Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Bezpečnost budov
Archiv článků od 19.10.2023 do 10.1.2024

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

10.1.2024
Mgr. Václava Holušová, Odbor státního zkušebnictví, ÚNMZ

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb. Při uvádění celých systémů ZOKT na trh se postupuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Foto © lightfield studios, Fotolia.com
19.12.2023
Vladimír Baletka, eFACILITY consulting s.r.o.

Recenzovaný Vlastníci a provozovatelé budov a technických zařízení běžně narážejí na nedostatek vhodné dokumentace, nesplnění legislativních požadavků, a časté chyby v bezpečnostních postupech. Autor podrobně rozebírá různé aspekty, včetně chybějící dokumentace, nevyhovujících oprávnění a školení a nedodržování bezpečnostních norem. Článek také zdůrazňuje význam správného vedení dokumentace a dodržování aktuálních legislativních požadavků pro zajištění bezpečného a efektivního provozu.

19.12.2023
BEPRA profi s.r.o.

Všechny podnikatelské provozy musí zajišťovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nezávisle na typu provozu musí opravdu každý provádět roční prověrku BOZP. Ta zahrnuje sérii kroků, díky kterým proběhne kontrola celého provozu, od dokumentace po uplatňování opatření v praxi. Závěrem pak je celkový dohled nad správností vedení BOZP v dané firmě.

18.12.2023
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.

Rostoucí zájem o kamery lze pozorovat i v oblasti automotive, konkrétně u provozovatelů například dobíjecích stanic. Integrované videoanalytické funkce, jimiž disponují například kamery od Konica Minolta, totiž umějí vyhodnotit případnou rostoucí teplotu akumulátorů elektromobilů nebo dobíjecích stojanů a dokážou tak zabránit jejich poškození, či dokonce vzniku požáru.

Zdroj: www.hzscr.cz
14.12.2023
por. Mgr. Jan HAVRDA, mjr. Ing. Petra NAJMANOVÁ, mjr. Bc. Martin KAVKA, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy

Vozidlo bylo převáženo výtahem. Transportní vozíky svojí šířkou zasahovaly do zvýšené podlahy výtahu. Po vypodložení nájezdové hrany se podařil transport. Na základě kontroly termokamerou museli výtahem s automobilem v režimu požár jet i 4 hasiči, aby zajistili jeho ovládání.

5.12.2023
Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

Recenzovaný Fotovoltaické elektrárny (FVE) se v masivním měřítku umísťují na nové, ale i na existující objekty, jejichž nosnou část střešního pláště často tvoří trapézové plechy. Pokud není návrh podpěrné konstrukce FV panelů proveden s ohledem na specifika trapézového plechu (zvláště v kombinaci s jinými častými vadami těchto konstrukcí), může to znamenat vážný statický problém. V současné praxi je problematika lokálních účinků FVE na trapézový plech velmi často podceňována a dodavatelé FVE se ji mnohdy zdráhají řešit.

28.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

Provozování fotovoltaické elektrárny není jen o úspoře peněz za dodávky energie, ale nese s sebou i větší povinnosti pro jejího provozovatele. Jelikož jde většinou o provoz se zvýšeným požárním nebezpečím, platí v rámci zajištění požární ochrany přísnější podmínky.

© Fotolia.com
27.11.2023
Ing. Marek Hodálik, Ing. Veronika Veľková, PhD., prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD.

Recenzovaný Článok sa zaoberá problematikou procesu zvetrávania benzínu pôsobením času pri zisťovaní príčin vzniku požiarov. Cieľom príspevku bolo zistiť zmeny v zložení zvyškov benzínu vo vzorkách vyhorených bavlnených kobercov. Po rôzne dlhom čase (0–36 min) zvetrávania sa vo vláknach koberca stanovovali zvyškové látky benzínu metódou extrakcie v plynnej fáze (headspace – HS) v spojení s plynovou chromatografiou (GC) a hmotnostnou spektrometriou (MS) (HS-GC-MS). Najväčšie zmeny sa prejavili v znížení koncentrácie najprchavejších zlúčenín (alkylalkány), čo môže viesť k nesprávnej identifikácii prítomnosti horľavej kvapaliny. Menej významné zmeny v intenzite analytického signálu sa prejavujú v skupine alkylderivátov benzénu (trimetylbenzény, etylmetylbenzény), ktoré sú považované aj za markery prítomnosti benzínu vo vzorkách. Výsledky poukazujú na potrebu rýchleho odberu a analýzy vzoriek v laboratóriách.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023 TZB-info
22.11.2023
Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Petr Bohuslávek

Navrhování výškových dřevostaveb se začíná prosazovat i v České republice. Ve fázi přípravy nebo realizace je několik bytových domů. S poptávkou sílí i odborná debata o podobě předpisů pro navrhování. U vyšších budov na bázi dřeva se v případě nosné konstrukce často jedná o kombinaci s železobetonem a s nehořlavými materiály. Druhý fenomén, který je pro stavebnictví i hasiče aktuální, je elektromobilita. Jak se hasí elektromobil v podzemních garážích? A jaké jsou představy o zajištění bezpečnosti evakuace a zásahu v hromadných garážích? Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023, kterou pořádal portál TZB-info.

21.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

Kontroly správních orgánů probíhají téměř na denní bázi, a to ať předem ohlášené či nikoliv. Proto je vhodné mít oblast BOZP i požární ochrany řádně zajištěnou. Běžně se kontroluje široká oblast této problematiky, od provádění lékařských prohlídek, přes vyšetřování pracovních úrazů nebo kategorizace práce až po revize zařízení. Jednotlivým problematikám je věnována série článků na blogu společnosti BEPRA profi.

15.11.2023
BEPRA profi s.r.o.

V roce 2023 došlo k legislativním změnám v oblasti pracovně-lékařských prohlídek. Cílem bylo zjednodušení byrokratického systému, avšak změny vnesly do praxe určité spekulace a nejasnosti. Pro kategorii práce 1 a 2 byla zrušena povinnost periodických lékařských prohlídek, stejně jako povinnost mimořádných prohlídek pro ženy po mateřské či rodičovské dovolené. Změny se dotkly také obsahu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti.

Praha dokončila protipovodňovou ochranu Karlína
11.11.2023
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

O výstavbě protipovodňových opatření v Karlíně, který byl z větší části vyplaven právě vodou z kanalizační sítě, rozhodlo vedení metropole ihned po povodních v roce 2002.

Z průběhu konference Bezpečné město 2023, foto © TZB-info
5.11.2023
Michal Randa, redakce

Ve dnech 26.–27. října 2023 se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové uskutečnila v prostorech Škoda Muzea města Mladá Boleslav odborná konference “Bezpečné město”.

Jaroslav Benák, Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s. Zdroj: estav.tv
28.10.2023
redakce

Portfolio fermacell se stalo součástí značky James Hardie, díky které bylo rozšířeno o fasádní systémy. Pod značkou James Hardie Europe se nadále prezentují systémová řešení skladeb konstrukcí, a to nejenom v oboru suché výstavby. Na veletrhu For Arch jsme si povídali s Jaroslavem Benákem, technickým manažerem společnosti.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
23.10.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT a školení pro stavbyvedoucí. Akce jsou zaměřeny i na zákon o státní památkové péči, požární bezpečnost historických staveb nebo nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství.

21.10.2023
redakce

TZB-info doporučuje Povinnosti rekapituluje v rozhovoru Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE a.s., která vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy.

Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS. Okna realizovala firma Vorlíček okna – důležitá je správná orientace domu pro úsporu energií.
19.10.2023
HELUZ IZOS s.r.o.

Izolační bezpečnostní sklo hraje klíčovou roli ve světě stavebnictví, ale prozatím je podceňovaným prvkem při výběru oken či dveří. Za našimi hranicemi například v Německu, Rakousku či Švýcarsku se stalo nezbytnou součástí moderních staveb jako efektivní bariéra před vniknutím zlodějů a vandalů. Přispívá k ochraně nás, našeho majetku a rovněž může zabránit poranění v případě rozbití skla. Dopřejte si klid na duši díky bezpečnostnímu zasklení IZOS Protect.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama