Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


24.3.2008
doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Doc. Brož inicioval a svým přičiněním vytvořil za svůj život nespočet významných realizací. K jedné z mnoha určitě patří energetické zásobování výukového střediska ČVUT v jihočeském Herbertově. Následující článek, na jehož přípravě se na sklonku svého života i sám podílel, popisuje jak význam tohoto střediska pro výzkum v oblasti alternativních zdrojů, tak přímo jeho energetické zásobování.

6.8.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Ohřev bazénové vody je energeticky náročný a využití sluneční energie je relativně jednoduché a levné. Navíc špičky dávek sluneční energie se zpravidla shodují s dobou jejich využití a nízká teplota bazénové vody zaručuje vysoké zisky i při použití levných solárních kolektorů.

30.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Obliba solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění, tzv. kombinovaných solárních soustav, v poslední době stoupá především v souvislosti s rostoucím trendem výstavby nízkoenergetických domů. Dimenzování takto kombinované soustavy je předmětem následujícího dílu série.

16.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Nejefektivnější a tedy i nejčastěji vyskytující se využití solárních kolektorů slouží k pokrytí potřeb teplé vody. Jak dimenzovat solární soustavu u různých typů objektů s různorodou potřebou teplé vody? Odpověď je předmětem následujícího článku.

2.7.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Dimenzováním solárních soustav se obecně rozumí určení plochy a počtu solárních kolektorů. Z plochy solárních kolektorů se pak odvíjí návrh dalších prvků solární soustavy (dimenze potrubí, objem expanzní nádoby, typ oběhového čerpadla, atd.).

28.5.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

"Solární soustavy v panelových a bytových domech? - U nás jich existuje velmi málo" konstatuje autor hned v úvodu článku. Paradoxně však mají tyto objekty k instalaci solárních panelů nejlepší předpoklady. Ovšem zde obzvláště, je třeba dbát na základní zásady dimenzování.

12.3.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Autor v úvodu článku konstatuje vyšší potřebu tepla k ohřevu TV v bytových domech, která neodpovídá prostorovým podmínkám na střechách těchto objektů. Pro návrh solární soustavy je důležité jaká plocha budovy je k dispozici. Článek se zabývá architektonickou, konstrukční a systémovou integrací.

5.3.2007
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Bytové domy mají obrovskou potřebu teplé vody. Střechy těchto objektů poskytují dostatek vhodného jinak nevyužitého prostoru. Jak využít této skutečnosti a dalších možností využití sluneční energie při regeneraci bytového fondu přináší následující článek autora.

30.10.2006
Ing.Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Závěrečný díl seriálu o prvcích solárních soustav se zabývá jedním z nejdůležitějších "orgánů" snad každé tepelné soustavy. Článek se věnuje konstrukčním řešením běžných vodních zásobníků tepla a jejich připojení k solární soustavě.

11.9.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Potrubím a jeho izolací se zabývá pokračování seriálu o prvcích solárních soustav. Základním kvalitativním kritériem pro potrubí a tepelné izolace solárních soustav je jejich životnost, tedy především odolnost vůči teplotám, degradaci, atmosférickým vlivům apod.

28.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl seriálu o prvcích solárních soustav se zabývá pojistnými a zabezpečovacími zařízeními. Při změně objemu teplonosné látky a ochraně proti nedovolenému tlaku hraje hlavní roli správný návrh expanzní nádoby, resp. pojistného ventilu.

21.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektoru a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Tzv. stagnace se nejčastěji objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Závěr článku se zabývá ochranou proti problémům se stagnací.

14.8.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Přehřívání kolektorů a var teplonosné látky je jev příznačný pro letní horké dny. Nejčastěji se objevuje u solárních soustav kombinovaných s přitápěním. Touto problematikou souhrnně nazývanou stagnace se zabývá následující článek.

17.7.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Prvky solárních soustav jsou letošním tématem pro letní seriál článků z dílny Tomáše Matušky. První díl se zabývá teplonosnou látkou, která je pro solární soustavu stejně důležitá jako krev pro lidský organismus. Nejrozšířenější jsou nemrznoucí směsi a je jim proto věnováno nejvíce prostoru.

5.6.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Dvě alternativy zapojení kotle na biomasu v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou pro přípravu teplé vody a vytápění - dohřev vzduchu ve výměníku vzduchotechniky. Druhá varianta obsahuje ještě kombinaci se solární soustavou.

24.4.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Pokračování úspěšného seriálu článků se schématy zapojení topných systémů. Úvodní díl je věnován obecnému popisu systémů teplovzdušného vytápění a větrání a možnostem využití zemního registru pro zimní předehřev a letní chlazení přiváděného vzduchu.

9.2.2006
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Společným cílem výzkumných aktivit projektu mezinárodního doktorského studia v síti devíti univerzitních skupin je položit základy nové generace energeticky a ekonomicky efektivních soustav pro kombinované vytápění a chlazení budov. Přihlašování zájemců o toto studium právě probíhá.

26.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním, příp. alternativním provozu pro vytápění a přípravu TUV - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

19.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Tepelné čerpadlo zapojené v alternativním provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

19.12.2005
Ing. Tomáš Matuška, PhD., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Potřeba energie pro chlazení a klimatizaci se zvyšuje, zvláště v rozvinutých zemích. Chladicí systémy poháněné teplem z obnovitelných zdrojů nebo odpadních surovin jsou slibnou alternativou klasických zařízení. Poslední ze série článků na téma trendy v solární tepelné technice popisuje možnosti využití sluneční energie pro chlazení budov. 
 
Reklama