Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Delta v roli experta na seminári projektovania stavieb v princípe BIM

Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov usporiadala 20. 9. 2017 v Jihlave seminár novodobého projektovania stavieb v princípe Building Information Modeling vrátane ukážok jeho využitia v praxi.

Praktické ukážky a prácu v BIM prezentoval na seminári zo slovenskej DELTY Martin Mistrík Šlapka.

DELTA ako najvýznamnejšia projektová kancelária v kraji Vysočina, prezentovala princíp fungovania BIM ostatným projektantom a špecialistom podieľajúcich sa na projekte, ukázala praktické skúsenosti a získané poznatky z už realizovaných projektov. Erik Štefanovič v rámci svojho seminára prezentoval predovšetkým výraznou zmenu spolupráce všetkých zúčastnených na projekte, ktorú so sebou princíp BIM prináša. Zdôraznil, že BIM neprináša do českého stavebníctva len nový software, ale je potreba si uvedomiť, že kompletne mení formu komunikácie a spôsob spolupráce všetkých zúčastnených na projekte. To so sebou nesie taktiež potrebu zdieľania dát, s ktorými všetci zúčastnení pracujú, a teda aj nutnú ochranu týchto dát a informácii o danom stavebnom projekte. Do svojej prednášky objektívne zahrnul nielen výpočet výhod a prínosov, ktoré projektovému tímu aj investorovi BIM prináša, ale zmienil taktiež počiatočné prekážky a nástrahy, ktoré BIM pri prechode na projektovanie budovy v princípe BIM na užívateľa čakajú.

Okrem témy BIM sa Štefanovič v krátkosti venoval taktiež produktu Datenpool - ako podporného prostriedku pre inteligentné riadenie projektov a nástroja, ktorý zabezpečí zvolené dáta. Záver prednášky sa niesol v duchu SMART TEAMU a jeho SMART projektovej kultúry, od ktorej sa odvíja výsledná kvalita stavebného projektu.


DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
logo DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

DELTA – Váš expert v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu Okrem kreatívnej architektúry, ktorá optimálne spája estetické a funkčné požiadavky, Vám ponúkame ako komplexný poskytovateľ služieb celistvý a systematický ...

 
 
Reklama