Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Série kurzů BIM pro veřejnou správu

Usnesení vlády číslo 628/2017 počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí. Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy.

Chci se vzdělávat v BIM

Využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy

Připravit se na práci v digitálním prostředí a zvyknout si na některé změny, které s sebou digitalizace nese, chce čas. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha, který je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR a zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. a úředníků a zaměstnanců státní správy. Společně jsme připravili sérii kurzů zaměřených na seznámení s metodou BIM.

Na podzim roku 2021 jsme pro vás přichystali tyto kurzy:

  • Základy metody BIM pro veřejnou správu
  • Základy informačního modelu stavby
  • Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí
  • Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání

Nejen pro pracovníky stavebních a investičních oddělení

Úvodní kurz Základy metody BIM pro veřejnou správu umožní účastníkům získat nejen základní povědomí o metodě BIM, ale i o tom, jak digitalizace či digitální transformace mění způsoby jejich práce a jak ovlivňuje interní a externí procesy v organizaci. Účastníci získají i přehled, jak efektivně začít využívat pro svoji práci celou řadu již publikovaných standardů a podpůrných dokumentů. Uvědomění si rozumné potřeby řízení změny v procesu digitální transformace a celkový přehled o reálných aspektech metody BIM budou jedny z klíčových dovedností získaných v rámci vzdělávacího programu. Jeho absolventi porozumí principům metody BIM, vyznají se v základních pojmech a podstatě digitalizace procesů i komunikace, pochopí principy zavedení metody BIM do organizace i to, jak využívání metody BIM promění způsob práce. Navíc získají přehled o výhodách metody BIM a digitalizace obecně.


Hlavním cílem kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu je seznámit studenty s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy informací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Po absolvování akce si budou umět účastníci zodpovědět na frekventovanou otázku: Čím a jak začít při využívání BIM? Získané dovednosti jsou také klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice. Součástí vzdělávací akce je i procvičení dovedností na praktických příkladech a půldenní diskusní workshop s lektory i mezi účastníky navzájem.

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. Pro účast na programech Základy informačního modelu stavby, Management informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředíZáklady Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

Série kurzů pro pracovníky veřejné správy je určen nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na výstavbových projektech, ale vzhledemk rozsahu změn, který metoda BIM přináší, je vhodný pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, zejména pak pro nižší a střední úroveň řídících pracovníků.

Úvodní kurz vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu proběhne v termínu 2. a 3. listopadu 2021 v Praze.

Na jednotlivé kurzy se můžete přihlásit přímo na webu Institutu pro veřejnou správu Praha nebo na následujících odkazech:


 
 
Reklama