opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Václav Vaněk


26.2.2007
Igor Goldstein, překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku se autor - pan Igor Goldstein, prezident firmy Industrial Technologies International, Minneapolis - zabývá problémy, které souvisejí s novými přístupy k evakuaci osob z ohrožených výškových budov. Je otázkou, nakolik by tyto systémy napomohly v případě evakuace při tragedii v USA.

29.1.2007
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

V článku je uvedeno shrnutí důležitých prvků, které jsou zapracovány do nové ČSN, která snad ujednotí požadavky na výtahy, které jsou zatím uvedeny v celé řadě jiných - ne specificky výtahářských normách.

1.1.2007
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

Zástupci časopisu Elevator World navštívili našeho souseda – Spolkovou zemi Německo, kde firma ThysennKrupp dodává výtahy zvláštních konstrukcí - v popisovaném případě ve Frankfurtu. Jedná se o výtahy, které mají dvě klece nad sebou v jedné šachtě, přičemž každá z nich pojíždí jinou rychlostí. Efektního pohledu je dosaženo i tím, že výtahy jsou panoramatické.

18.12.2006
Máriusz Makovsky, překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

Článek popisuje situaci v Maďarsku a očekávaný vývoj v dodávkách výtahů a pohyblivých schodů.

4.12.2006
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V Číně se nejen vyrábí dokonalé kopie výrobků, ale dochází i k vývoji výrobků nových s lepšími výkonovými parametry. Pohyblivé schody pro větší zdvihy jsou toho důkazem.

20.11.2006
Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku pan W. J. Reinartz popisuje nouzový pohon výtahů, a to jak hydraulických, tak elektrických trakčních při výpadku proudu. Tyto systémy pak zabezpečí přesun cestujících ve výtazích do zvolené nebo nejbližší stanice a umožní jim tak bezpečný výstup. Tyto nebo podobné systémy jsou již běžně zaváděny a instalovány dodavateli výtahů i v České republice.

6.11.2006
Robert S. Caporale, MSc., překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V článku se D. M. Clothier zamýšlí nad řešením dopravy v nově budovaném nádraží v Berlíně. Celá akce byla načasována tak, aby vše fungovalo do zahájení mistrovství světa ve fotbale, což se podařilo. Povšimněte si však, že s pracemi se započalo hodně brzy.

23.10.2006
Václav Vaněk

V článku se autor zamýšlí nad problémy, které provází volba zákazníků, kteří si objednávají hydraulický výtah pro běžnou přepravu osob. Tento fenomén je zvlášť patrný v Praze, kdy jsou dodávány hydraulické výtahy, často i bez vnějšího ohrazení, "přilepené" z vnitrobloku domů - pak celý výsledek působí jako "pěst na oko".

25.9.2006
překlad: František Jaroš, Václav Vaněk

Článek H. E. Peela se zabývá posuzováním a vyhodnocováním rizik se zvláštním zaměřením na použití technického dokumentu ISO/TS 14798 u výtahů. Tento dokument byl použit při tvorbě ČSN EN 81-80, podle které jsou posuzována bezpečnostní rizika u výtahů v provozu, které provádí formou Inspekčních prohlídek inspekční orgány.

17.7.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Článek poukazuje na důležitý fakt, že i v oboru výtahy (s výjimkou servisu) již převažují evropské normy. Velmi důležité je vzít na vědomí informaci o důležitosti technické dokumentace k výtahu, jejímu průběžnému doplňování a uchovávání.

3.7.2006
překlad Václav Vaněk, František Jaroš

Průjezd Alpami bude možné nově uskutečnit horizontální železniční tratí s nejdelším tunelem na světě - 57 km dlouhým Gotthardským tunelem. Článek uvádí zajímavá fakta o atypických výtazích.

19.6.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Počátkem 19. století nastal prudký rozvoj vertikální dopravy. Od mechanických zdvihadel se přešlo k vytahovadlům poháněným parou a odtud byl jen krůček ke vzniku výtahů hydraulických na pohon tlakovou vodou. A právě těmito výtahy se příspěvek zabývá. Dále zde naleznete základní informace o výtazích panoramatických.

12.6.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

V příspěvku se autor zaměřuje na vývoj výtahové techniky. Na počátku to byly výtahy poháněné lidmi či zvířaty, později lidé začali využívat vodu a dali tak vzniknout výtahům hydraulickým. S vynálezem elektrického pohonu se začaly vyrábět elektricky poháněné výtahy.

5.6.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Článek pojednává o požadavcích na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se zvláštním zaměřením na zdroje hluku u výtahů.

29.5.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Příspěvek nabízí pohled do historie firmy Schindler, která vznikla v roce 1874 jako malá dílna na výrobu lodních parních pohonů. Dnes se řadí mezi největší výtahovou firmu s více než 130 pobočkami po celém světě.

15.5.2006
Judr. Vladimír Kašák, Václav Vaněk, Vladimír Hulena a kol.

Článek nastiňuje vývoj výroby výtahové techniky v ČSR od konce 19. století, přes válečné i poválečné období. Naleznete zde také stručný přehled historie vzniku českých výtahových podniků.

8.5.2006
Václav Vaněk, Ing. Bohuslav Kratěna

V článku jsou uvedeny požadavky na výtahy, které mohou být poznamenány činností vandalů. Požadavaky stanoví norma ČSN EN 81-71.

18.4.2006
Václav Vaněk

Otis Elevator oznámil zavedení nového modelu výtahu "Gen2 Comfort" s patentovaným systémem pohonu plochým řemenem u skupiny výtahů Gen2TM. 
 
Reklama