Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny elektřiny a plynu v roce 2020

Ceny elektřiny pro domácnosti se zvýšily, cena plynu zůstala stejná nebo mírně klesla. Takové jsou výsledky přecenění, které přichází vždy před koncem roku a po vyhlášení státem regulovaných cen.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Koncem listopadu vydává Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí, kterým určuje cenu státem regulovaných služeb. Bezprostředně poté zveřejňují obchodníci nové ceníky, ve kterých jsou již uvedeny regulované ceny pro následující rok. Letos proces změn ceníků byl velmi krátký, většina obchodníků stihla zveřejnit nové ceny během jednoho týdne. V tom se průběh letošního přeceňování výrazně liší od situace před rokem. Od loňského léta se zvedaly ceny elektřinu i plynu a někteří obchodníci se rozhodli reagovat na zdražování ihned a pak následovala další etapa zdražování, která reagovala na vývoj cen u ostatních dodavatelů. Loni změny cen probíhaly od září až do března a někteří obchodníci zvýšili cenu i dvakrát.

Důvody pro zvýšení cen

Důvodem zvýšení cen se v odhadech uváděl nárůst cen elektřiny na burzách v několika posledních letech, atmosféra zhoršujícího se stavu životního prostředí, kde je výroba elektřiny výrazným znečišťovatelem a také nejistota spojená s přechodem na bezemisní energetiku a z toho vyplývající obavy, jak se ceny elektřiny zvýší. Někteří dodavatelé díky levným nákupům v minulosti před rokem nepromítli aktuální velkoobchodní ceny do svých cen, a tak ceny na průměrnou úroveň zvedli až nyní. Neposledním důvodem bylo navýšení rentability, zejména u společností, které aktivně působí na trhu a hodně investují do získávání nových zákazníků.

Obchodníci měli vzor

Tempo růstu cen, podobně jako u prodejců potravin, udávají velcí obchodníci. Prvním krokem je zpráva v médiích o rostoucích cenách energií a po něm následuje informace o zvýšení cen elektřiny dominantního dodavatele. Výhodou tohoto postupu pro ostatní obchodníky je nová výše cen, na kterou se mohou dotáhnout a být při tom levnější než dominant. V současné době, s přihlédnutím na nejistou budoucnost výroby elektřiny, není cesty zpět k pozdějšímu zlevnění. E.ON a ČEZ vyhlásili dostatečně včas své nové ceny elektřiny, v nových cenících obchodníci zvyšovali ceny u proudů pro vytápění a pro akumulaci na počátku topné sezony. Je pravděpodobné, že se zvýší cena elektřiny pro svícení u těchto ceníků v průběhu prvních měsíců nového roku, až se trh uklidní.

O kolik se zvyšovaly ceny

Ceny elektřiny zvyšovali téměř všichni obchodníci a ve všech distribučních sazbách. Menší dodavatelé mění většinou veškeré aktuální ceníky, u některých dodavatelů se v tomto období zase mění pouze základní ceníky, které jsou určeny pro stávající zákazníky, akční ceníky se mění v průběhu roku dle potřeby. Ceny elektřiny pro svícení obchodníci zvyšovali v průměru o 100 Kč bez DPH u proudu pro topení se někteří dodavatelé s přičtením nárůstu v minulém roku se dostali na před dvěma roky těžko představitelnou cenu kolem 2 500 Kč/MWh bez DPH. Zvýšení cen u dvojtarifů někde dosahovalo až 300 Kč/MWh bez DPH, většinou však také se cena zvyšovala o  100 korun za megawatthodinu. Cena plynu se příliš neměnila, případné snížení bylo pouze v řádu několika desetikorun.

Co státem regulované ceny

Státem regulované ceny se upravují každý rok, pro rok 2020 se podle regulátora zvyšují v celostátním průměru o 1,3 %. V následující tabulce jsou uvedeny ceny tří standardních produktů dominantních dodavatelů, jak se projevily změny regulovaných cen a zvýšení ceny obchodníka. Největší nárůst je patrný u cen obchodníka pro rok 2020 a v důsledku toho i zvýšení podílu státu díky zvýšení DPH. Dále je v tabulce vidět, jak si polepší distributor. Zajímavé je, že ať zákazník má jednotarif v bytovce nebo má velkou spotřebu topného proudu, vždy zaplatí distributorovi téměř stejně. Změna plateb pro stát vlivem změny regulovaných cen je nepatrná, nejvyšší nárůst plateb pro stát je zapříčiněno zvýšením DPH vlivem zdražení obchodníka.

Přehled cen standardních ceníků dominantních dodavatelů a přehled plateb před a po změně regulovaných plateb

Distribuční sazba D02, spotřeba 2 000 kWh, jistič 3*25 A
Pro obchodníkaPro distributoraPro stát
201920202019202020192020
ČEZ408240824690476933933385
PRE414241424515448833693339
E.ON402446784804526634053617
Distribuční sazba D25d, spotřeba 2 000/2 000 kWh, jistič 3*25 A
Pro obchodníkaPro distributoraPro stát
201920202019202020192020
ČEZ712682425456559856445886
PRE731673164966497655815561
E.ON730885165297548256495919
Distribuční sazba D45d, spotřeba 1 000/10 000 kWh, jistič 3*25 A
Pro obchodníkaPro distributoraPro stát
201920202019202020192020
ČEZ1891721067545758721319813722
PRE1922019220486653191313813219
E.ON1905222237507355311314613890
Distribuční sazba D57d, spotřeba 1 000/12 000 kWh, jistič 3*25 A
Pro obchodníkaPro distributoraPro stát
201920202019202020192020
ČEZ2178023685571460141530415755
PRE2196621966598262381540015441
E.ON2228226011626066761552516383

Jaké ceny elektřiny a plynu byly na burzách

Ceny elektřiny i plynu na burzách letos nerostly, ke konci roku mírně klesaly. Na spotovém trhu byl vývoj cen podobný, ale s nižšími cenami. Podobný vývoj zaznamenává také Českomoravská komoditní burza Kladno, kde se jedná o aukci dodavatelů, většinou stejných, kteří dodávají na trh pro domácnosti. Na této burze nakupují ministerstva, kraje, města a podniky, na rozdíl od burzy (PXE, OTE) se jedná o konečnou cenu. Pro mě jsou tyto ceny důležité, protože říkají, jaké ceny lze na trhu dosáhnout.

Obr.2: vývoj cen elektřiny a plynu na pražské burze PXE u ročních kontraktů na rok 2020 v Kč/MWh
Obr.2: vývoj cen elektřiny a plynu na pražské burze PXE u ročních kontraktů na rok 2020 v Kč/MWh
Obr. 3:Indexy cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v Kč/MWh
Obr. 3:Indexy cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v Kč/MWh

Obr.4: Vývoj cen ročních kontraktů na dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze (Zdroj:ČMKBK)
Obr.4: Vývoj cen ročních kontraktů na dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze (Zdroj:ČMKBK)
Obr.5: Vývoj cen ročních kontraktů na dodávky plynu v maloodběru na Českomoravské komoditní burze (Zdroj:ČMKBK)
Obr.5: Vývoj cen ročních kontraktů na dodávky plynu v maloodběru na Českomoravské komoditní burze (Zdroj:ČMKBK)

Co může zákazník dělat

V případech, že cena elektřiny nebo plynu na burzách stagnuje, nebo dokonce klesá a naopak ceny pro domácnosti rostou, je třeba věnovat větší pozornost kontrole vyúčtování. Zákazník by měl si porovnat ceny na vyúčtování a ceny v Kalkulátoru cen energií TZB-info a rozhodnout se, zda změní dodavatele nebo se mu změna nevyplatí. Se zvyšujícím se rozdílem mezi cenami z burzy a cenami domácností přibývá levných nabídek plynu a elektřiny, navíc se v tomto roce objevili silní, levní a slušní dodavatelé.

 
 
Reklama