Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (VIII)

B5. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV, přitápění domu a ohřev bazénu v přechodném období (varianta 1)

Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu – varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.


Dimenzování velikosti kolektorového pole jako u B3
Dimenzování akumulačního zásobníku jako u B3
Dimenzování zásobníku TUV jako u B1

dimenzování velikosti kolektorového pole jako u b3
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis

Plocha solárních kolektorů je nadimenzovaná na TUV + přitápění; přepínání mezi ohřevem TUV, ohřevem akumulačního zásobníku a ohřevem bazénové vody (obecně spotřebiče letních přebytků) je realizováno pomocí tří oběhových čerpadel (lepší hydraulické vyvážení). Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.

Možnosti využití:

Obecně budovy se spotřebičem tepla provozovaným v přechodném a letním období (nejčastěji bazén, sušička plodin, vyrovnávání teplotních výkyvů noc-den ve sklenících, apod.). Velmi vhodné je provozovat v letním období sušárnu dřevopaliva, např. štěpky. Sušením získáme jakostní dřevopalivo bez významného podílu vlhkosti (vyšší výhřevnost, nižší zplodiny ze spalování, delší životnost kotle).

Budovy s nízkou spotřebou tepla a pasivním využitím sluneční energie. Uvolňování akumulované sluneční energie v podobě tepla (topné vody) s časovým zpožděním za přímými slunečními zisky (temperování budovy v noci).

Požadavky na instalaci:

Nízkoteplotní (40/30 °C) otopná soustava s pružným chováním (otopná tělesa, konvektory) - je výhodnější v přechodovém období ohřívat topnou vodu na 30-40 °C než užitkovou na 55 °C. Tím je dosaženo vyšší účinnosti solární soustavy. Potřebu tepla na TUV potom dodává dodatkový zdroj. To vyžaduje regulátor s vhodnou logikou.

Je vhodné mírně zvýšit sklon kolektorů na 60° až 70°.

Další požadavky podle uvažovaného spotřebiče letních přebytků.

 
 
Reklama