Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Digitální podpora pro projektanty od společnosti Heluz

Projektanti mohou využívat doplňky pro ArchiCAD, Revit a Allplan od společnosti Heluz s kompletním sortimentem pro projektování v BIM. Objekty jsou vybaveny i zcela unikátními funkcemi, více v rozhovoru s Ing. Tomášem Culíkem ze společnosti Heluz.

Ing. Tomáš Culík v rozhovoru pro TZB-info o digitální podpoře společnosti Heluz pro projektanty

Tomáš Culík se ve společnosti Heluz podílí na vývoji digitální podpory pro projektanty. Ta spočívá jednak v katalogu CAD detailů, ale zejména také v podkladech pro projektování metodou BIM.

Heluz vyrábí zdící systém pro hrubou stavbu, proto se digitální podpora od společnosti Heluz uplatní zejména u návrhu konstrukcí. Pro tyto účely společnost Heluz nabízí zdarma 2D detaily, ale stále více projektantů kreslí ve 3D softwarech. Z průzkumu společnosti Heluz vyplývá, že nejpoužívanější softwary pro projektování ve 3D a BIM jsou ArchiCAD a Revit. Na tyto softwary se společnost při vývoji podpory zaměřuje zejména. V současné době se již pracuje i na podkladech pro software Allplan.

Na stránkách společnosti Heluz v sekci pro odborníky nebo na selektoru konstrukcí selektorkonstrukci.heluz.cz mohou projektanti využít tzv. on-line podporu – doplňky, tedy instalační soubor, který si projektant nainstaluje ke svému kreslicímu programu. V rámci tohoto programu se projektantovi objeví nová lišta se sortimentem Heluz. Projektant má tak vždy k dispozici aktuální on-line verzi s veškerým sortimentem. Druhou možností je off-line verze, kde si projektant může stáhnout pouze výběr prvků, o které má zájem.

Součástí prvků jsou i negrafické informace, např. součinitel prostupu tepla, požární odolnost, pevnost atd. u stěn, u překladů jejich únosnost apod. U prvků jsou uvedeny odkazy na technický list a výtahy z prováděcí příručky. Při projektování dokáží prvky upozorňovat i na chybné použití. Překlad sám hlídá šířku okna a upozorní na nevhodný rozměr. Obdobně stropní konstrukce hlídají maximální přípustný rozpon. Novinkou jsou dvě unikátní funkce: automatické generování překladů nad otvory a automatické vkládání doplňkových tvarovek jednovrstvého zdiva kolem otvorů, přičemž při změně projektu obě funkce automaticky reagují a výběr prvků přegenerují.

Více informací si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru s Ing. Tomášem Culíkem.

 
 
Reklama