Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se obchodovalo na spotovém trhu Operátora trhu s elektřinou v září 2019

Na trhu pro domácnosti jsou produkty závislé na cenách na spotovém trhu, zprávy od Operátora trhu s elektřinou (OTE) jsou stále více vnímány. Na tomto trhu obchoduje také většina dodavatelů, tak je také dobré si udělat obrázek, za kolik obchodníci elektřinu a plyn nakupují.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Denní trh s elektřinou

Na denním trhu s elektřinou jsou obchody uzavírány den před uskutečněním dodávky elektrické energie. Aukce jsou vyhlašovány zvlášť pro každou hodinu a po sesouhlasení křivky nabídky a křivky poptávky je určena tzv. marginální cena. V praxi to znamená, že jsou akceptovány všechny nabídky s nižší nabízenou cenou, než je cena marginální, a všechny poptávky, které vstoupily do aukce s cenou vyšší než marginální. Na denním trhu s elektřinou se v září prodalo 2 106 310 MWh a nakoupilo 1 274 333 MWh s průměrnou cenou 39,72 EUR za megawatthodinu.

Vnitrodenní trh s elektřinou

Vnitrodenní trh poskytuje prostor pro obchodování v den dodávky elektřiny. Obchody jsou většinou uzavírány několik hodin dopředu, čímž si obchodníci upevňují svoji obchodní pozici. Obchody zde probíhají formou tzv. průběžného obchodování. Na vnitrodenním trhu se zobchodovalo 41 452 MWh s průměrnou cenou 38,53 EUR/MWh.

Blokový trh s elektřinou

Na blokovém trhu je obchodována elektřina v tzv. blocích – Base load (základní zatížení), Peak load (špičkové zatížení) a Offpeak load (mimošpičkové zatížení). Base load je obchodován celý den. Peak load jako blok v pracovní dny od 8:00 do 20:00. Offpeak load se vztahuje na pracovní dny od 20:00 do 8:00. Obchody jsou uzavírány vždy s několikadenním předstihem. Blokové kontrakty byly uzavřeny pouze na vnitrodenním trhu ve výši 1 829 MWh s průměrnou cenou 50,90 EUR/MWh.

Indexy slouží pouze k informačním účelům a jejich cílem je číselně vyjádřit dění na trhu s elektrickou energií nebo plynem a následně umožnit porovnávání historického vývoje cen. V následujícím grafu je zobrazen vývoj indexu denního trhu s elektřinou v září.

Graf 1: vývoj indexů cen elektřiny v září (Zdroj dat OTE a.s.)
Graf 1: vývoj indexů cen elektřiny v září (Zdroj dat OTE a.s.)

Teplota má rozhodující vliv na spotřebu a také částečně na cenu plynu, průběh teploty v září letošního roku ukazuje následující graf.

Graf 2: Průběh teploty v září 2019 (Zdroj dat OTE a.s.)
Graf 2: Průběh teploty v září 2019 (Zdroj dat OTE a.s.)

V měsíci září se na denním trhu zobchodovalo 451 538 MWh plynu s průměrnou cenou 9,53 EUR za megawatthodinu.

Graf 3: Vývoj indexů cen plynu v září 2019 (Zdroj dat: OTE a.s.)
Graf 3: Vývoj indexů cen plynu v září 2019 (Zdroj dat: OTE a.s.)

Prakticky všichni dodavatelé a mnoho soukromých subjektů jsou registrovaní účastníci trhu, v září jich bylo 31 876, počet subjektů zúčtování na trhu s elektřinou dosáhl čísla 123 a s plynem 98.

V září změnilo 27 443 odběrných míst dodavatele elektřiny, celkový počet odběrných míst dosáhl čísla 5 889 423. Nejúspěšnějšími dodavateli v září jsou innogy 2 592, MND 869 a Energie ČS 729. Na chvostu se nachází Centropol – 1 157, Bohemia Energy – 599 a Comfort Energy – 344.

Kompletní tabulku naleznete v příloze 1.

Počet změn odběrných míst plynu 16 978 z celkového počtu 1 369 302. Nejúspěšnějšími dodavateli plynu měřeno výší přírůstku odběrných míst jsou ČEZ 2 072, E.ON 1 077 a MND 1 075. Naopak mezi nejméně úspěšné patří Centropol -392, Vemex -255 a Lama -176. Kompletní tabulku naleznete v příloze 2.

Kdyby se zářijové ceny na spotovém trhu OTE převedly do nabídek trhu pro domácnosti, do nabídek Bohemia Energy, který nabízí produkt Energie A++, tak by cena elektřiny za září (pouze komodity) činila 1 198 Kč/MWh a cena plynu a cena plynu 420 Kč/MWh. U podobného produktu od Lamy, Flexi by cena v září dosáhla 1 303 Kč/MWh a plynu 645 Kč/MWh. Toto srovnání je pouze přibližné, protože Bohemia Energy počítá s váženým průměrem podle skutečné spotřeby a u plynu podle cen na spotovém trhu PXE a Lama zase s indexy cen na trhu OTE.

 
 
Reklama