Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Vlastimil Růžička


30.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého data (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Na to, zda je takové nařízení v českých podmínkách reálné, jsme se zeptali předních odborníků, recenzentů našeho serveru.

nanovlákna
27.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Rozvoj nanotechnologií zasáhl prakticky všechna odvětví. Prvotní boom nastal v oborech s takzvanou okamžitou aplikací jako je elektronika, chemie, biotechnologie či medicína, ale postupně se nanotechnologie šíří i do stavebnictví. Server tzb-info požádal o rozhovor doc. Jiřího Němečka ze stavební fakulty ČVUT, z katedry mechaniky, z Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví.

23.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Tradiční mezinárodní veletrh BAU (17. až 22. ledna 2011) opět zaplnil celý mnichovský veletržní areál. V sedmnácti halách se představilo téměř dva tisíce vystavovatelů ze 40 zemí světa, aby na stáncích i v rámci doprovodného programu hovořili o budoucnosti a principech udržitelného stavění.

29.12.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vydal ve spolupráci s Českou komorou architektů publikaci s názvem Manuál energeticky úsporné architektury. Tým autorů se skládá z více než třiceti odborníků na dané téma, přičemž každý oddíl má svého odborného garanta. Kniha je určena zejména architektům, projektantům i stavebníkům a je distribuována zdarma na vybraných odborných seminářích a konferencích.

9.12.2010
Vlastimil Růžička, redakce

V rámci veletrhu Aquatherm mohli návštěvníci navštívit kromě jiného i doprovodný program, který se věnoval tomu, jak získat dotaci na projekt pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí. Se základními informacemi k příjmu dotací z Prioritní osy 2 a 3 seznámili přítomné zástupci Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

21.11.2010
Vlastimil Růžička

V rámci konference Pasivní domy 2010 nabídlo Centrum pasivního domu také zajímavé exkurze. Účastníci mohli navštívit stavby v okolí Brna, nebo cestovat za pasivními domy do sousedního Rakouska. S redakcí jsme navštívili moravské stavby.

16.10.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Letošní již pátý ročník konference s názvem Podlahy a podlahové úpravy ve stavebnictví 2010 (15. a 16. září) řešil především průmyslové a technické podlahy v teorii i v praxi. Organizátor si kladl za cíl popsat aktuální problémy a vyvolat diskusi širšího spektra odborníků.

1.10.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Centrum pasivního domu se sídlem v Brně uspořádalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu For Arch 2010 seminář Pasivní domy. Zájemci mohli navštívit také výstavní stánek sdružení, kde získali ústní i tištěné informace a mohli si domluvit individuální konzultace s těmi nejpovolanějšími.

24.9.2010
Vlastimil Růžička

Veletrh For Arch 2010 nabídl ve středu a ve čtvrtek další zajímavý odborný doprovodný program. Navštívili jsme semináře Využití solární technologie pro bytové domy a Dřevěné stavění.

22.9.2010
Vlastimil Růžička, Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Doprovodný program 21. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2010 (21. až 25. září) v pražském veletržním areálu Letňany hostil první den svého konání konferenci Revitalizace bytových domů. Exkluzivně nabízíme nejdůležitější postřehy z konference.

28.8.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Nároky na soudní znalce v oboru stavebnictví se zvyšují, legislativa houstne, a přestože se materiály a technologie neustále vylepšují, na kvalitě předávaných staveb to není patrné. V rozhovoru jsme oslovili inženýra Marka Novotného, soudního znalce v oboru stavební izolace a stavební fyzika.

22.8.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Celá Evropa se vydala směrem, který jednoznačně podporuje obnovitelné zdroje. Německý parlament neschválil snížení podpory fotovoltaického sektoru, čímž jasně potvrdil tento evropský trend. V České republice zatím jasné stanovisko nepadlo. Dobrou alternativou pro české podnikatele může být spolupráce s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK). Redakce TZB info oslovila zástupkyni výkonného člena představenstva komory Mirijam Schwan.

2.7.2010
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce

V rámci exkurze pořádané Centrem pasivního domu jsme měli možnost navštívit tři stavby v sousedním Sasku. Jedná se o dvě sanace bytových domů a o jednu novostavbu mateřské školy. Provázeli nás vždy architekt a investor. Ke každému navštívenému místu nabízíme popis stavebních úprav a technických zařízení včetně vybraných parametrů budov. S laskavým svolením vydavatelů přinášíme také další informace převzaté z německých zdrojů (www.saena.de a www.reiter-rentzsch.de).

10.5.2010
Vlastimil Růžička, Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Jedním z nástrojů realizace státní bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení ČR. Ředitel SFRB JUDr. Jan Wagner exkluzivně pro TZB-info hovoří o českém bytovém fondu, o možnostech kombinace podpor i o nesnázích pro investory a projektanty.

28.4.2010
Vlastimil Růžička, redakce

Brněnské stavební veletrhy IBF a SHK jsou bezesporu hlavní událostí roku. Pro odbornou i laickou veřejnost se otevírají nové příležitosti ze světa moderního a úsporného stavění. Veletrh je příležitostí k posouzení nabídek vystavovatelů a k diskusím, které dané možnosti představují.

14.1.2010
Josef Vališka, Vlastimil Růžička, redakce

Zelený a chytrý – tak by se dal ve zkratce nazvat objekt vídeňského Siemens City. Tento unikátní komplex v sobě zahrnuje zajímavou architekturu, zdravé pracovní prostředí a nejmodernější technologie. Díky nim se může pyšnit nálepkou Zelená budova, kterou od Evropské komise získávají stavby, jež spotřebovávají o čtvrtinu méně energie, než určují zavedené standardy.

9.1.2010
Vlastimil Růžička

Propagace pasivních domů se stala záležitostí takřka celé Evropy. V rámci tradičních mezinárodních dnů pasivních domů si lze prohlédnout zajímavé stavby a nechat se inspirovat nápady stavebníků a architektů. Na konci loňského roku se konal již šestý ročník, který tradičně zahrnoval také stavby v České republice.