Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Václav Vaněk

Archiv článků autora:12.10.2014
Václav Vaněk, odborný garant sekce Výtahy

V Praze proběhla na začátku října již 9. konference s názvem Inteligentní budovy. Letos s hlavním tématem Výškové budovy Evropy. Přestože se jednalo o velmi atraktivní téma, účast nebyla příliš vysoká.

16.8.2010
Václav Vaněk

V článku jsou uvedena fakta o výskytu a stavu výtahů v bytových domech. Jsou uvedeny typy běžných výtahů tehdejších výrobců, které byly instalovány v panelových soustavách a provozní rizika, která se u těchto výtahů vyskytují z pohledu ČSN EN 81-80. Je zmapováno období počínaje rokem 1965 až do roku 1993.

28.12.2009
Václav Vaněk

Při zpětném hodnocení zavedení evropské normy EN 81-80, jejím zapracováním do českých technických norem v roce 2004 lze konstatovat, že trend zvyšování bezpečnostní úrovně výtahů cestou odstraňování rizik, se setkal s kladnou odezvou.

15.12.2008
Václav Vaněk

v roce 2008 pokračoval stejný trend jako v roce minulém – stavebnictví zažívalo boom a všechny výtahové firmy na trhu si našly své „místo na slunci“ podle požadavků zákazníků z hlediska technického i cenového. Otázkou v současnosti zůstává, jak se pokles poptávky a útlum v celém hospodářství projeví u dokončovaných staveb a jak bude trh reagovat na výstavbu novou.

30.6.2008
Václav Vaněk

Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.

16.6.2008
Václav Vaněk

Pracovní skupina výzkumníků vedená Dr.Josephem O´Neilem a Dr. Gregem Steelem z lékařské fakulty univerzity v Indianě zjistila, že se počet úrazů starších lidí na pohyblivých schodech od roku 1991 do roku 2005 zdvojnásobil.

12.5.2008
Václav Vaněk

Protože nepanuje shoda při určování termínu první Inspekční prohlídky výtahu po provedení podstatné změny podle ČSN 27 4011, je níže uvedeno, jak je možno v těchto případech postupovat.

14.4.2008
Václav Vaněk

Otočný výtah pro lodě je prvním otočným výtahem na světě, tento výtah nejen zpřístupnil a znovu spojil zanedbané části centrálního Skotska, ale také se stal z mnoha důvodů mezinárodní turistickou atrakcí.

3.4.2008
Václav Vaněk

V roce 2007 dokončila pracovní skupina pro výtahy při evropské komisi spolu s notifikovanými osobami pro výtahy dlouholetou činnost, která se vázala ke směrnici pro výtahy vydané v roce 1995 pod číslem 95/16/ES.

13.2.2008
Václav Vaněk

Výtahy v panelových domech, zvláště pak ty s nosností 250 kg a bez kabinových dveří, se začínají čím dál tím více prosazovat při vzniku úrazů. Poslední případ byl těžký úraz muže, který se vezl v neděli 20. ledna 2008 do 5. patra domu, kde bydlí.

7.1.2008
Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák

Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.

17.12.2007
Václav Vaněk

Portál TZB-info již v květnu 2007 informoval čtenáře o chystané výstavě výtahů a souvisejících komodit. Výstava se uskutečnila v Augsburgu na výstavišti ve dnech 16. - 19. října. Tak jako při každé výstavě byl i letos překonán rekord v počtu vystavovatelů, letos to již bylo téměř 500 firem.

21.5.2007
překlad: Václav Vaněk, František Jaroš

V následujícím překladu článku Dr. L. Graye z časopisu Elevator World autor popisuje prvotní nadšení a konstrukci nového druhu městské dopravy, která vyústila ve výrobu prototypu, který byl používán v USA, až po zánik této myšlenky.

7.5.2007
Václav Vaněk

Návod, jak se chovat v kleci výtahu, který se přestane pohybovat a nelze vystoupit, což se často stává, když dojde k výpadku elektrické energie (bouřky apod.) nebo když dojde k mechanické poruše. V uvedeném návodu je zdůrazněno, že je potřeba hlavně zachovat klid.

26.3.2007
autor: James W. Fortune, překlad: Václav Vaněk

V článku se James W.Fortune, president společnosti Fortune Consultants, Ltd zabývá situací, kterou je zapotřebí řešit při záchraně ohrožených osob ve výškových budovách při jejich evakuaci. 
 
Reklama