Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Summit Koncepce BIM 2022 o novém zákonu o BIM a digitalizaci ve stavebnictví

Práce na zákonu o BIM, tvorba nástrojů pro digitální stavební řízení a územní plánování, tvorba Datového standardu ve stavebnictví s převzetím SNIM agenturou ČAS, digitalizace ČSN a pilotní projekty BIM, to jsou některá z témat summitu Koncepce BIM, který proběhl 24. února.

Podívejte se na reportáž portálu TZB-info ze summitu Koncepce BIM

Zákon o BIM bude v červenci 2023

Podle Jaroslava Nechyby, ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci se nacházíme v jisté přelomové fázi zavádění BIM do stavebnictví: „Jsme v okamžiku přechodu z interpretování BIM jako 3D modelu a směrovaného na projektanta. Posouváme se do bodu, kdy organizace vnímají, že BIM znamená správu informací a cílem je digitální organizace nikoliv pouze schopnost nějak to dostat do zadávací dokumentace a vysoutěžit to,“ řekl pro portál TZB-info Jaroslav Nechyba.

V jeho přednášce zazněly informace o přípravách zákona o BIM. Osmdesátistránkový věcný záměr je podle jeho slov již dokončen. Návrh zákona pracuje se známými pilíři, jako jsou společné datové prostředí, informační a digitální model stavby, BIM protokol a další. Zákon bude ukládat povinnost zpracovávat BIM. Jeho zavádění se stále předpokládá postupné v nadlimitních veřejných zakázkách. Na soukromý sektor se zákon bude vztahovat sekundárně jako na dodavatele BIM podle požadavků veřejného sektoru. Platnost zákona se předpokládá od července 2023. Na zákon bude navazovat prováděcí vyhláška.

Probíhají výběrová řízení na dodavatele Portálu stavebníka a dalších digitálních nástrojů

Pokračují práce na nástrojích pro digitální stavební řízení a územní plánování. Podle slov Petra Stieglera, koordinátora projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování ICT Unie, je ústředním systémem v systému digitálního stavebního řízení Portál stavebníka, přes který bude stavební řízení kompletně probíhat. „To znamená podat příslušné žádosti a zjistit informace o stavebním řízení pro všechny účastníky řízení. Na druhé straně je to informační systém stavebního řízení jako agendový informační systém, který bude sloužit úředníkům pro podporu jejich činnosti tak, aby měli přístup k digitálním podkladům,“ vysvětlil pro portál TZB-info Petr Stiegler. „Někde mezi tím jsou evidenční systémy, které zajistí ukládání digitálních informací ze stavebního řízení, elektronické podoby projektové dokumentace a dalších souborů.

Přečtěte si také Rozhovor: Digitální podpora pro projektanty od společnosti Heluz Přečíst článek

Národní geoportál územního plánování, o kterém se v prezentaci rovněž zmínil, bude nástroj pro elektronickou tvorbu územních plánů a přístup k datům územněplánovací činnosti. Digitální technické mapy je speciální informační systém, který bude sloužit k zobrazení průběhu technických sítí, inženýrských a dopravních staveb. Všechny tyto nástroje mají podle slov Petra Stieglera oporu v legislativě, probíhají výběrová řízení pro výběr dodavatelů jednotlivých systémů.

ČSN budou k dispozici v HTML formátu a bude možné v nich fulltextově vyhledávat

Cílem České agentury pro standardizaci je postupně převést veškeré české normy na formát XML a HTML a nastavit tzv. nový obchodní model. Podle slov Mgr. Zdeňka Veselého, generální ředitel České agentury pro standardizaci, nebude přístup k normám zdražen, ale nabídka se rozroste o řadu dalších služeb. Nahrazování stávajícího formátu ČSN on-line by mělo začít do dvou let. „Celkový počet norem je 36 tisíc, z toho stavebních, kterými by se mělo při převodu začínat, je 5 tisíc. To souvisí s tvorbou databáze pro naplnění požadavků nového stavebního zákona,“ řekl v rozhovoru pro TZB-info Zdeněk Veselý. I zde již probíhá výběr konkrétních dodavatelů softwaru na překlady do formátů XML a HTML.

Přečtěte si také Co je Datový standard stavebnictví DSS Přečíst článek

Zkušenosti se sbírají na pilotních projektech

Část summitu Koncepce BIM 2022 se věnovala pilotním projektům pro zavádění BIM do veřejných zakázek. Ing. Eva Janoušková, ředitelka sekce Ekonomiky a podpory Kraje Vysočina, představila projekt BIM akademia, který připravuje učitele středních škol se stavebním zaměřením na výuku BIM od nového školního roku 2022/23. V rámci projektů vzniká několik konkrétních datových modelů s tím, že získané dovednosti budou podkladem pro výuku.

Eva Janoušková v rozhovoru pro portál TZB-info uvedla, že kraj Vysočina postavil interní tým, který se učí jako budoucí investor na pilotních projektech BIM. Kraj realizuje řadu specializovaných vzdělávacích kurzů. „Na pilotních projektech kraj testuje různé typy datových prostředí v různých typech softwarů a na různých typech staveb. Získané zkušenosti jsou promítnuty do materiálu pod názvem Koncepce implementace BIM sloužícího opět jako podklad pro snadnější přechod na BIM ve veřejných zakázkách,“ uzavřela Eva Janoušková.

Přečtěte si také BIM - Informační model budovy Více k tématu BIM na TZB-info

V samostatné sekci summitu zazněly také přednášky hostů a expertů ze zahraničí. Veškerá témata mohli účastníci diskutovat vzdáleně po každém bloku příspěvků. Několikrát odložený další ročník Summitu koncepce BIM, který uspořádala Česká agentura pro standardizaci a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, byl živě vysílán z kongresového sálu PVA v Letňanech. Registrovaným posluchačům je ze záznamu nadále k dispozici.

 
 
Reklama