Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny počtu dodavatelů v roce 2015

Změny počtu dodavatelů jsou dokladem fungujícího trhu s energiemi. U nás, po obrovském boomu na začátku tohoto desetiletí, počet změn klesá, a to i přesto, že se na trhu objevují stále nové nabídky s rekordně nízkými cenami. Kdo z prodejců získal největší počet zákazníků a komu zákazníci ubývají? Dočkáme se ještě změny trendu?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zdrojem dat použitých v tabulkách je Operátor trhu s energiemi (OTE). Ten eviduje počet změn odběrných a předávacích míst v průběhu celého roku. Výsledky zveřejňuje vždy za předcházející měsíc, na začátku následujícího měsíce. V tabulkách nejsou všichni dodavatelé, kteří obchodují na energetickém trhu. V našich tabulkách, stejně jako v tabulkách OTE, jsou pouze dodavatelé, kteří mají více jak sto odběrných míst.

Do počtu odběrných míst jsou zahrnuta odběrná místa, která vlastní nejen domácnosti, ale také firmy. Někteří uvedení dodavatelé obchodují pouze na velkoobchodních trzích, domácnostem energie neprodávají.

Čísla v tabulkách u dominantních dodavatelů neodpovídají skutečnému počtu zákazníků. Jedná se o evidované změny dodavatelů od určité doby. Ti zákazníci, kteří nezměnili dodavatele a jsou stále u dominantního dodavatele v počtech změn, nefigurují. U dominantních dodavatelů čísla počtu změn vyjadřují počet přípojek, které získali od začátku evidence OTE.

Co ovlivnilo počet změn dodavatelů?

Zákazníci z řad domácností mají stále respekt z dodavatelů, z možných komplikací v průběhu přechodu k novému dodavateli. Nemají rovněž velkou motivaci k úsporám, protože díky teplým zimám a energeticky efektivnějším přístrojům a budovám jim klesá spotřeba energie.

Dodavatelé naproti tomu se snaží se zabezpečit před odlivem zákazníků dlouhodobými smlouvami, prodlužováním smluv a jinou motivací jakou jsou například prémie. Protože obě strany (zákazník i prodejce) jsou poučenější, je stále obtížnější dodavatele změnit. Ani do budoucna nelze počítat s tím, že se na tomto stavu něco změní.

Elektřina

Mezi dodavateli elektřiny se nejvíce dařilo společnosti RWE, její úspěch pravděpodobně spočívá v tzv. Cross Sellingu, což znamená, že dominantní dodavatel nabízí i jinou komoditu, ve které není dominantní, v případě RWE elektřinu. Má při tom více možností působit na své zákazníky s plynem, aby začali odebírat i elektřinu než jiní dodavatelé. Je třeba ale také uznat, že tato energetická společnost používá moderní prodejní metody a dokonale využívá současné situace na trhu s energiemi. Mezi podobně úspěšné společnosti se řadí Pražská plynárenská, ta ovšem má mnohem méně zákazníků ve svém distribučním pásmu. Nejméně úspěšná společnost z dominantních dodavatelů z tohoto hlediska je E.ON, u kterého došlo k poklesu počtu přípojek. Jeho dominantní postavení je ale nesrovnatelně menší, než je postavení obou předcházejících dodavatelů.

Za zmínku stojí úspěch v počtu nových zákazníků u společnosti Comfort Energy, jež patří stejným majitelům jako Bohemia Energy. Založení nové společnosti v roce 2012 a profilování se jako společnost s excelentními službami se ukázalo být dobrým tahem pro budoucnost. Úspěch zvláště vyniká při porovnání s jiným dodavatelem, který byl minulosti rovněž úspěšný v prodeji formou podomního prodeje, společnosti Centropol, který je na druhém konci v počtu nově získaných zákazníků. Centropol ztratil velmi zhruba tolik přípojek kolik Comfort Energy získal.

Stále velkého zájmu zákazníků se těšily společnosti Europe Easy Energy a Amper Market, ti jsou známy jako prodejci s nízkými cenami a oboustranně výhodnými podmínkami.

Obr.1: Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny při spotřebě 3 000 KWh, tarifní sazby D25d, jistič 3*25A, produkt ČEZ Comfort, distribuční oblast ČEZ

Ukazuje se, že zákazníci stále více důvěřují finančně silným dodavatelům. To ale nestačí, je nutné k úspěchu přidat ještě zdroj zákazníků, ze kterého mohou dodavatelé čerpat, podobně jako dominantní dodavatelé elektřiny nacházejí své nové zákazníky, kteří odebírají plyn.

Alternativní dodavatelé tuto možnost nemají, tak i přes vynaložené finanční prostředky nedosahují podobné výsledky jako dominantní dodavatelé.


Obr. 2: Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny v tarifní sazbě D45d, jistič 3*25 A, roční spotřeba VT 1 000/NT 10 000 kWh, produkt ČEZ Comfort, distribuce ČEZ

U elektřiny, v běžných tarifních sazbách, ve většině domácnosti změnou dodavatele zákazníci příliš neušetří, není pro ně atraktivní. Největší zájem sami spotřebitelé mají o změnu dodavatele, když elektřinou topí. (přímotopy, tepelná čerpadla) a když mohou ušetřit tisícové částky. Změna dodavatelů v běžných tarifních sazbách se většinou děje na základě oslovení dodavatele.

Podíl obchodní složky na celkové platbě zákazníků rok od roku nepatrně klesá. Je to způsobeno jednak zvyšujícími se státem regulovanými cenami a v některých případech i snižujícími se cenami silové elektřiny. Například pro letošní rok, při spotřebě 3 000 kWh za rok je podíl obchodní složky 36% z celkové ceny, přičemž v roce 2011 byl podíl 36,5%.

Zemní plyn

Zájem o změnu dodavatelů z řad samotných zákazníků odebírajících zemní plyn je mnohem vyšší než u elektřiny. Je to způsobeno značným finančním přínosem, který může domácnost dosáhnout, zejména u domácností s vysokou spotřebou. Nůžky mezi cenou dominantních a alternativních dodavatelů se díky nízké velkoobchodní ceně neustále rozevírají a i v tomto roce lze očekávat výhodné nabídky prodejců. Bohužel z hlediska celkového počtu změn dodavatelů, se tento zájem neprojevuje příliš významně, jedná se pouhých několik tisíc zákazníků.


Obr. 3: Podíl jednotlivých složek ceny plynu při spotřebě 20 MWh za rok, produkt RWE Standard, distribuční oblast RWE

První pořadí v žebříčku nejúspěšnějších dodavatelů stojí ČEZ, dodavatel získal čtyřikrát více přípojek než druhý v pořadí, E.ON. I ČEZ, podobně jako RWE u elektřiny, využívá své výhody, kterou nikdo jiný na trhu nemá (oslovuje své zákazníky, kteří odebírají elektřinu). Prodejce nabízí plyn svým zákazníkům několik let a dosud se nenašla konkurence, která by přišla s účinnější metodou, když nepočítám podomní prodej v minulosti. Mezi dodavatele pracující s podobnou metodou a celkem úspěšné, lze uvést Pražskou energetiku a E.ON.

Na druhé straně žebříčku stojí dříve proslulí prodejci, které proslavil podomní prodej. K tomuto faktu mohla přispět i část zákazníků, kteří se vyznačují, že lehce a neodpovědně podepisují nové smlouvy s obchodníkem a to i přes to, že v minulosti již podobnou smlouvu podepsali.

Většina dodavatelů plynu nezaznamenala v roce 2015 významný příliv zákazníků, většině dodavatelů se zvýšil počet odběrných míst o desítky maximálně stovky.

V uplynulém roce došlo k nákupům několika společností velkými alternativními dodavateli. Je ale zajímavé, že tyto nákupy se na statistikách příliš neprojevily a to i přes to, že cílem nákupů bylo mimo jiné zvýšit počet odběrných míst kupujícího dodavatele.. Nyní se mění trend a nakupované společnosti nemění název firmy.


Obr. 4: Vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny (Zdroj: OTE, a.s.)

Pro rok 2016, ve srovnání s předchozím rokem, se zvýšil podíl státem regulovaných cen. V roce 2016, při roční spotřebě 20 MWh, se zvýšil jejich podíl na 21,17%, zatímco v roce 2015 byl 20,45%.

Co lze letos očekávat

Rozhodně se nedá očekávat změna legislativy, tak aby umožňovala snadnější změnu dodavatelů. Jedná se o tom, aby se zákazník nemohl při podpisu formulářových smluv zavazovat na dlouhou dobu, aby tato doba trvala maximálně 24 měsíců. Bylo by rovněž dobré snížit lhůtu na změnu dodavatele u smluv na dobu neurčitou. Dnes zákazník u smluv na dobu neurčitou většinou změní dodavatele až po téměř čtyřech měsících.

Dominantní dodavatelé se budou stále více snažit zamezit odlivu zákazníků formou, že to zákazník nepozná (například „zlevnění RWE“ s Nárokovou smlouvou), motivací věrnostními prémiemi, spoluúčastí na nákup úsporné techniky.


Obr. 5: Vývoj počtu změn dodavatelů zemního plynu (Zdroj: OTE, a.s.) Obr. 4: Vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny (Zdroj: OTE, a.s.)

Díky nízkým velkoobchodním cenám energií, budou levní dodavatelé nebo aukční společnosti lákat zájemce na rekordně nízké ceny. Vzhledem k vývoji počtu změn zákazníků bude zajímavé sledovat, kolik aukční společnost vystupující pod záštitou DTestu získá nových zákazníků, ochotných ke změně dodavatele.

ElektřinaZemní plyn
DodavatelProsinec 2014Prosinec 2015RozdílDodavatelProsinec 2014Prosinec 2015Rozdíl
RWE Energie, s.r.o.291 331311 30019 969ČEZ Prodej, s.r.o.347 359384 20436 845
COMFORT ENERGY s.r.o.46 99455 6348 640E.ON Energie, a.s.139 383148 2408 857
ČEZ Prodej, s.r.o.67 61474 7547 140MND a.s.2 9849 1206 136
Europe Easy Energy a.s.20 45427 2526 798COMFORT ENERGY s.r.o.18 83623 7414 905
Amper Market, a.s.22 96829 6196 651Pražská plynárenská, a.s.35 65140 0494 398
Veolia Komodity ČR, s.r.o.05 6405 640eYello CZ, k.s.1 8184 7472 929
Pražská plynárenská, a.s.18 19722 9554 758Pražská energetika, a.s.7302 7622 032
X Energie, s.r.o.55 95160 3214 370X Energie, s.r.o.25 05127 0091 958
LAMA energy a.s.29 95034 2724 322Europe Easy Energy a.s.17 02718 9001 873
eYello CZ, k.s.7 07511 0433 968LAMA energy a.s.30 19231 9921 800
Veolia Energie ČR, a.s.03 2903 290SPP CZ, a.s.5 0006 6301 630
MND a.s.6643 2312 567Stabil Energy s.r.o.1 4322 7661 334
ARMEX ENERGY, a.s.15 94018 3432 403RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.10 25711 3301 073
Pražská energetika, a.s.14 23216 5122 280ARMEX ENERGY, a.s.16 60117 582981
Dobrá Energie s.r.o.02 0912 091FONERGY s.r.o.2 2143 118904
Erste Energy Services, a.s.1 3233 2991 976Erste Energy Service, a.s.0738738
FONERGY s.r.o.2 4784 2311 753Gas International s.r.o.5 1115 661550
Slovenské elektrárne, a.s.1871 4561 269CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.372799427
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.46 54647 7371 191Fosfa a.s.0409409
Stabil Energy s.r.o.6971 688991QUANTUM, a.s.4 0344 351317
Energie Pro s.r.o.0927927One Energy Česká republika a.s.292552260
AKCENTA ENERGIE a.s.2 1432 757614AKCENTA ENERGIE a.s.730985255
ENWOX ENERGY s.r.o.120686566CONTE spol. s r.o.117372255
Synergy Solution s.r.o.193753560Česká energie, a.s.1 6181 855237
VEMEX Energie a.s.17 22017 757537Eneka s.r.o.675880205
Česká energie, a.s.4 6945 102408PRIMAGAS s.r.o.610811201
ELIMON a.s.2 4762 882406Veolia Komodity ČR, s.r.o0184184
Fosfa a.s.2 9353 318383ELIMON a.s.4 2444 410166
Eneka s.r.o.1 0431 398355Karlovarská plynárenská s.r.o.642793151
Lumius, spol. s r.o.3 2443 575331Czech Energy s.r.o.0138138
Nano Energies Trade s.r.o.288288Energie2, a.s.2 9393 074135
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.315 996316 244248Východočeská energie s.r.o.0128128
České teplo s.r.o.0218218EURO GAS HOLDING a.s.0127127
Východočeská energie s.r.o.0212212Blue-Gas s.r.o.519626107
ST Energy s.r.o.177325148ENRA SERVICES s.r.o.1 3611 45493
TAURON Czech Energy s.r.o.754902148EP Energy Trading, a.s.9 1999 26667
Karolovarská plynárenská s.r.o.0130130oaza-energo, a.s.35038131
CORASTA s.r.o.9611 082121VNG Energie Czech s.r.o.10112827
Energie2, a.s.2 9113 011100CORASTA s.r.o.89291220
One Energy Česká republika a.s.1 6341 70571TRAXELL s.r.o.23324714
ENERGO LaR s.r.o.45649943OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.199198-1
oaza-energo, a.s.21725841Central Energy, s.r.o.140138-2
QUANTUM, a.s.18722336Energie pro život s.r.o.489478-11
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.18521025Lumius, spol. s r.o.1 9361 910-26
MDI Energy s.r.o.1611610KOMTERM energy, s.r.o.242213-29
ČM ENERGETIKA a.s.613607-6HALIMEDES, a.s.2 7502 700-50
Nano Green s.r.o.2 9182 911-7ČM ENERGETIKA a.s.827758-69
Energie pro život s.r.o.756745-11RWE Energie, s.r.o.13 03412 556-478
ČEZ, a. s.552498-54VEMEX Energie a.s.15 55114 785-766
Central Energy, s.r.o.490371-119Optimum Energy, s.r.o.7 8977 113-784
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.2 1201 766-354CENTROPOL ENERGY, a.s.64 08761 788-2 299
Optimum Energy, s.r.o.7 3216 687-634BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.184 957181 655-3 302
COOP ENERGY, a.s.2 096-2 096
E.ON Energie, a.s.57 75453 891-3 863
EP Energy Trading, a.s.22 55317 289-5 264
CENTROPOL ENERGY, a.s.280 971275 463-5 508
Tab.1: Tabulka dodavatelů elektřiny a plynu podle počtu v roce 2015 získaných odběrných míst.
 
 
Reklama