Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (VII)

B4. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV a přitápění domu v přechodném období (varianta 2)

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.


Dimenzování velikosti kolektorového pole jako u B3
Dimenzování akumulačního zásobníku jako přitápění (B3)

dimenzování velikosti kolektorového pole jako u b3
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis

Plocha solárních kolektorů je nadimenzovaná na TUV + přitápění; společný akumulační zásobník pro průtočnou přípravu TUV a topnou vodu. Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.

Možnosti využití:

Zapojení je využitelné jako dočasné řešení, tedy pouze tam, kde se výhledově počítá s dalším využitím energie z kolektorového pole v letních měsících tak, aby nedocházelo k přehřívání solární soustavy (viz B6). Letní přehřívání bez využití energie je závadou především z ekonomického hlediska.

Zapojení dodatkového zdroje tepla je vhodné pro dřevokotle, které pracují do akumulace (setrvačnost paliva) nabíjené na vysokou teplotu, nebo pro TČ kde slouží jako ochrana proti cyklování a překlenutí vysokého tarifu.

Možnost napojení na otopnou soustavu s vyšším teplotním spádem.

Požadavky na instalaci:

Způsob přípravy TUV je vhodný pouze u soustav s vysokou výstupní kotlovou teplotou (nad 70 °C) vzhledem k dostatečnému teplotnímu rozdílu na trubkovém výměníku. Tomu vyhovují zejména kotle na spalování biomasy. U soustav s TČ je v převážné většině případů nutný dohřev TUV na vyšší teplotu v samostatném zásobníku.

Výhodné je použití solárního systému typu low-flow s vyšším teplotním spádem.

Je vhodné mírně zvýšit sklon kolektorů na 60° až 70°.

 
 
Reklama