Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Indikativní ceny plynu a ceny na konci roku

Indikativní ceny plynu pomáhají spotřebitelům zorientovat se v cenách plynu, zda cena plynu je nebo již není pro spotřebitele výhodná. Indikativní ceny mají také trochu působit na obchodníky, aby své nabídky přizpůsobili burzovním cenám.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Indikativní ceny plynu zavedl Energetický regulační úřad (ERÚ) v roce 2016 ve snaze přimět dodavatele v době nízkých cen plynu na burze také ke snížení cen plynu v nabídkách pro domácnosti. Tomuto rozhodnutí předcházely debaty o zavedení regulace cen plynu podobně, jako tomu bylo na Slovensku. Také se tehdy uvažovalo o zavedení Indikativních cen pro dodávky elektřiny pro domácnosti.

Již téměř čtyři roky, každé čtvrtletí, vydává regulátor měsíc před novým čtvrtletím nové indikativní ceny. Možná na začátku autoři chtěli, aby i obchodníci aktivně přizpůsobili své ceny vývoji na burze, poslední dobou však převažuje vnímání indikativních cen jako informace pro spotřebitele.

Ceny na burzách od začátku roku klesaly

Ceny kontraktů na dodávky plynu pro rok 2020 od konce prvního čtvrtletí vytrvale klesaly a v současné době jsou na velmi nízké úrovni. Podobně tomu je i na spotových trzích, na kterých dodavatelé obchodují a obchody zde lámou rekordy. Ceny kontraktů na Českomoravské komoditní burze, kde nakupují ministerstva, kraje města, jsou v současné době také velmi nízké a ceny tam dosahované jsou nejnižší v poslední době.

Na druhou stranu odpovědný obchodník musí nakupovat včas dopředu a z různých zdrojů. Tím existuje jistá setrvačnost v cenách pro domácnosti vůči cenám na burze. Také není velká vůle snížit ceny velkými obchodníky, kteří mají většinu odběrných míst v republice, tak proč by měl zlevňovat malý dodavatel. Pokud ale chtějí dodavatelé nabídnout levnější plyn zákazníkům, mohou to vždy udělat formou levnější nabídky, nemusí zlevňovat všem stávajícím zákazníkům, ale to se často nestává.

Ve srovnání cen pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info na pozicích s nejnižšími cenami změny nabídek připomínají aukci, každou chvíli obchodníci vydávají levnější ceník. Bohužel se jedná o pouze stále stejné dodavatele, známé levnými nabídkami, ostatní jsou ve zlevňování velmi zdrženliví , když už se rozhodnou zlevnit, je to v řádu několika málo desetikorun. Situace u plynu je naprosto odlišná od elektřiny, kde sice na burze ceny mírně klesají, ale obchodníci jsou velmi opatrní a nikdo, ani nejlevnější dodavatelé, nesnižuje cenu.

Kolik obchodníků má nabídky levnější, než jsou indikativní ceny?

Do následující tabulky jsou zařazeni všichni obchodníci s plynem, kteří jsou uvedeni v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Již po několikáté rozdělujeme obchodníky do skupin podle toho, zda mají všechny své nabídky nižší, než je indikativní cena nebo zda v této oblasti mají jen jednu či několik svých ceníků a ostatní ceníky mají dražší. Obchodníci se všemi ceníky, které jsou dražší než indikativní cena, mají též samostatný řádek tabulky.

Dodavatelé se všemi ceníky pod úrovní Indikativních cen

Zákazník u těchto dodavatelů má to výhodu, že se nemusí obávat, že se  mu výrazně zdraží plyn v době automatického prodloužení, pokud obchodník nezmění obchodní strategii. V této skupině je hodně obchodníků pouze s jednou nabídkou. Počet obchodníků v době psaní článku byl devět, předcházejícím čtvrtletí osm. Do výčtu obchodníků přibyl nový, ale rozhodně silný obchodník Alpiq se všemi svými nabídkami. Naopak společnost Carbounion Bohemia zdražila své ceníky natolik výrazně, že až na jeden jsou ostatní ceníky nad indikativní cenou.

Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod úrovní indikativní ceny

V této skupině jsou obchodníci, kteří mají jednu nebo několik nabídek s nízkými cenami a ostatní jejich ceníky jsou cenově průměrné nebo podprůměrné a jsou v nejdražší skupině dodavatelů. U nabídek těchto obchodníků by člověk měl být pozorný a zjistit si, na jak dlouho obchodník nabízí zákazníkovi levný plyn a zda po určité době nepřechází na podstatně vyšší cenu a jak je to s prodloužením smlouvy. Je v pořádku, když se některé ceníky pohybují těsně nad a jiné těsně pod indikativní cenou, v pořádku ale není, když dodavatel nabízí jeden ceník s málem nejlevnější nabídkou na trhu a ostatní jeho ceníky jsou mezi nejdražšími.

Dodavatelé se všemi ceníky nad úrovní Indikativních cen

Tito dodavatelé vědí, že pouhé nabízení levného plynu není vše, aby se obchodník stal úspěšným. Obchodníci znají metody, jak přesvědčit zákazníka, že jejich nabídka je pro něj tím nejvýhodnějším na trhu, a při tom s cenami vysoko nad indikativní cenou. Obchodníci nabízí služby spojené se servisem spotřebičů, řešení energetických věcí spojených s bydlením atd. Obchodníci zdůrazňují, že taková spolupráce je na dlouhou dobu a že konečný výsledek je výhodnější, než pouze nízké ceny malého obchodníka. Kalkulátor cen energií TZB-info neumí spočítat celkovou výhodnost nabídek takových obchodníků, ale člověk, kterému nejsou lhostejné rodinné finance jistě najde způsob, jak se o energie postarat.

Jak obchodníci dopadli

Výsledek je uveden v následující tabulce, platnost údajů je ale pouze na krátkou dobu, protože trh s plynem se na přelomu roku výrazněji mění, než jindy. Pořadí obchodníků je podle výše ceny jeho nejlevnější nabídky v době posledního sčítání. Zajímavostí je, že jeden alternativní obchodník s plynem, který v reklamě prohlašuje, že mu důvěřuje nejvíce zákazníků, se dostal s jedním ceníkem pod úroveň indikativních cen, jeho ceník ale není běžný, ale neveřejný, pro zákazníky se snahou odejít.

V tabulce jsou uvedeny také aukční nabídky, které ovšem nejsou zase tak aukční. Stojí za nimi vždy nějaký obchodník, který nechce oficiálně snižovat ceny, ale chce cenou v aukční nabídce nalákat zákazníky. Prostřednictvím Kalkulátoru ale není o ně valný zájem.

V níže uvedeném grafu jsou znázorněny indikativní ceny a prostý průměr základních cen plynu deseti největších dodavatelů. Pokles indikativních cen nenásledují ceny obchodníků. Strach z realizace dříve podepsaných smluv, a tím odlivu zákazníků je přinutil poskytnout zákazníkům podmíněnou prémii, či bonus místo regulérního zlevnění.

IV.Q 19III.Q 19II.Q 19I.Q 19IV.Q 18III.Q 18Dodavatelé
Aukční nabídky pod indikativní cenou433545Energofin, Aukční centrum, Skautská energie, eCentre
Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou pod indikativní cenou241623391311Halimedes, Elimon, Bohemia Energy, Rodinná energie, In energie, Moravská plynárenská, Brodská plynárenská, Energie na druhou, Františkovy energie, Česká energetická budoucnost, Hradecké plynárny, MND, Eneka, Quantum, Vemex, Lama Energy, Energie na doma, Primagas, ČEZ, Centropol, Maxim Energy, E.ON ,Pražská plynárenská, Carbounion
Dodavatelé se všemi zákazníky pod indikativní cenou9815181610Lumius, Free for You, České teplo, Czech Energy, Ray Energy, Fosfa, Alpiq Retail, Blue-Gas, NWT
Dodavatelé se všemi ceníky nad indikativní cenou37432823  Fonergy, Europe Easy Energy, X Energie, Energy Bees, Energie ČS, SPP, První rodinná, innogy, Zero Energy, Uced Prodej, Dobrá energie, MDI Energy, Obecní plynárna, ZFP Energy, Karlovarská plynárenská, Elgas, Gas International, EP Energy Trading, Clever Energy, Utylis Energy, General Energy, Comfort Energy, Yello Energy, Geen Sale, A – Plus energie, Conte, Slovenské elektrárne, Strong Energy, AZ Energies, Zelená elektřina, Armex Energy, Český energetický dodavatel, Energie pro Tebe, Corasta, Lidová energie, Česká regionální energetika, ČM energetika

Tab 1: Vývoj počtu obchodníků rozdělených podle skupin určených indikativní cenou plynu při roční spotřebě 20 MWh v distribuční oblasti GasNet.

Graf 1: Vývoj indikativních cen plynu a průměrné ceny deseti nejvýznamnějších dodavatelů plynu v tomto období pro roční spotřebu 20 MWh.
Graf 1: Vývoj indikativních cen plynu a průměrné ceny deseti nejvýznamnějších dodavatelů plynu v tomto období pro roční spotřebu 20 MWh.
 
 
Reklama