Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny energií 2016: většina zákazníků bude platit více, zejména starší lidé

I přes nevídaný pokles velkoobchodních cen elektřiny i plynu ceny většiny obchodníků zůstaly stejné. Ač dodavatelé prohlašují, že pro příští rok ceny zákazníkům nebudou zvedat, zákazníci se dočkají zdražení kvůli zvýšení cen státem regulovaných poplatků. Proč se některým dodavatelům nechce zlevňovat a jak se vyjadřují?

Kalkulátor cen energií TZB-info

V článku jsou popisovány důvody. proč dodavatelé nezlevňují energie. Na trh se můžeme podívat několika pohledy, z pozice různých účastníků trhu. Každý z nich se nějak chová a k tomuto chování má své důvody.

Proč zákazník nemění dodavatele

Zákazníci z řad domácností v posledních dvou letech nejsou nuceni šetřit výdaje za energie. K tomuto stavu přispívají zejména teplejší zimy, energeticky efektivnější stavby a přístroje s nižší spotřebou energií. Díky nižší spotřebě průměrná domácnost má při vyúčtování přeplatky. Na rozdíl od předešlých let domácnosti nemusí řešit problém jak uhradit nečekaný výdaj ve formě nedoplatku za energie. Domácnosti nemusí řešit jak ušetří za energie, tím jejich pozornost ke zprávám z tohoto odvětví klesá.

Zákazníci, kteří jsou informováni o nízkých nebo klesajících cenách energií na trzích, tím mohou získat dojem, že budou automaticky platit méně, aniž by byli nuceni se na úspoře aktivně podílet.

Domácnosti mají špatné zkušenosti se změnou dodavatelů z počátku tohoto desetiletí. Mnoho z nich není ochotno ze strachu měnit dodavatele energií. Jejich uvažování je navíc umocněno reklamními kampaněmi a vyjádřeními některých velkých alternativních dodavatelů, ve kterých očerňují menší, levnější dodavatele, kteří nabízí energie za nižší ceny.

Změna dodavatele energií je složitější než v jiných zemích nebo než v podobných odvětvích u nás, zákazníci musí vyplňovat řadu údajů, změny dodavatele trvají dlouho.

Mnoho domácností se pod vidinou lepších cen v minulosti zavázalo na dlouhou dobu, a i když by chtělo dodavatele změnit, nemohou.

Zákazníci u nás jsou velmi tolerantní, nereagují na špatnosti na našem trhu, dodavatelé si mohou vůči zákazníkům více dovolit než v západních zemích. Zákazníci také nejsou v rovnocenném postavení vůči energetickým společnostem, zákony jsou nastaveny pro ně, ale zákazníkům to nevadí. Připomeňme si například novelu energetického zákona, informace, které poskytují dodavatelé zákazníkům o výhodách produtků a cenách a o možných úsporách nebo rozdílné platební podmínky pro dodavatele a pro zákazníky.

Proč si je dodavatel jistý svým zákazníkem

Velké energetické společnosti se potýkají s klesajícími zisky nebo jsou ztrátové. Zisky spojené s obchodem s energiemi jsou pro ně vítaným zdrojem příjmů. Pro větší zisky mluví poměr mezi klesajícími cenami na velkoobchodních trzích a prodejními cenami dodavatelů, které stagnují. Zvyšující se rozdíl mezi nákupními a prodejními cenami slouží tak k zacelení ztrát způsobených nejen nižší spotřebou energií.

Dodavatelé, zejména v posledních dvou letech, využívají modernějších prodejních metod, které umožňují prodat energie i přesto, že absolutní výše nabízené ceny je vyšší, než má jejich konkurence. Cena nehraje vždy a u všech zákazníků zásadní roli. Tito prodejci jsou na trhu mnohem úspěšnější než ti, kteří se profilují jako levní a poctiví.

Zákazník je ve vztahu k dodavateli nějakým způsobem zavázán, nebo když není smluvně a sankčně zavázán, je motivován. Čím dál tím méně rozhoduje, zda zákazník uzavřel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. U smluv na dobu určitou je problém s formulářovými smlouvami na dlouhou dobu a následujícím automatickým prodlužováním. U smluv na dobu neurčitou se stále více setkáváme s prémiemi za věrnost vyplacených předem nebo po vypršení určitého období. Zákazníci se pak mohou obávat nesplnění závazku z jejich strany a následného požadavku dodavatele na vrácení odměny. Těmito opatřeními se dodavatelé snaží zajistit před nežádoucím odchodem zákazníků. Tyto metody spolehlivě fungují. Smlouvy na dobu určitou jsou častější u dražších dodavatelů a s vhodnou motivací se setkáváme zase spíše u těch levnějších.

Někteří dodavatelé ve svých nabídkách nabízejí to, co si zákazník přeje. V posledních letech se domácnosti obávaly zdražení, chtěly mít dodavatele, který jim ceny energií zlevňuje, který je ochrání před nečekanými událostmi, jako jsou krutá zima, ztráta zaměstnání, poruch kotle atd. U těchto nabídek však zákazník musí být dosti opatrný, aby ve skutečnosti neplatil mnohem více, než kdyby si rizika zajistil sám. U těchto nabídek také platí, že dodavatele nic nenutí zlevňovat. Navíc mají ještě příjem spojený s prodejem doplňkových služeb.

Co by se změnilo, kdyby klíčoví hráči snížili ceny

I kdyby se dominantní a velcí hráči rozhodli zlevňovat ceny standardních produktových řad, neznamenalo by to pro ně, alespoň zpočátku, významné snížení jejich realizovaných cen. Pokles by byl v závislosti na čase opožděný, podle toho, jak by dobíhaly jednotlivé smlouvy s fixací. Z tohoto důvodu budou tito dodavatelé vždy realizovat energie s vyššími prodejními cenami i přes to, že by dodavatel se dostal na stejnou cenu standardního produktu, jako ten levný dodavatel.

Levní dodavatelé mají ale proti konkurenci jednu velkou nevýhodu. Jejich zákazníci většinou sledují vývoj cen. V případě, že nejsou zavázáni, což většinou nejsou, si tito dodavatelé nemohou dovolit přestat zlevňovat nebo zlevnit méně než ostatní.

Posledním aspektem, dalo by se říci, dosti kuriózním, je skutečnost, že mezi lety 2013 a 2014 vypukl skandál mezi několika alternativními dodavateli. Jedna skupina dodavatelů, která je známá, že při získávání nových zákazníků využívá podomního prodeje, kvůli snížení ceny využila mezery zákona a díky plné moci odstoupila za zákazníka od smlouvy s jiným dodavatelem využívajícím také podomního prodeje. Nyní se na základě této zkušenosti dodavatelé obávají, že by zlevnění mohlo vyvolat hromadná odstoupení zákazníků, kteří mezitím podepsali smlouvy s podomními prodejci.

To, že většina dodavatelů nezlevňuje, jim nelze úplně klást za vinu. Chovají se na trhu tak, jak jim trh dovoluje. Je známo, že mnoho Čechů nakupuje zboží ve slevách a snaží se nakoupit co nejlevněji. I energie by lidé mohli nakupovat levněji, kdyby trh fungoval, jak má. U nás je v poslední době charakteristickým znakem energetického trhu pro domácnosti, že některé společnosti nakupují společnosti jiné, aby zvýšily počet zákazníků, tedy tržní podíl a sílu na trhu. Jsou ochotny do nákupů investovat, protože vědí, že jim zákazníci kupovaných společností neutečou. A to i přes to, že vědí, že dodavatel, který kupuje, nemá na trhu dobrou pověst.

Dopad na zákazníky

Zákazník, kterému dodavatel nezlevní obchodní složku celkové ceny, tedy cenu silové elektřiny nebo zemního plynu a stálého měsíčního platu, se může připravit, že mu stoupnou výdaje v příštím roce za energie. Výjimkou jsou jen vyšší odběry elektřiny, protože změny, které byly zveřejněny v Cenovém rozhodnutí ERÚ přesouvají více plateb za elektřinu na odběrné místo nebo na jistič a méně za spotřebovanou energii. U plynu v každém případě zákazníci zaplatí více.

Tím, že dodavatelé nezlevní, budou v nevýhodě lidé méně aktivní nebo ti, kteří platbu považují za danou věc, se kterou jsou smířeni. Aktivní zákazníci si vždy mohou pomoci tím, že budou chtít lepší nabídku od svého dodavatele nebo, že jej změní. Lidé, kteří si z jakéhokoliv důvodu nemohou pomoci k levnější energii, tj. zejména starší lidé, bohužel za těchto podmínek nebudou ušetřeni větších výdajů. Stále více dodavatelů se rozhoduje, že nebude zlevňovat při poklesu velkoobchodních cen. Kdyby tento trend měl i přes další pokles velkoobchodních cen pokračovat, je pravděpodobné, že zlevňování energií bylo na dlouhou dobu posledním v tomto rozsahu. Tento fakt je umocněn tím, že energie nebudou stále klesat takovým tempem, jako klesaly v posledních dvou letech.

Chování dodavatelů po zveřejnění cenových rozhodnutí

Mnozí dodavatelé se o cenách energií letos vůbec nezmiňují. Jako kdyby na jejich webových stránkách bylo o cenách na příští rok zakázáno psát. Sice už několik let dodavatelé nemění ceny pouze u elektřiny jednou za rok se začátkem roku a u plynu po čtvrtletích. I přes to, přelom roku by měl být považován za důvod k informování zákazníků. Jsou zde cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, která mají vliv na výši platby zákazníků v následujícím roce, i když dodavatel ceny nemění. S tím by zákazníci na stránkách dodavatelů měli být seznámeni. Ve většině případů však nejsou. Zákazníci se mohou dozvědět, že dodavatel podporuje fotbal, přispěl na koncert, pomáhá budovat pouliční osvětlení. Sice to jsou chvályhodné aktivity, ale v první řadě by měli dodavatelé informovat o změnách cen, i když změnu dodavatel neovlivní.

Změnou jsou informace na cenících platných na rok 2016. V minulých letech dodavatelé informovali, že ceny jsou platné například již od roku 2013, že ceny drží na stejné úrovni. Letos většina dodavatelů hlásí nové ceníky, jako kdyby tyto nové ceníky obsahovaly nové ceny obchodní složky celkové ceny.

Sice většina zákazníků se příští rok žádného zlevnění nedočká, ovšem tento fakt není dostatečným důvodem, aby někteří dodavatelé prohlašovali, že zlevnili. Například jeden alternativní dodavatel, který poslední dobou nakupuje menší dodavatele, prohlašuje, že zlevnil energie pro nové zákazníky, i když nabízí ty samé ceny již půl roku. Jiný velký dominantní dodavatel zase tvrdí, že zlevňuje a že zákazníci se dočkají zlevnění za rok formou prémie. Ale jeho ceníky žádnou změnu neobsahují.

Dodavatelé se nyní dají rozdělit do třech skupin. První skupinu tvoří prodejci, kteří s ohledem na výši zlevnění na velkoobchodních trzích úměrně zlevnili pro všechny své zákazníky.

Druhou skupinu tvoří dodavatelé, kteří zlevňují pouze nabídky pro nové zákazníky. Zatímco nové zákazníky nalákají na dobrou cenu, stávajícím zákazníkům sami od sebe nezlevní. Těm zůstává cena platná již dva roky. Stávající dlouhodobí zákazníci by se možná mohli dočkat levnější energii pouze tehdy, když by dominantní dodavatelé zlevnili energie svým stávajícím zákazníkům, kteří mají standardní produktovou řadu.

Trh s energiemi se mění, pro lepší ceny je třeba být aktivní, nebát se dodavatele změnit. Zákazník, který se zajímá o nákup energií má stále více možností nakoupit pomocí kalkulátoru cen energií TZB – info levné energie, aniž by trpěl horším servisem.

Horší situace je u starších lidí, kterým nikdo nepomůže snížit účty, ti se pravděpodobně dočkají každoročního zdražení energií. Trh s energiemi se pravděpodobně nedočká kroků k narovnání a zrovnoprávnění vztahu zákazník - dodavatel. Dodavatel bude ve výhodě hlavně kvůli neskutečně dlouhým závazkům u formulářových smluv a dlouhému procesu změny dodavatele. Zákazníci se ale díky snižování cen energií dočkávají stále atraktivnějších nabídek ať již dodavatelů nebo aukčních společností. Zákazníci by měli dát jasně najevo, co je férová nabídka a co podvod a přispět tak k formování skutečného trhu.

Rok/Spotřeba1000200030004000kWh/rok
20156 14310 38514 62618 868Kč s DPH
20166 39210 52514 65818 792
Rozdíl 2016-2015249 140 32 -76 
Tab.1: Porovnání cen v distribučním pásmu ČEZ a u produktové řady ČEZ Comfort. S vyšší spotřebou budou zákazníci platit méně než v roce 2015.

Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti E.ON
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (D02d) VT 418 64918 72211 38311 45573
Akumulační kamna (D25d)VT 2,5 / NT 217 67517 808 9 3519 485 133
Přímotopy (D45d)VT 1,5 / NT 12,538 68039 34514 718 15 383665
Tepelná čerpadla (D56d)VT 1,5 / NT 8,529 20129 739 11 63412 172538
Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti PRE
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (D02d) VT 418 57018 65511 51711 60285
Akumulační kamna (D25d)VT 2,5 / NT 217 362 17 527 9 4109 575165
Přímotopy (D45d)VT 1,5 / NT 12,537 325 38 05014 638 15 364725
Tepelná čerpadla (D56d)VT 1,5 / NT 8,526 433 27 012 11 58212 160579
Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti ČEZ
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (D02d) VT 418 868 18 79211 98911 912- 76
Akumulační kamna (D25d)VT 2,5 / NT 217 981 17 984 10 21910 2223
Přímotopy (D45d)VT 1,5 / NT 12,538 706 39 18615 655 16 135480
Tepelná čerpadla (D56d)VT 1,5 / NT 8,529 124 29 548 12 53712 961424
Tab.2,3,4: Změna plateb domácností při nezměněných cenách dominantních dodavatelů. V tabulkách jsou uváděny nejčastěji vybírané tarifní sazby a průměrné spotřeby podle kalkulátoru cen energií TZB - info.

Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti E.ON (pro firmy)
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba ¨bez DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby bez DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (C02d) VT 737 195 38 14723 45124 403952
Akumulační kamna (C25d)VT 7 / NT 3,546 60747 239 26 54227 175632
Přímotopy (C45d)VT 7 / NT 19,586 54185 54536 833 35 837 - 996
Tepelná čerpadla (C55d)VT 4 / NT 82 224 467202 609 72 90051 042- 21 858
Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti PRE (pro firmy)
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba ¨bez DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby bez DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (C02d) VT 738 56039 63124 593 256631 071
Akumulační kamna (C25d)VT 7 / NT 3,547 35848 096 27 71428 453738
Přímotopy (C45d)VT 7 / NT 19,585 58584 55737 201 36 172-1 028
Tepelná čerpadla (C55d)VT 4 / NT 82 208 512186 733 72 36451 085 -21 779
Změny v regulovaných cenách elektřiny v distribuční oblasti ČEZ (pro firmy)
Použití elektřiny Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba ¨bez DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby bez DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
Svícení, spotřebiče (C02d) VT 736 98837 70923 550 24 271721
Akumulační kamna (C25d)VT 7 / NT 3,545 42545 839 25 832 26 246 414
Přímotopy (C45d)VT 7 / NT 19,585 65784 57137 829 36 743-1 086
Tepelná čerpadla (C55d)VT 4 / NT 82 223 411201 828 72 42050 837- 21 583
Tab. 5,6,7: Změna plateb firem při nezměněných cenách dominantních dodavatelů. V tabulkách jsou uváděny nejčastěji vybírané tarifní sazby a průměrné spotřeby podle kalkulátoru cen energií TZB - info.

Změny v regulovaných cenách plynu
Distribuční oblast Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
E.ON1016 78617 2255 1705 609439
Pražská plynárenská1016 18316 6333 575 4 025450
RWE1017 69417 8994 1244 329 205
Změny v regulovaných cenách plynu
Distribuční oblast Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
E.ON2029 73630 5018 5669 331765
Pražská plynárenská2029 48630 1095 8676 490623
RWE2032 17532 4726 5786 874 297
Změny v regulovaných cenách plynu
Distribuční oblast Roční spotřeba v MWh (Kč)Celková roční platba s DPH (Kč)Celková roční platba za státem reg. platby s DPH Rozdil v reg. platbách s DPH (Kč)
2015201620152016
E.ON3042 46743 50911 74312 7841 042
Pražská plynárenská3042 55943 2867 9288 656 727
RWE3046 39046 7658 7659 140 375
Tab. 8,9,10: Změna plateb za plyn při nezměněných cenách dominantního dodavatele.V tabulkách jsou uváděny nejčastěji vybírané tarifní sazby a průměrné spotřeby podle kalkulátoru cen energií TZB - info.

 
 
Reklama