Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Gotthardský tunel s výtahem pro železnici

Průjezd Alpami bude možné nově uskutečnit horizontální železniční tratí s nejdelším tunelem na světě - 57 km dlouhým Gotthardským tunelem. Článek uvádí zajímavá fakta o atypických výtazích.

Nové železniční spojení Alpami (NRAL) umožní vysokorychlostní cestování do Švýcarska vlaky jedoucími rychlostí 250 km/h. Nové spojení bude mít tunel u Gottharda, Zimmerbergu a Ceneri. Druhé NRAL spojení povede Löschbergem. Popud ke stavbě obou nových spojení NRAL dostal silný impuls rozsahem nákladní dopravy přes Alpy a v Evropě. Podle Evropské Unie se očekává, že nákladní doprava v Alpské oblasti v roce 2010 vzroste o 75%.

Financování ambiciosního projektu se uskuteční schválenou daní na ropné produkty a vozidla a daní z přidané hodnoty. Přibližně 30 miliard švýcarských franků se bude investovat po následujících 20 roků, Gotthardský tunel za 7 miliard CHF a Cenri tunel za 2 miliardy CHF. Zimmerbergský tunel bude 20 km dlouhý a začíná právě za Zurichem. Ceneri tunel bude 15 km dlouhý a povede od Camorino do Lugano. První fáze Zimmerbergského tunelu je už v provozu, ale další práce byly švýcarskou vládou odloženy.

Největším projektem je Gotthardský tunel, který povede od Erstfeldu do Bodia. Po dokončení bude tunel dlouhý 57 km - bude nejdelším železničním tunelem na světě. Je projektován a prováděn společností AlpTransit Gotthard AG (ATG), která je společností plně vlastněnou Švýcarskými federálními železnicemi (Swiss Federal Railways Ltd.). Smlouva na provedení práce byla uzavřena Švýcarskou federální vládou. Spojení povede ve dvou oddělených tunelech, vzdálených od sebe 40 m. Budou tam dvě dvojitá spojení u Sedrunu a u Faida. Také se plánuje třetí bezpečnostní tunel, pro údržbu a jako rezerva.

Uprostřed tunelu bude stanice "Porta Alpina Station" umístěná poblíž spojení severní a jižní tratě. Bude přístupná výtahovými šachtami 1 km dlouhými, které jsou již v provozu. Výtahy dopravují jak dělníky, tak materiál do tunelu. Stavební náklady na stanici jsou odhadovány na 40-50 milionů CHF a provozní náklady byly stanoveny na 2,5 milionů CHF. Stanice bude otevřena v roce 2015, kdy se očekává, že tunel bude provozuschopný.

Projekt je rozdělen do sekcí. Sekce Erstfeld, výchozí místo, zahrnuje podzemní odbočku pro další rozšíření; sekce Amsteg zahrnuje vrtací prostory; sekce Sedrun je přístupná vertikální 1 km dlouhou šachtou a dvěma paralelními vertikálními šachtami 800 metrů dlouhými, bude obsahovat jednu z vícefunkčních stanic; sekce Faido bude budovou druhé multifunkční stanice a sekce Bodio je nejdelší. Ve všech případech ATG bude vrtat různými skalními vrstvami.

Protože normální měřicí přístroje mají svoje omezení, Gotthardský tunel se mapuje s použitím rychle se otáčejícího gyroskopu a vodorovnou osou, která vždy ukazuje na sever, jako otáčení zeměkoule. Byly vyvinuty přístroje k určování souřadnic v 800 m dlouhé šachtě u Sedrunu. Kromě toho se Alpy samy zvedají o 1 mm za rok, proto byly namontovány snímače ke sledování pohybu, zatím co spojení je v konstrukci i pro příští bezpečnostní požadavky. Dříve než vznikl projekt, byla rovněž uvažována bezpečnost konstrukce odborníky s uvážením takových nebezpečí, jako jsou potřeby ventilace, teploty skal, posunu skal, znečištěné vody a vzniku plynů. V současné době je polovina z 153,5 km dlouhých tunelů všech druhů hotova.

Webová stránka www.alptransit.ch poskytuje aktualizované informace o každé sekci projektu Gotthardského tunelu, stejně jako záběry webové kamery pro ty, kteří se zajímají o tento monumentální úkol.

835 m dlouhá šachta u Sedrunu byla provedena německou firmou Siemag GmbH. Dvoupodlažní, jednodílná klec zdvihacího zařízení s vyvažovacím závažím a Koepe strojem se čtyřmi lany dopravuje jak dělníky, tak vyrubaný materiál samostatnými výtahy. Je v provozu od září 2002. Osobní výtah má rychlost 12 m/s, nákladní výtah má rychlost 18 m/s. Výtahy jezdí s automatickým řízením se samočinnými dveřmi. V horní části šachty jsou vozy s vyrubaným materiálem propojovány a vedeny přístupovou chodbou ven z hory k vyklápěcí stanici. Nákladní výtah má nosnost 50 400 kg na obou podlažích klece. Siemag odpovídá za provoz a údržbu zařízení výtahů, které bude používáno po dobu sedmi až osmi roků. Jakmile nebude výtahů potřeba, šachta se použije pro ventilaci.

Technické údaje

 • Šachta o průměru: 7,9 m
 • Hloubka šachty: 835 m

Klec výtahu

 • Klec: dvoupodlažní, 5 x 2,6 m
 • Vodítka: vodicí lana
 • Nosnost: 60 osob
 • Max.zatížení lan: 116 tun
 • Průměr kotouče: 4 800 mm
 • Příkon motoru: 4 200 kW

Pomocný bubnový výtah

 • Klec: dvoupodlažní
 • Vodítka: pevná vodítka
 • Nosnost: 18 osob
 • Max. zatížení lan: 6,1 tuny
 • Průměr lan 28 mm
 • Průměr bubnu: 3 000 mm
 • Rychlost: 4 m/s
 • Příkon motoru: 270 kW

Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World pana Roberta S. Caporaleho, MSc.

 
 
Reklama