Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změny cen energií na rok 2015: Většinu zákazníků čeká zdražení plynu

Po zveřejnění státem regulovaných cen oznámili i dodavatelé nové ceny energií na rok 2015. Polepší si zákazníci nebo zaplatí příští rok více? Dotkne se změna cen všech zákazníků?

Kalkulátor cen energií TZB-info

V tomto období, jako každoročně po oznámení výše státem regulovaných cen energií, dochází ke zveřejňování cen dodavatelů. Podle energetického zákona mají povinnost oznámit zákazníkům změnu cen minimálně 30 dnů předem. Tedy 1. prosinec byl posledním dnem, kdy dodavatelé mohli zveřejnit nové ceny energií, které by platily od 1. ledna 2015.

Podobně jako vloni i letos ne všichni dodavatelé zveřejnili nové ceny právě v tomto období. V současné době dodavatelé mění ceny svých produktů libovolně v průběhu roku. Někteří vyčkávají na to, jaké ceny představí konkurence, a zveřejní ceny později v prosinci nebo začátkem příštího roku s tím, že posunou platnost nových cen.

Význam přecenění je snížen i širokou nabídkou smluv na dobu určitou s fixní cenou silové elektřiny nebo plynu. Zákazníků s podepsanou smlouvou se současná změna cen obchodníků netýká. Týká se jich ale zejména předchozí oznámení Energetického regulačního úřadu o změně regulovaných cen. V případě zvýšení těchto cen nemá takový zákazník možnost snížit dopad na rozpočet domácností snížením obchodní složky celkové ceny.

Jak změna cen dopadla

Úvodem je potřeba říci, že obchodníci mohou měnit ceny v průběhu celého roku. Neplatí, že současná změna cen je definitivní a že nemůže dojít k výrazným cenovým posunům v příštím roce. Pravděpodobné to ale není. Obchodníci pravděpodobně nebudou již standardní ceníky měnit.

Žádný významný dodavatel z řad dominantních dodavatelů nebo velkých alternativních dodavatelů ceny svých produktů neměnil. Nižší ceny nabízejí pouze dodavatelé s nižším tržním podílem. Více obchodníků snižovalo cenu elektřiny, méně obchodníků snižovalo ceny plynu. U elektřiny bylo snížení výraznější, v průměru 4 %, maximálně však 7 %. U plynu dodavatelé snižovali méně, změna cen byla v rozmezí 1 až 3 %, maximálně 5 %. U obou komodit někteří dodavatelé snižovali převážně cenu měsíčního paušálu. U plynu má několik dodavatelů nyní nižší cenu za kapacitní platbu. Údaje, které jsem uvedl, jsou u elektřiny počítány u tarifní sazby D02d a distribuční oblasti ČEZ a u plynu se jedná o spotřebu 20 MWh/rok v distribuční oblasti RWE. Uvažuji pouze obchodní složku ceny, která u elektřiny představuje asi 40 % a u plynu 80 % celkové ceny.

Někteří dodavatelé využili meziročního poklesu cen komodit na burze a nabízeli ceny energií na rok 2015 s předstihem, před vyhlášením regulovaných cen. Pravděpodobně byli motivováni snahou využít dočasného rozdílu cen k získání nových zákazníků.

Mezi aktivní dodavatele, kteří snížili ceny, patří Fosfa, Amper Market, MND či Europe Easy Energy.

Odhaduji ale, že asi 80 až 90 % zákazníků se nynější změna cen nedotkne a u elektřiny budou platit o něco méně, a to díky snížení státem regulovaných cen, a u plynu si v řádu několika stovek za rok připlatí.

Pravděpodobné příčiny

Vidím analogii se současnou situací u čerpacích stanic. Když se zdražuje, ceny jsou vyhlašovány ihned. Když se zlevňuje, málokterý dodavatel se zlevňováním spěchá. Ale není to pouze tento všeobecně známý důvod.

Důvodem může být fakt, že energetické společnosti vědí, že uplatněním metod marketingu jsou schopny velmi úspěšně prodat i dražší produkt, jsou i většinou mnohem úspěšnější, než dodavatelé s mnohem nižší cenou.

V tomto roce se také výrazněji objevuje trend, kdy ceny standardních produktových řad dodavatelé nemění. Nabízejí však akční, nižší ceny, které mají lákat nové zákazníky.

Zákazníci ze sdělovacích prostředků vnímají, jak se ceny energií budou snižovat, tedy mají nižší zájem o kontrolu svých účtů. A dodavatelé jsou si toho vědomi.

Zákazníci, kteří mají ještě standardní produktové řady dominantních dodavatelů, pravděpodobně nepřistupují k nákupu energií příliš aktivně. Ti asi ani v budoucnu nebudou měnit dodavatele a z pohledu dodavatele se jim cena bez důvodu nemusí snižovat.

Zákazník by si měl proto alespoň jednou ročně zkontrolovat, jaké ceny platí, a podle toho by se měl rozhodnout. Ke snížení cen za energie stačí být trochu aktivní.

 
 
Reklama