Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární soustavy - teorie a schémata (IX)

B6. Solární soustava pro celoroční přípravu TUV, přitápění domu a ohřev bazénu v přechodném období (varianta 2)

Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.


Dimenzování velikosti kolektorového pole jako u B3
Dimenzování akumulačního zásobníku jako přitápění B3

dimenzování velikosti kolektorového pole jako u b3
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Legenda:
- cirkulační čerpadlo S - spirovent (jen u rozsáhlejších soustav)
Č - čerpadlo SV - směšovací ventil
EN - expanzní nádoba T - teploměr
F - filtr TSV - termostatický směšovací ventil
KK - kulový kohout VK - vypouštěcí kohout
P - tlakoměr ZK - zpětná klapka (ventil)
PV - pojišťovací ventil

Technický popis

Plocha solárních kolektorů je nadimenzovaná na TUV + přitápění; přepínání mezi ohřevem TUV (prioritní) a bazénem (případně jiným spotřebičem vhodným pro krátkodobé uložení letních přebytků tepla) je realizováno oběhovými čerpadly. Popis zapojení primárního okruhu viz zapojení B1a.

Možnosti využití:

Obecně budovy se spotřebičem tepla provozovaným v přechodném a letním období (nejčastěji bazén, sušička plodin, vyrovnávání teplotních výkyvů noc-den ve sklenících, apod.). Velmi vhodné je provozovat v letním období sušárnu dřevopaliva, např. štěpky. Sušením získáme jakostní dřevopalivo bez významného podílu vlhkosti (vyšší výhřevnost, nižší zplodiny ze spalování, delší životnost kotle).

Budovy s nízkou spotřebou tepla a pasivním využitím sluneční energie. Uvolňování akumulované sluneční energie v podobě tepla (topné vody) s časovým zpožděním za přímými slunečními zisky (temperování budovy v noci).

Zapojení dodatkového zdroje tepla je vhodné pro dřevokotle, které pracují do akumulace (setrvačnost paliva) nabíjené na vysokou teplotu. Možnost napojení na otopnou soustavu s vyšším teplotním spádem.

Požadavky na instalaci:

Způsob přípravy TUV je vhodný pouze u soustav s vysokou výstupní kotlovou teplotou (nad 70 °C) vzhledem k dostatečnému teplotnímu rozdílu na trubkovém výměníku. Tomu vyhovují zejména kotle na spalování biomasy.

Výhodné je použití solární soustavy typu low-flow s vyšším teplotním spádem.

Je vhodné mírně zvýšit sklon kolektorů na 60° až 70°.

Další požadavky podle uvažovaného spotřebiče letních přebytků.