Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Vlastimil Růžička
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Technologie a materiály pro moderní stavebnictví

29.1.2012 | Vlastimil Růžička, redakce
Výzkumné centrum s názvem CENTEM vzniká při vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni. Zaměří se na vývoj fotovoltaických článků, laserové technologie, polymerní kompozity a nové materiály, které lze využít ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, ve stavebnictví, strojírenství a energetice.

Více světla do norem na denní osvětlení

28.1.2012 | Vlastimil Růžička, redakce
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Osvětlení, pořádala v polovině ledna seminář na téma aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Záměrem pořadatelů bylo setkání odborníků, kteří se touto oblastí zabývají a řeší dané problémy na bázi praktické i legislativní. Odborným garantem semináře byl doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze.

Vítěz Energy Globe Award - slaměný dům

2.12.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Vítězem E.ON Energy Globe Award ČR 2011 se stal nízkoenergetický dům z přírodních materiálů. Stavitelem je Lukáš Čejna z Kruplova na Jindřichohradecku, který nás pozval na návštěvu.

Facility Management v praxi na veletrhu Aqua-therm 2011

1.12.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
V rámci doprovodného programu veletrhu Aqua-therm 2011 se uskutečnila v pátek 25. listopadu konference s názvem Facility Management v praxi. Garantem byla česká pobočka mezinárodní organizace IFMA (International Facility Management Association), která se od roku 2000 snaží o prosazování zásad moderního FM také v ČR.

O Dny pasivních domů je stále větší zájem

27.11.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Již 8. ročník mezinárodních Dnů pasivních domů proběhl o víkendu 11. až 13. listopadu 2011. Pro širokou veřejnost se otevřely dveře pasivních staveb v celé České republice i v Evropě. Návštěvníci se mohli zúčastnit exkurzí a seminářů a navíc také vyhrát v soutěži dovolenou svých snů. Akci hodnotí v rozhovoru pro TZB-info Ing. Michal Čejka, projektový manažer společnosti PORSENNA.

Zajímavosti z druhého dne veletrhu Aqua-therm 2011

24.11.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Vlastimil Růžička
V rámci druhého dne veletrhu Aqua-therm 2011 proběhl seminář Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, seminář o pasivních domech a o navrhování tepelných čerpadel. Slavnostně byly předány zlaté medaile a čestná uznání za nejlepší vystavované exponáty.

Oprava krovu vodní tvrze na Jesenicku

16.10.2011 | Michal Kloiber, Jiří Bláha, Vlastimil Růžička
Mohutná, vodním příkopem obehnaná kamenná budova patří k nejvýznamnějším stavebním památkám města Jeseníku. Proto byla obnova jejího krovu v roce 2009 připravována pod drobnohledem pracovníků památkové péče.

Nanotechnologie v mezinárodním kontextu

15.10.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Mezinárodní konference NANOCON 2011 pořádaná Českou společností pro nové materiály a technologie a firmou TANGER byla první tuzemskou konferencí v České republice zaměřenou na nanomateriály, na jejich výzkum, aplikace a vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Mluvilo se také o aplikacích ve stavebnictví.

Konference Beton v architektuře

14.10.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
V rámci letošního festivalu ARCH FOR PEOPLE se na půdě nové budovy Fakulty architektury pražského ČVUT uskutečnila konference pro odbornou veřejnost s tématem beton a jeho využití v současné architektonické tvorbě. Připomeňme si některé momenty...

Věříme, že jednotný program může vzniknout

9.10.2011 | Vlastimil Růžička
CERPAD (Centrum regenerace panelových domů) je nezávislá instituce, která se zabývá současným stavem a budoucností bydlení v domech postavených panelovou i nepanelovou technologií. Sdružení právnických osob provádí poradenství, technická řešení a dodávky komplexních systémů pro opravy a rekonstrukce panelových domů. V průběhu semináře o novém Memorandu CERPAD jsme oslovili prezidenta tohoto sdružení, Ing. Tomáše Fendrycha.

Rozpory v přístupu státní správy k úspornému bydlení

8.10.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Sdružení CERPAD ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) uspořádalo na počátku měsíce setkání se zástupci státní správy, politiky a podnikateli a vydalo memorandum, které bylo zasláno orgánům státní správy a zákonodárcům. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že v přístupu státní správy k politice bydlení je celá řada rozporů.

Cesta za třemi architektonickými skvosty

6.10.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
V rámci prezentace produktů Ytong se na začátku září uskutečnila cesta, kde byly na příkladu tří architektonicky zdařilých staveb představeny materiály a technologie, které zajišťují kvalitní tepelněizolační vlastnosti a vytvářejí příjemné mikroklima budov.

Dnes končí veletrh For Arch 2011

25.9.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, redakce
V neděli 25. září se zavřou brány veletrhů For Arch a For Therm 2011. Pět dní jsme Vám nepřetržitě připravovali aktuality z veletrhu. Dnes přinášíme zejména videa zachycující zajímavé praktické ukázky a oceněné výrobky. Vedle toho se konala druhá část semináře o pasivních domech. Vše včetně fotogalerie naleznete v našem článku.

Postřehy z druhého dne veletrhu For Arch 2011

23.9.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Přinášíme zajímavosti z doprovodného programu druhého dne veletrhu For Arch 2011. Nabízíme např. informace o tom, jak nová ČSN 73 0540-2 definuje nulové domy. Navštívili jsme také konferenci Dřevěné stavění, seminář Obnovitelné zdroje energie a workshop Bezbariérové užívání staveb. Naše postřehy a nejdůležitější prezentace ke stažení jsou k dispozici v následujícím článku.

Zajímavosti z prvního dne veletrhu For Arch 2011

22.9.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, Vlastimil Růžička, Ing. Jan Blažíček, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Včera byl zahájen veletrh For Arch 2011. Hned první den veletrhu přinesl v rámci doprovodného programu několik zajímavých seminářů. S redakcí jsme nevštívili semináře o tepelných čerpadlech, obnovitelných zdrojích energie, nekonvenčních zdrojích elektrické energie a seminář Programy podpory bydlení pro obce.

Nové možnosti pro pasivní domy: omítnuté slaměné balíky nehoří

4.8.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
V požární zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí testovali specialisté konstrukční stěnu z nosné slámy bez podpůrné konstrukce, omítnuté z interiérové strany hliněnou a vně vápennou omítkou. Zkouška pod statickým zatížením byla ukončena po 139 minutách a stěna neprohořela.

Ekologické projekty očima porotce

23.7.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Letošní ročník soutěže Energy Globe Award ČR se rozrostl do sedmi bohatě zastoupených kategorií, přihlášeno bylo podle informací pořadatele 221 projektů. Porota složená z odborníků vybere tři nejlepší a oznámí je veřejnosti. Server TZB-info požádal o rozhovor jednoho z porotců inženýra Romana Šubrta z českobudějovického sdružení Energy Consulting.

Moderní stavebnictví bude více využívat nanotechnologie

9.7.2011 | Vlastimil Růžička
Konference s názvem Nanotechnologie ve stavebnictví od výzkumu k využití v praxi se uskutečnila v druhé polovině června v prostorách Masarykovy koleje v Praze. Zástupce pořadatele a ředitel Centra výzkumných kontraktů Petr Bulušek hovořil v úvodní přednášce dokonce o nanorevoluci ve stavebnictví.

Nové požadavky řady norem ČSN EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

7.7.2011 | Vlastimil Růžička, redakce
Seminář o problematice provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 se konal v druhé polovině června v pražském hotelu ILF. Byly představeny povinnosti značení stavebních výrobků, certifikace systému řízení výroby ve srovnání se stávajícími normami, jejichž platnost končí 31. 8. 2011 a také konkrétní příklady zavádění do praxe.

Hostětín jako soubor usporných řešení a obnovitelných zdrojů

27.6.2011 | Vlastimil Růžička
Vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, o které už bylo napsáno mnohé. Proslavila se ekologickými projekty, navštívila ji celá řada významných osobností, je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství. Zaměřili jsme se tentokrát na stavbu pasivního domu, který zde funguje jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.
   ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny