Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (VI)

B3. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV a přitápění domu v přechodném období (varianta 1)

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.

Přitápění domu Potřebná plocha kolektorů
[m2/(kWh/d)]
Akumulační zásobník
[l/(kWh/d)]
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
duben až září 0,50 0,40 0,35 15 25 30


Dimenzování zásobníku TUV jako u B1

dimenzování zásobníku tuv jako u b1
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis

Plocha solárních kolektorů je nadimenzovaná na TUV + přitápění, přepínání mezi ohřevem TUV (prioritní) a ohřevem akumulačního zásobníku topné vody je realizováno oběhovými čerpadly. Příprava TUV je oddělena od přípravy topné vody (2 akumulační zásobníky). Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.

Možnosti využití:

Zapojení je využitelné jako dočasné řešení, tedy pouze tam, kde se výhledově počítá s dalším využitím energie z kolektorového pole v letních měsících tak, aby nedocházelo k přehřívání solární soustavy (viz B5). Letní přehřívání bez využití energie je závadou především z ekonomického hlediska.

Zapojení dodatkového zdroje tepla (dohřev TUV v teplosměnné vložce) je vhodné pouze pro kotle s rychlým startem a vypnutím a regulací výkonu (plynové kotle, dřevokotle na pelety). Není vhodné pro kotle bez regulace výkonu nebo kotle s dlouhým náběhem a doběhem (dřevokotle na palivové dřevo).

Požadavky na instalaci:

Nízkoteplotní otopnou soustavu (40/30 °C) - je potom výhodnější v přechodovém období ohřívat topnou vodu na 30-40 °C než užitkovou na 55 °C. Tím je dosaženo vyšší účinnosti solární soustavy. Potřebu tepla na TUV potom dodává dodatkový zdroj. To vyžaduje regulátor s vhodnou logikou.

Je vhodné mírně zvýšit sklon kolektorů na 60° až 70°.

 
 
Reklama