Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Archiv článků autora:16.1.2023
Ing. Viacheslav Shemelin, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Analýza centrálního a decentrálního solárního systému přípravy teplé vody pro bytový dům ukazuje, že využitelný solární zisk a celoroční účinnost jsou podobné, ale zásadně se liší solární pokrytí a potřeba energie záložního zdroje tepla.

Model tepelného čerpadla v Malmo (Zdroj: GEA)
3.1.2023
Ing. Erika Langerová, Ing. Nikola Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Odborný Evropské projekty vysokoteplotních tepelných čerpadel dokazují jejich vhodnost pro CZT. Výběr realizací se soustředí na kompresorová tepelná čerpadla typu voda-voda s různými chladivy a konfiguracemi v soustavách CZT provozovaných na teplotách mezi 60 a 120 °C.

2.1.2023
Ing. Erika Langerová, Ing. Nikola Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Odborný TZB-info doporučuje Vysokoteplotní kompresorová tepelná čerpadla voda-voda s různými chladivy a konfiguracemi lze použít v soustavách CZT provozovaných na teplotách mezi 60 a 120 °C. V části 1. je popsán rozvoj instalací v Evropě a současný stav vývoje zahrnující i přehled nabídky trhu.

28.12.2020
Ing. Viacheslav Shemelin, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace

Recenzovaný Návrh solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě je analyzován počítačovou simulací. Analýza ukazuje vlivy návrhu plochy solárních kolektorů, klimatických podmínek, zapojení cirkulačního okruhu a návrhu objemu solárního zásobníku na solární pokrytí a měrné tepelné zisky.

16.6.2020
Ing. Radek Červín, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Předmětem zkoumání je větrací jednotka s tepelným čerpadlem zajišťující podtlakové větrání v konkrétním RD. Ze získaných parametrů byla zpracována celoroční energetická bilance provozu. Pro celkovou tepelnou ztrátou 5 kW byl vyhodnocen sezónní topný faktor SPF celého systému na úrovni 2,5.

16.12.2019
Ing. Nikola Pokorný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

TZB-info doporučuje Článek seznamuje čtenáře se situací na evropském a světovém trhu s hybridními fotovoltaicko-tepelnými (FVT) kolektory. Letos se FVT kolektory poprvé objevily ve světové statistice solárních tepelných soustav jako významná část trhu. V České republice jsou však jejich instalace zatím stále ojedinělé.

2.12.2019
Ing. Viacheslav Shemelin, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

TZB-info doporučuje Celosvětový trh solárních termických kolektorů trvale od roku 2010 klesá, nicméně pokles se pomalu zastavuje a při současném trendu lze v příštích letech opět očekávat po dlouhé době růst.

© Fotolia.com
4.11.2019
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Zatímco tepelná čerpadla v rekonstrukcích bytových domů mohou být výhodná až při relativně vysokých cenách energie nad 700 Kč/GJ, u novostaveb mohou být ekonomickým zdrojem tepla.

14.10.2019
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace

Recenzovaný Výsledek analýzy ukazuje na důležitost použití dostatečně krátkého časového kroku u odběrových profilů elektrické energie pro správné hodnocení solárního pokrytí spotřeby fotovoltaickým systémem.

12.11.2018
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Metodika stanovení energeticky neutrálních, respektive energeticky nulových domů se na národních úrovních liší. Zájem o realizaci takových domů neovlivňuje jen metodika, ale i tržní poměry v oblasti přesouvání nadbytku produkce energie z jednoho objektu do druhého. Jde o ekonomicky nevýhodné výkupní ceny při dodávce do sítě. Pokud se stávající poměry v České republice nezmění, bude realizace energeticky nulových domů pro investory nezajímavá a potenciál snížení produkce CO2 nebude využit.

16.7.2018
Ing. Viacheslav Shemelin, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Solární vzduchové kolektory mohou zajistit částečné pokrytí potřeby tepla pro vytápění budovy. Na energetickém modelu konkrétního rodinného domu byla zkoumána roční dodávka tepla pro vytápění pro různé varianty použití vzduchových kolektorových systémů. Z analýzy vyplývá, že oproti použití větrací jednotky s rekuperací vzduchové solární kolektory nepřestavují úsporu z důvodu nízkých solárních zisků a krátké provozní doby v zimním období. Kombinace vzduchových kolektorů s rekuperační jednotkou nepřináší výrazný pokles v potřebě energie oproti samotné rekuperační jednotce, neboť při jejich společném využití dochází ke snížení účinnosti obou zařízení.

30.4.2018
Bc. Jakub Venzara, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný V článku se uvádějí ekonomické a technické souvislosti uplatnění tepelných solárních soustav pro ohřev vody na českém trhu. V tom jsou zahrnuty investiční náklady, dotační tituly, provozní možnosti a také předpokládatelná životnost, která je přibližně dvojnásobná než ekonomická návratnost.

19.3.2018
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších skleníkových plynů je oxid uhličitý (CO2), který vzniká jednak přírodními procesy, nicméně v posledním století k jeho vzniku významně přispívá spalování uhlíkatých paliv, zejména pak fosilních paliv. Tento text je zaměřen na emise CO2 související s energetickými přeměnami pro dodávku energie do budov.

24.2.2018
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel pořádá ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci Alternativní zdroje energie 2018 v Kroměříži.

30.10.2017
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Recenzovaný Hodnocení energetické náročnosti budovy se provádí také z pohledu potřeby neobnovitelné primární energie. Běžný laik pravděpodobně vůbec netuší, co tento údaj znamená. Přitom potřeba neobnovitelné primární energie zásadně ovlivňuje projekční návrh zdrojů energie pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody apod. pro danou konkrétní budovu. Potřeba neobnovitelné primární energie je jedním ze tří hlavních ukazatelů energetické náročnosti budovy, a pokud je vyhodnocena jako příliš velká, tak budova nemůže být zkolaudována. 
 
Reklama