Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotle na biomasu - teorie a schémata (II)

C2. Soustavy se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem

c2. soustavy se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis:

Čidlo hlídá teplotu zpětné vody do kotle. Při poklesu této teploty pod 65 °C trojcestný ventil (termoregulační) přimíchává do zpátečky výstup z kotle a udržuje teplotu zpátečky nad nastavenou hodnotou. Tímto zapojením nedochází ke kondenzaci spalin v kotli, zabrání se tvorbě dehtů a kyselin a zvyšuje se životnost kotle.

Akumulační zásobník umožňuje provoz kotle na jmenovitý výkon (80-90 °C), a tedy s maximální účinností, bez ohledu na potřebu tepla v soustavě. Navíc zapojení umožňuje provoz otopné soustavě s nízkým teplotním spádem (oddělení zdroje tepla a soustavy).

Výhody:

kotel provozován na plný výkon (zjednodušení obsluhy); maximální účinnost spalování; nižší spotřeba paliva (o 30 %); omezení tvorby dehtů, kyselin a škodlivých emisí; vysoká životnost kotle a komína; možnost nízkoteplotní otopné soustavy; umožňuje kombinace s jiným obnovitelným zdrojem; komfortnější vytápění; optimální vyhoření paliva; snížení četnosti spínání kotle.

Nevýhody:

požadavek na prostor pro akumulační zásobník; potřeba větší expanzní nádoby

Možnosti využití:

Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky plně oddělena od zdroje tepla a může pracovat s libovolným teplotním spádem a průtokem teplonosné látky.

Požadavky na instalaci:

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je 40-80 l/kW výkon instalovaného kotle; pro akumulační způsob vytápění (komfortní provoz, občasný zátop v přechodném období) je cca 200-300 l/kW tepelné ztráty objektu.

Dispozice skladu paliva a dostatečný prostor kotelny pro instalaci akumulačních nádob.

Další možné kombinace viz oddíl A (např. solární soustava pro přípravu TUV, přitápění apod.).

 
 
Reklama