Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odhad cen elektřiny a plynu pro příští rok

Konec roku je spojen se změnou státem regulovaných cen elektřiny a plynu. Na tuto změnu navazuje vyhlášení prodejních cen dodavatelů energií. Co lze očekávat? Bude cenový vývoj podobný tomu loňskému? Zaplatí zákazníci méně nebo si budou muset připlatit?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ceny energií zůstanou v příštím roce pravděpodobně stejné, nebudou se ani výrazně snižovat a ani zvyšovat. Přitom větší naději na pokles mají ceny silové elektřiny než zemního plynu. Důvodem je situace na energetických burzách, kde ceny kontraktů na příští rok a na následující dva roky u silové elektřiny klesají. U plynu zůstávají přibližně na současné úrovni.

Příčinou poklesu cen elektřiny je především větší podíl obnovitelých zdrojů, nízké ceny povolenek na vypouštění emisí uhlíku a nízké ceny uhlí, jako paliva v uhelných elektrárnách.

U plynu jde především o jeho nižší potřebu v evropských zemích. Opačnou roli hrají události na Ukrajině a alespoň teoreticky možná hrozba zastavení dodávek plynu z Ruska.

Ceny silové elektřiny tvoří zhruba 35 až 45 % celkové částky, kterou zákazník platí. Zbytek jsou státem regulované platby, které nemůže zákazník ovlivnit volbou dodavatele. U plynu je podíl obchodní složky ceny zhruba 80 %.

Velkou zásluhu na zlevnění silové elektřiny na burzách mají obnovitelné zdroje. Toto zlevnění má ale negativní vliv na ceny v podobě nákladů na regulaci. Problém jsou vyvolané investice na regulaci díky nepravidelné výrobě elektřiny z těchto zdrojů. Objevuje se rovněž tzv. vodárenský efekt, který je typický tím, že při stejných nákladech na distribuci klesá spotřeba, tedy je tlak na zvýšení státem regulovaných plateb, který bude pravděpodobně v následujících letech hrát při tvorbě cen významnější roli, především u plynu, jehož spotřeba stále klesá.

Podle posledního prohlášení předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Vitáskové by se pro příští rok ale nemělo podstatně hýbat s cenami za distribuci, nelze však vyloučit drobné odchylky v obou směrech.

Změna cen ale není dominantou pouze období před koncem roku. V současné době se ceny mění v průběhu celého roku. Pro přelom roku je obvyklé přecenění hlavně základních produktových řad dodavatelů. Někteří dodavatelé čekají na to, jak se zachovají ostatní, a pak reagují, třeba s měsíčním zpožděním.

Velmi rozšířené jsou nabídky produktových řad s fixní cenou, kterých se zlevnění na přelomu roku netýká. Naopak případné zdražení regulovaných plateb pocítí všichni.

S velkou pravděpodobností budou v dané chvíli lákavější ceny fixních produktových řad oproti těm standardním, kde se v tomto roce ne všude zlevňovalo.V současné době mají standardní produktové řady vyšší ceny, než produktové řady s fixní cenou.

Z přelomu roku 2013/2014 několik dodavatelů elektřinu i přes relativně velké zlevnění základní produktové řady nezlevnilo, a tak se ocitli mezi nejdražšími produkty. Naopak cenovou aktivitu si nechali na akční nebo fixní produkové řady.

Detailní informace o jednotlivých nabídkách dodavatelů najdete v našem kalkulátoru cen energií TZB-info, v předstihu přinášíme i ceny na příští rok, takřka ihned po zveřejnění informací z Energetického regulačního úřadu i od dodavatelů. Protože první dodavatel zveřejnil ceny elektřiny na rok 2015, bude kalkulátor pravidelně tyto nabídky aktualizovat, jak se budou objevovat na trhu.

Výhled cen elektřiny a plynu na příští rok by nebyl úplný, kdybych se nezmínil o dvou nepříznivých zprávách pro spotřebitele. První je změna způsobu účtování poplatků za obnovitelné zdroje, která by mohla některým zákazníkům podstatně elektřinu zdražit.

Druhou zprávou je vyjádření předsedkyně Energetického regulačního úřadu o povinnosti dodavatelů zemního plynu mít fyzické zásoby plynu před zimní sezonou. To by od podzimu 2015 znamenalo, že by dodavatelé nemohli nakupovat na spotovém trhu, kde se nakupuje dodávka nanejvýš na den dopředu, a ceny by se prakticky srovnaly, vydělali by na tom dominantní dodavatelé, ale zákazník by to vše zaplatil, trh s plynem v ČR by pak ztratil význam.

 
 
Reklama