Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Vlastimil Růžička
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Moderní stavebnictví bude více využívat nanotechnologie

9.7.2011 | Vlastimil Růžička
Konference s názvem Nanotechnologie ve stavebnictví od výzkumu k využití v praxi se uskutečnila v druhé polovině června v prostorách Masarykovy koleje v Praze. Zástupce pořadatele a ředitel Centra výzkumných kontraktů Petr Bulušek hovořil v úvodní přednášce dokonce o nanorevoluci ve stavebnictví.

Nové požadavky řady norem ČSN EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

7.7.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Seminář o problematice provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 se konal v druhé polovině června v pražském hotelu ILF. Byly představeny povinnosti značení stavebních výrobků, certifikace systému řízení výroby ve srovnání se stávajícími normami, jejichž platnost končí 31. 8. 2011 a také konkrétní příklady zavádění do praxe.

Hostětín jako soubor usporných řešení a obnovitelných zdrojů

27.6.2011 | Vlastimil Růžička
Vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, o které už bylo napsáno mnohé. Proslavila se ekologickými projekty, navštívila ji celá řada významných osobností, je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství. Zaměřili jsme se tentokrát na stavbu pasivního domu, který zde funguje jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.

Autodesk pro projektanty TZB

25.6.2011 | Vlastimil Růžička
Práce projektantů a architektů se mění. Mohou pracovat s novými softwarovými řešeními, s informačními modely budovy (Building Information Modeling – BIM), jež pamatují kromě jiného i na životní prostředí. Řešení představuje cyklus stavby od návrhu až po výstavbu a následně také provoz a údržbu. V rozhovoru se zástupcem Autodesku se dozvíte podrobnosti.

Urbanismus a úspory energie k sobě patří

18.6.2011 | Vlastimil Růžička
Stavební fakulta ČVUT Praha, katedra urbanismu a územního plánování představila na květnové konferenci výsledky výzkumu. Jednotliví autoři příspěvků nastínili nové možnosti v oblasti projektování a plánování veřejných prostorů, urbanistických souborů a měst. Potvrdili, že urbanismus výrazně ovlivňuje i stavby domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu.

Od nízkoenergetické stavby s komínem až k pasivnímu domu

13.6.2011 | Vlastimil Růžička
Navrhnout a postavit dům na klidném místě za obcí je standardní zadání, které ničím nepřekvapí. V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho mile překvapila. Je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 03.08.2011 07:21
Dřevostavby na TZB-info

Volyňské Dřevostavby popatnácté

7.6.2011 | Vlastimil Růžička
Mezinárodní odborný seminář ve Volyni se stal za dobu svého trvání jakousi Mekkou všech, kteří se v oblasti dřevostaveb pohybují. Letošní patnáctý ročník se vyznačoval zvýšeným zájem návštěvníků i přednášejících. Hovořilo se o nové éře v moderních stavebních systémech. Uvnitř článku rozhovor s arch. Smolou živě.

Do Rakouska za Slunečním domem

7.6.2011 | Vlastimil Růžička
V rámci celoevropských projektů lze navštívit řadu exkurzí, které se zabývají úsporným bydlením budoucnosti. Sluneční dům patří do kategorie aktivních domů, které jsou nejenom energeticky efektivní, ale také ohleduplné k životnímu prostředí. Ideální model pro budoucnost.

Konference Tepelná ochrana budov 2011 o aktuálních tepelnětechnických požadavcích a trendech

3.6.2011 | Vlastimil Růžička
Na začátku měsíce května se ve Vysokých Tatrách konal již 16. ročník mezinárodní konference Tepelná ochrana budov s podtitulem Aktuální tepelnětechnické požadavky a trendy. Konference proběhla v období úprav právních a technických předpisů souvisejících s energetickým hospodařením budov a implementace nové evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

První certifikovaný pasivní dům stojí v Jenišově u Karlových Varů

9.5.2011 | Vlastimil Růžička
Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

Dobré ekologické zákony, šetrné technologie a zelená odvětví

26.3.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Hnutí DUHA představilo studii, podle které by zateplení českých domovů ušetřilo domácnostem, obcím a podnikům miliardy korun ročně. Vznikl také komplexní program energetické nezávislosti, který by prakticky umožnil pokračování programu Zelená úsporám. Nastíněná vize zní: dobré ekologické zákony, šetrné technologie a zelená odvětví. Požádali jsme o rozhovor Martina Sedláka, který vysvětlil záměr ekologického sdružení a naznačil další kroky v jednání s příslušnými úřady.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 22.04.2011 22:53

Novela zákona o ochraně ovzduší a biomasa

25.2.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Vláda uvedla v tiskovém prohlášení, že projednala novelu zákona o ochraně ovzduší, kde zavádí kritéria certifikace udržitelnosti biopaliv. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost již v červenci tohoto roku. Novela je implementací evropské legislativy do českého právního řádu.

Nanotechnologie na ČVUT v Praze

17.2.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
O propojení akademické a průmyslové sféry usiluje kromě jiných také pražská ČVUT, Katedra mechaniky Stavební fakulty. Představíme vám některé iniciativy, které mají za úkol prezentovat tento rozvíjející se obor zasahující širokou škálu odvětví, stavebnictví nevyjímaje.

Metody komplexního hodnocení budov

13.2.2011 | Vlastimil Růžička
V budově pražské Technické knihovny se uskutečnil začátkem února seminář s názvem Metody komplexního hodnocení budov – energetická náročnost budov. Pořadatelé akce společnosti Envi A a Česká rada pro šetrné budovy otevřeli společně s přednášejícími a s účastníky semináře některé zajímavé otázky v oblasti české a mezinárodní metodiky hodnocení budov.

Obnova okenních výplní a výkladců

11.2.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Národní památkový ústav (NPÚ) vydává novou knihu s názvem Obnova okenních výplní a výkladců. Navazuje tak na úspěšnou řadu metodických publikací, jejichž smyslem je formulovat aktuální názor památkové péče na danou problematiku a sjednotit věcná kritéria při posuzování v rámci zákona o státní památkové péči.

Dotační programy v Rakousku

7.2.2011 | Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce
Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

Dotační programy v Německu

31.1.2011 | Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička
Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.
diskuse: 1 příspěvek, 10.02.2011 22:09

Evropská směrnice očima stavařů a architektů

30.1.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého data (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Na to, zda je takové nařízení v českých podmínkách reálné, jsme se zeptali předních odborníků, recenzentů našeho serveru.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 01.07.2011 09:22
nanovlákna

Nanotechnologie ve stavebnictví

27.1.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Rozvoj nanotechnologií zasáhl prakticky všechna odvětví. Prvotní boom nastal v oborech s takzvanou okamžitou aplikací jako je elektronika, chemie, biotechnologie či medicína, ale postupně se nanotechnologie šíří i do stavebnictví. Server tzb-info požádal o rozhovor doc. Jiřího Němečka ze stavební fakulty ČVUT, z katedry mechaniky, z Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví.

Budoucnost stavění na veletrhu BAU v Mnichově

23.1.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Tradiční mezinárodní veletrh BAU (17. až 22. ledna 2011) opět zaplnil celý mnichovský veletržní areál. V sedmnácti halách se představilo téměř dva tisíce vystavovatelů ze 40 zemí světa, aby na stáncích i v rámci doprovodného programu hovořili o budoucnosti a principech udržitelného stavění.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Témata 2019

technická podpora výrobců