Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


19.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo zapojené v alternativním provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

19.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Potřeba energie pro chlazení a klimatizaci se zvyšuje, zvláště v rozvinutých zemích. Chladicí systémy poháněné teplem z obnovitelných zdrojů nebo odpadních surovin jsou slibnou alternativou klasických zařízení. Poslední ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice popisuje možnosti využití sluneční energie pro chlazení budov.

12.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění, dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

14.11.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda, voda-voda) zapojené v monoenergetickém provozu - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

7.11.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda, voda-voda) zapojené v monoenergetickém provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

31.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Třetí kapitola seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována tepelným čerpadlům. Článek obsahuje úvod do problematiky, základní předpoklady pro užití těchto systémů, schémata zapojení a technický popis.

24.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek se věnuje schématu zapojení se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.

24.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Srdce solární soustavy je tématem dalšího dílu trendů v solární tepelné technice. Řídit proces "nabíjení" zásobníku nebo zmenšit jeho zastavěný objem použitím látek se změnou skupenství, které mají vysokou hustotou akumulace tak, aby konečné parametry solární soustavy byly co nejlepší.

19.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek zahrnuje úvod do problematiky, schémata zapojení, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.

12.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.

10.10.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice se zabývá fasádními solárními kolektory, jejichž integrace do svislé obálky budovy nemá u nás zatím výraznou tradici. Nejen díky rostoucím cenám energie ale i svým atypickým řešením by se tento stav mohl v budoucnu změnit.

26.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu – varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.

19.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.

12.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.

12.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Energie přicházející a dopadající na Zemi ze Slunce je z lidského pohledu ve všech směrech nekonečná a je jen na nás, abychom se ji učili co nejefektivněji uchopit a použít. Druhá a třetí část ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice se zabývá vlivem nových technologií a materiálů pro zasklení a absorbéry na účinnost solárních kolektorů a jejich architektonické dopady.

5.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Energie přicházející a dopadající na Zemi ze Slunce je z lidského pohledu ve všech směrech nekonečná a je jen na nás, abychom se jí učili co nejefektivněji uchopit a použít. Druhá a třetí část ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice se zabývá vlivem nových technologií a materiálů pro zasklení a absorbéry na účinnost solárních kolektorů a jejich architektonické dopady.

5.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a ohřev bazénu v přechodném období. Potřebná plocha kolektorů podle provedení bazénu.

29.8.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití s akumulačním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku TV a regulace systému.

22.8.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití s bivalentním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku teplé vody a regulace systému.

15.8.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Základní rozdělení solárních soustav podle způsobu provozu. Již v úvodu je uvedena struktura, jak budou jednotlivá doporučená zapojení popsána a zpracována. 
 
Reklama