Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kalkulátor cen energií TZB-info je nejvíce v povědomí zákazníků

Kvantitativní výzkum exkluzivně zpracovaný pro společnost MND zjišťoval názory zákazníků z řad domácností na to, co si myslí o energetickém trhu u nás: Jak snadno lze změnit dodavatele? Jaké mají zkušenosti? Uvádějí prodejci pravdivé údaje? Znají zákazníci srovnávače a co si o nich myslí, který z nich je nejznámější?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Společnost Moravské naftové doly si nechala udělat průzkum, jehož cílem bylo získat podklady pro diskuzi na téma "Očekávání zákazníků a realita trhu". Výsledky výzkumu byly představeny na Žofínském fóru.

Realizátorem průzkumu byla společnost NMS Market Research, člen skupiny SIMAR. Dotazování se uskutečnilo v prosinci 2014, na 500 respondentech. Ti byli rovnoměrně rozděleni do dvou věkových skupin o stejném počtu. První oslovila mladší dotazované ve věku 30 - 45 let, druhá starší ve věku 50 - 65 let. Všichni topí plynem, bydlí ve vlastní domácnosti a mají rozhodující vliv na rozhodování o nákupu energií v rodině.

Výsledky:

87 % respondentů odpovědělo, že se domnívá, že je možno volně přejít k jinému dodavateli. 67 % dotazovaných souhlasí s tvrzením, že změna dodavatele je jednoduchá. 72 % odpovědělo, že se neobává změnit dodavatele.Obr. 1: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)

Komentář:

Souhlasím s názorem, že změna dodavatele je jednoduchá. Je o trochu složitější než nákup zboží po internetu. Respondenti si ale pravděpodobně neuvědomují, že spousty občanů jsou vázáni na různě dlouhou dobu, dokonce i na deset let. Myslím, že je v ČR spousta zákazníků, kteří mají se změnou spojené negativní zkušenosti, ti se budou asi změn dodavatele obávat. Podle mého odhadu pouhá desetina zákazníků je zvyklá na změnu dodavatele a občas jej mění.

Na otázku, zda se setkali se zatajením, zkreslením podmínek 20 % odpovědělo, že se setkali osobně, 48 % respondentů odpovědělo, že o tom slyšelo. 45 % dotazovaných odpovědělo, že se osobně setkalo s nekalými praktikami prodejců, 41 % o tom jen slyšelo.

Komentář:

Bohužel náš energetický trh není příliš regulovaný, pokud se týče toho, co mohou dodavatelé uvádět v nabídkách. Často slyšíme nářky, že EU nám bere rum nebo pomazánkové máslo. Bohužel energetické společnosti bez podobné regulace jako je na potravinářském trhu uvádějí často velmi zavádějící údaje se zjevným účelem ovlivnit kupujícího.Obr. 2: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)


Zkušenosti zákazníků s nekalými praktikami dodavatelů nelze omezovat jen na podomní prodej. Na otázku, s jakými konkrétními nekalými praktikami prodejců se zákazníci setkali, respondenti odpovídali:Obr. 3: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)

Komentář:

Zaměření na seniory a matky na mateřské dovolené vyplývá ze skutečnosti, že podomní prodejci pracují přes den, kdy jsou lidé v zaměstnání. Podomní prodejci navštěvují raději sídliště, kde mají vzhledem k velkému počtu stárnoucích domácností větší naději na úspěch.


40 % respondentů považuje smlouvu na dobu neurčitou za výhodnější, a to jednoznačně pro flexibilitu a možnost změnit dodavatele. Oproti tomu pouze 13 % považuje za výhodnější smlouvu na dobu určitou. Mezi hlavní důvody patří pevná a příp. zvýhodněná cena.Obr. 4: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)


42 % dotázaných používá při rozhodování srovnávače cen energií.Obr. 5: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)


Nezávislost a objektivitu srovnávačů nedokázala většina respondentů ohodnotit. Zbývající si myslí, že nejsou objektivní a nezávislé.

Komentář:

Bohužel u nás objektivitu srovnávačů nikdo neměří. V Německu podléhají komerční srovnávače testům spotřebitelských organizací. Návštěvník tak hned při vstupu vidí, jak je srovnávač hodnocen. Zákazníci u nás nerozlišují, zda se jedná o obchod s nabídkami jednotlivých dodavatelů nebo nezávislý srovnávač. U těch prvních jsou nabídky pouze těch dodavatelů, kteří mají smlouvu s majitelem obchodu (srovnávače). Proto většina těchto srovnávačů přináší rozdílné výsledky.


Obr. 6: Detailní výsledky průzkumu (zdroj MND)

Komentář:

Těší nás, že jsme se dostali do povědomí zákazníků a to i přes to, že za námi nejsou peníze mocných dodavatelů a ani přízeň "nezávislých" novinářů. Na rozdíl od ostatních jsme schopni poskytovat zájemcům nezávislé informace nejen v době změny dodavatele, ale doprovázet jej i po dobu trvání smlouvy.

 
 
Reklama