Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BIM není 3D model, ale ta data za tím

BIM ve stavebnictví – úspěšný doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2018

BIM je dokonalý obraz reality. Získáváme další vrstvu – vizuální představu. BIM není 3D model, ale ta data za tím. Modely mají různou velikost a detail. Mnoho užitečných informací přináší i riziko – kolik informací potřebují a jaký mají skutečně smysl? Pro práci s BIM je třeba stanovit i datové cíle.

Rekapitulace situace kolem BIM v ČR, knihovny BIM a BIM realita v zahraničí byl první blok odborného doprovodného programu. A vzhledem, že řeč byla o tom, co nás čeká ve stavebnictví, bylo takové zahájení doprovodného programu více než symbolické. Jak důležité je mít informace a jak se téma stále více mění z vize v realitu, o tom svědčil plný přednáškový sál.

CZ BIM a perspektivy

Stavebnictví 4.0 postihne všechny obory činnosti. BIM není všelék, ale je zásadní součástí řady procesů, které se ve stavebnictví musí změnit, řekl na úvod semináře Ing. Arch. Petr Vaněk, předseda představenstva Odborné rady pro BIM.

„Cílem 6 založených pracovních skupin jsou podmínky pro reálnou práci s daty. Musí být jasná pravidla kdo, kam a v jakém formátu data ukládá. Zajímavý počin je 1500 hesel pro on-line česko anglického výkladového slovníku vytvořeného ve spolupráci s MPO,“ řekl Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, České agentury pro standardizaci a pokračoval: „Zakládáme www.koncepceBIM.cz, kde budeme postupně zveřejňovat agendy. Budeme fungovat na základě registrace a samozřejmě stojíme o komentáře a impulsy.“

Rozhovor o BIM s Jaroslavem Nechybou pro TZB-info na Aquathermu Praha 2018

Ing. Petr Matyáš, z di5 architekti inženýři s.r.o. k problematice řekl: „Pokud hovoříme o BIM, tak 3D model je nějaké pěkné zobrazení, ale to není podstatné. Výhodou je on-line spolupráce projekčního týmu. Koordinace je výrazně jednodušší. Může reagovat i investor. Na kontrolních dnech na BIM modelu proběhne diskuse, kontrola, doladění detailů…
Důležitá je i úloha vizualizace. Projektant má 1 monitor pro práce v BIM, druhý monitor pro vizualizaci. Vizualizace je transparentní výstup pro investora. Pomáhá i virtuální realita. Najednou jsou snáze vidět například vyústky VZT a odvětrání kanalizace na terase a vidí to během projektování i investor. Vizualizace extrémně pomáhá v komunikaci s investorem, pro projektanta je to zase nástroj na opravu chyb z koordinace nebo z profese. Koordinace může běžet on-line. Běžně ale používáme spíše tlačítko synchronizace.
Důležité je si uvědomit, že pro vlastní stavbu dále pokračují výkresy.“

Dále v přednášce Ing. Matyáše zaznělo:

Důležitá je otázka ceny a práce s cenou

Musíme se připravit, že nová éra stavebnictví bude něco stát. Přidaná hodnota do vzdělávání na pracovníka ve stavebnictví v Bavorsku klesla o 5 %. Investujeme do digitalizace oproti průmyslu jen 1/3 – 1/4. Investovali jsme do BIM, za SW platíme výrazně více než dříve a více než bychom chtěli, ale nedá se nic dělat.

Využití BIM je největší sběr dat pro správu budov

Extrémně důležitá etapa je realizace pro BIM i pro investora, jde o největší sběr dat pro správu budov. Dnes po ukončení stavby trvá 4 – 5 let pasportizace a pak teprve nastupuje plná správa. Pokud projektování a stavba s BIM, data pro správu jsou ihned k dispozici.

Jako příklad můžeme uvést jednu budovu, kde po zprovoznění BIM modelu facility manažer zjistil, že platí údržbu o 15 % většího počtu fancoilů, než kolik jich ve skutečnosti mají. V přechodu projekt – realizace – správa jsou velké úspory. Projekt neztrácí význam, když je postaveno, ale přechází do fáze zdroje dat. Nutné je dostat technické listy a prvotní revize do projektu. Měla by to být první věc, kterou bude investor požadovat. Investora zajímá vizualizace před začátkem a pak dokumentace konečného stavu.

Pro práci s BIM je třeba stanovit i datové cíle

Jsme zvyklí stanovit jen cíle, jak má vypadat dům. A požadavky, cena a zodpovědnost se zobrazí i ve výběrovém řízení. Společné datové prostředí je důležité. Když se projekt připravuje nebo se staví, je mnoho informací, které se ztratí. BIM umožňuje vše archivovat a použít například v reklamacích, v případě kolizí na kontrolním dnu. Koordinace je jednodušší a vše vede k tomu, že není problém s montáží. Máme zkušenost z praxe, že pokud jsou detaily dobře vyřešeny, umožňuje to postavit tak, jak se naprojektovalo.

BIM je základní kámen. Musíme vymyslet procesy – co s databází chceme dělat. Dnes nám šetří náklady a zvyšuje produktivitu. Vzniknou nové profese. Správce modelu, zajištění integrity dat, vizualizace, a očekáváme lepší data pro projektování (např. model pro oslunění, …)

Máme již celou řadu referencí, kde díky BIM optimalizaci došlo k úsporám, například projekt Nekázanka, Terasy Strašnice, Port Karolína, Vivus Uhříněves.

 
 
Reklama