Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

For Arch 2013 s tématem Rekonstrukce a revitalizace zahájen

V úterý byl zahájen již 24. mezinárodní stavební veletrh For Arch a souběžné veletrhy For Therm, For Wood, Bazény, sauny a spa, For Waste a FS Days. A začalo se z ostra debatou, zda je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví. Portál TZB-info přináší první z článků věnovaných letošním pražským stavebním veletrhům.

Slavnostního zahájení se zúčastnil Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jaroslav Hrubeš, náměstek ředitelky Státního fondu životního prostředí, Ondřej Lněnička, starosta městské části Praha Letňany, Eduard Muřický, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Miroslav Beneš, Státní fond rozvoje bydlení, Pavel Štěpán, Český svaz stavebních inženýrů, Jaroslav Čížek, generální ředitel ABF a.s., Daniel Bartoš, ABF a.s., Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu For Arch.

Jakub Železný
Slavnostní zahájení veletrhů moderoval Jakub Železný
Slavnostní přestřižení pásky na zahájení veletrhu For Arch a souběžných veletrhů
Slavnostní přestřižení pásky na zahájení veletrhu For Arch a souběžných veletrhů

Úvodní slovo zahájení veletrhu patřilo Václavu Matyášovi, prezidentovi Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Václav Matyáš připoměl znepokojující čísla o stavu českého stavebnictví, zejména jeho pokračující pětiletý propad. "Zde na zahájení veletrhů bychom ale měli hovořit optimisticky," dodal Václav Matyáš. Na slavnostní zahájení však navazoval kulatý stůl s názvem odvodzeným od zaměření letošních veletrhů. Mnoho optimismu nepřinesl:

Je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví?

Odpověď zní ne. Tedy alespoň podle toho, co vyplynulo z diskuze u kulatého stolu, který proběhl hned po zahájení veletrhu For Arch 2013. České stavebnictví rozhodně nespasí revitalizace motivované dotacemi, ať už z programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které poskytuje prostřednictvím SFRB nízkoúročené úvěry, nebo z programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí. Oba programy dispinují jednotkami miliard, které se podle slov náměstka MMR Miroslava Kalouse nemohou projevit.

Kulatý stůl: Miroslav Kalous, Václav Matyáš, Aleš Michl, Miroslav Hrubeš, Tomáš Březina, moderátor Jakub Železný
Kulatý stůl: Miroslav Kalous, Václav Matyáš, Aleš Michl, Miroslav Hrubeš, Tomáš Březina, moderátor Jakub Železný
Václav Matyáš hovoří o studii Udržitelné stavební investice v České republice
Václav Matyáš hovoří o studii Udržitelné stavební investice v České republice

Celá debata, které se zúčastnil i analytik Raiffeisen Bank Aleš Michl, se stočila k tématu "Mohou být DOTACE cestou z krize českého stavebnictví?" Nejhlasitější byly argumenty Aleše Michla a Tomáše Březiny (podnikatel ve stavebnictví), kteří dotace jako prorůstové opatření zcela odmítají. "Dotacemi se nic nenastartuje, ani dotacemi na zateplení," řekl doslova Aleš Michl. Současný propad odhaduje ještě na další 3 roky až 5 let. Angažovanost státu je podle něj v této věci nesmyslná. Václav Matyáš oponoval nezbytnou rolí státu v investicích zejména do dopravní infrastruktury.

Hovořilo se také o čerpání evropských peněz. Podle přesvědčení několika panelistů není ani přerozdělování peněz Bruselem na investiční stavební akce impulsem ke zlepšení stavu. Podle Tomáše Březiny jsou evropské peníze čerpány na ve skutečnosti nesmyslné projekty, které navíc odčerpávají potřebné domácí finanční prostředky z projektů, které by smysl měly, nemluvě o obrovském prostoru pro korupci.

Petr Holub z iniciativy Šance pro budovy připomenul Zámečníkovu studii, která říká, že 20 až 25% podpora v rezidenční výstavbě může motivovat k soukromým investicím a růstu. Aleš Michl však odpověděl, že tyto dotace jsou peníze, které kdyby se nevybraly od daňových poplatníků, budou soukromými investrory investovány lépe.

Současný stav ve stavebnictví a ekonomice vůbec je podle prohlášení panelistů vlastně přirozený stav po ukončení konjunktury ve stavební produkci minulých let, kterou nejméně následující 2 generace již nezažijí. Ta byla způsobena prudkým ekonomickým růstem po roce 1990 a žitím na dluh. Tomáš Březina opětovnému nastartování stavebnictví do otáček, které mělo v roce 2008 a 2009, nedává šanci. Podle jeho slov je třeba přijmout ve společnosti aktuální stav, který odráží výkon ekonomiky daný mimo jiné vysokým poměrem velikosti populace, kterou živí státní rozpočet, vůči populaci, která jej plní.

U kulatého stolu zazněly i některé praktické informace, například že v Nové zelené úsporám se ještě letos počítá s druhou výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá pro příští rozpočtové období se třemi až čtyřmi miliardami pro účely nízkoúročených úvěrů na revitalizace bytových domů.

TZB-info na veletrhu For Arch 2013 a doprovodných veletrzích

Stánek portálu TZB-info na veletrzích For Arch a For Therm v hale 1
Stánek portálu TZB-info na veletrzích For Arch a For Therm v hale 1
Na velké projekční ploše a na dotykové obrazovce s Vámi naši specialisté projdou Vaše náklady na vytápění, elektrickou energii a plyn
Na velké projekční ploše a na dotykové obrazovce s Vámi naši specialisté projdou Vaše náklady na vytápění, elektrickou energii a plyn

Z veletrhu For Arch, For Therm a dalších souběžných veletrhů Vám bude portál TZB-info přinášet každodenní zpravodajství. Již zítra to budou zajímavosti s dalšího doprovodného programu. Portál TZB-info zítra rovněž vyhlásí vítěze v soutěži webových prezentací firem Zlatý@TZB-info 2013, a to v sále 3 v 11:30 hod. V zítřejších večerních hodinách proběhne rovněž slavnostní galavečer, kde budou uděleny letošní ceny za nejlepší vystavené produkty GRAND PRIX a ceny za nejlepší expozice TOP EXPO.

Úspory energií v rodinných domech

Zasloužený zájem návštěvníků veletrhu For Arch 2013 vzbudil seminář Úspory energií v rodinných domech pořádaný Společností pro techniku prostředí. Program byl složen z pěti přednášek, ve kterých se zájemci o danou problematiku dozvěděli cenné informace z oblasti legislativy, stavební techniky, vytápění, větrání a realizace domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Na úvod semináře byla prezentována aktuální data o stavu programu Nová zelená úsporám. Za první měsíc fungování bylo na SFŽP přijato celkem 4983 elektronických žádostí, na základě kterých bylo alokováno 500 652 000 korun, tedy 50 % částky, která byla na podporu energetických úspor vyhrazena. Největší část prostředků, čtvrt miliardy korun, byla alokována ve prospěch žádostí o podporu z oblasti zateplení objektů, kterých bylo evidováno víc jak jeden tisíc. Nemalý zájem je i o podporu výměny zdroje tepla, podáno bylo téměř 2000 žádostí, a podporu novostaveb v nízkoenergetickém standardu, kde se sešlo téměř 300 žádostí.

O tom, jaký je zájem o program, svědčí skutečnost, že během prvního dne byly přijaty žádosti o celkovém objemu 320 milionu korun. Objem alokovaných peněz v následujících dnech rostl pozvolněji, přesto aktuální data naznačují, že celková částka bude vyčerpána dříve než ke konci listopadu 2013, kdy možnost podání žádosti o podporu končí.

Následovala přednáška Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., zaměřená na změny v legislativě, které vešly začátkem roku v platnost. Na příkladu reálného domu byly prezentovány výsledky hodnocení energetické náročnosti za využití různých systémů vytápění a větrání. Určitý návod získali zejména zájemci o vytápění elektřinou. Aby novostavba splnila přísné limity stanovené pro elektrické vytápění, je třeba výrazně omezit tepelné ztráty domu a systémy TZB doplnit o větrání se zpětným získáváním tepla, solární přípravu teplé vody a krbovou vložku. Jedině tak se objekt „s odřenýma ušima“ vejde do třídy C…

Především o tom, jaký význam má při realizaci pasivního domu jeho orientace vůči světovým stranám a schopnost využívat vnějších tepelných zisků, byla přednáška Ing. Viktora Zbořila ze společnosti BAHAL ČR a.s. Zmínil se rovněž o dalších podmínkách, které je třeba splnit při návrhu a realizaci domů v nízkoenergetickém standardu. Jednou z nich je minimalizace tepelných ztrát větráním, a to při zajištění kvality vnitřního prostředí. Na toto téma navázal další přednášející, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Ve svém příspěvku se věnoval srovnání systémů přirozeného a nuceného větrání, vysvětlil výhody a nevýhody každého z nich a upozornil na nebezpečí, která číhají na ty, kteří problematiku větrání podcení.


Závěrečnou přednášku přednesl odborný garant celé akce, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Tématem bylo využívání obnovitelných zdrojů tepla v rodinných domech. V první části svého příspěvku hovořil o solárních tepelných soustavách. Posluchači se měli možnost dozvědět o specifikách solárních soustav a o pravidlech při jejich návrhu. Druhá část přednášky byla zaměřena na tepelná čerpadla, jejich rozdělení, význam topného faktoru a sezónního topného faktoru. Na závěr došlo i na doporučení, jak postupovat při výběru uvedených zařízení a uzavírání smluv s dodavatelskými firmami, která Tomáš Matuška doplnil o odstrašující případy, se kterými se setkal v rámci své praxe soudního znalce.

Fotografie: Petr Bohuslávek

 
 
Reklama