Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Roman Šubrt


7.5.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Tepelné mosty jsou v jedním z evergreenů posledních let. Je to proto, že u staveb s vysokými tepelnými odpory hrají podstatnou roli ve spotřebě tepla na vytápění. Článek volně navazuje na seriál o zdivu pro energeticky úspornou výstavbu.

23.4.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Volné pokračování seriálu o materiálech pro obvodové pláště energeticky úsporných domů se zabývá obecnými požadavky na stěny z hlediska kondenzace vodní páry a možnosti zateplování s využitím zdiva od společnosti HELUZ.

16.4.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

V první části seriálu o materiálech pro obvodové pláště nizkoenergetických a pasivních domů jsme se zabývali faktory ovlivňujícími vhodnou volbu stavebního materiálu. Tématem druhé části seriálu je neméně podstatná skladba obvodové konstrukce.

9.4.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Bylo by to hezké - postavit si nízkoenergetický nebo dokonce pasivní dům. Ale z čeho? "A bude se v tom vůbec dát bydlet, když to bude kdoví z čeho, aby to bylo nízkoenergetické..." Následující seriál článků se bude zabývat materiály určenými především pro obvodové pláště energeticky úsporné výstavby.

12.2.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Revitalizace domů panelové výstavby zajímá mnoho odborníků i laiků. První specializovaná výstava PANELOVÝ DŮM A BYT a odborná konference CEEERES konaná na výstavišti v Praze - Holešovicích ve dnech 22. až 24. února 2007 se bude věnovat právě tomuto tématu.

15.1.2007
Ing. Roman Šubrt

Klasicky dle sklonu lze střechy rozdělit na rovné, ploché a šikmé. Toto je však členění spíše dle vzhledu, než dle funkce. Střechy je nutné posuzovat vždy v kontextu domu a využívání prostorů pod nimi. Následující článek se věnuje výhradně obytným domům, rodinným domkům a budovám s obdobným provozem.

4.1.2007
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Revitalizace panelové výstavby vč. dotací a podpor je téma, kterému se bude věnovat veletrh PANELOVÝ DŮM A BYT ve dnech 22.-24. února 2007 a dvoudenní konference CEEERES 07, která proběhne 22.-23. února 2007 v Praze - Holešovicích.

27.10.2006
Ing. Arch. Věra Kešnerová, Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na nové výstavní akci, která se uskuteční ve dnech 22. - 24. února 2007 na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Součástí bude dvoudenní doprovodný program CEEERES 07. Stěžejním tématem bude panelový dům a byt.

12.10.2006
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Máte přebytek palivového dřeva a nevíte co s ním? Nebo naopak vytápíte biomasou a máte jí nedostatek? Nový specializovaný web "topení dřevem" Vám může rychle pomoci při uspokojení Vaší nabídky či poptávky po dřevě a další spalitelné biomase.

9.10.2006
Ing. Roman Šubrt, Ing. Jan Tilinger, Energy Consulting

Co má společného malá isolovaná vesnice Kargyak ležící v Malém Tibetu vysoko v Himalájích se stavební fakultou ČVUT a nízkoenergetickým stavěním? Informace o zajímavém projektu, který může podpořit každý z nás a řadu fotografií reality místního stavebnictví naleznete v následujícím článku.

7.8.2006
Ing. Roman Šubrt

Program podpory bydlení je zajímavou aktivitou na poli zprostředkovávání služeb pro stavebníky, kdy stavebník získá odborné poradenství a slevy na vybrané výrobky či služby související s bydlením.

26.6.2006
Ing. Roman Šubrt

Léto je obdobím, kdy bují stavební ruch a kdy také vznikají závažné chyby ve stavbách, které se vymstí v zimě. Je bohužel nutné konstatovat, že mnoho příčin vzniku chyb jsou chybně formulované smlouvy a samozřejmě nedostatky v projektech staveb i v realizaci.

12.6.2006
Ing. Ivo Zeman, Rehau (text), Ing. Roman Šubrt (foto), Energy Consulting

V ćlánku autor popisuje zkušenosti ze sanací lodžií. Nastiňuje negativa i problémy spojené se sanací a také popisuje suchý proces sanace stěny, případně její náhradu.

22.5.2006
Ing. Roman Šubrt

Článek pojednává o problematice zateplování domů. Naleznete zde důvody pro zateplování, jakou tloušťku zateplovacího materiálu zvolit, dále způsoby financování zateplovacích prací a také nejčastější chyby, vyskytující se u zateplování panelových domů.

15.5.2006
Ing. Roman Šubrt

Vodní pára a její kondenzace v konstrukcích je pro laiky velmi obtížně pochopitelné téma. Bohužel k němu nemají dostatečně odborný přístup ani stavebně vzdělaní lidé, přitom však může způsobovat, a také velmi často způsobuje, velké škody na stavbách a proto je nutné se tomuto tématu intenzivně věnovat.

8.5.2006
Ing. Roman Šubrt

K napsání této, spíše úvahy než odborného článku, mě vedl zážitek z konference Izolace 2006, kde jeden soudní znalec informoval odbornou veřejnost o svém případu: Byl požádán o zpracování znaleckého posudku na novostavbu, kde se nadmíru vyskytovala plíseň. Posudek zpracoval, zdůvodnil, proč plíseň vzniká. Byl však dodavatelem stavby zažalován.

1.5.2006
Ing. Roman Šubrt

Článek popisuje vliv hmoždinek, kterými se kotví kontaktní zateplovací systémy, na celkovou tepelnou ztrátu objektu. Je doplněn simulací termogramu, grafy průběhů teplot a tabulkou vypočtených hodnot jednotlivých hmoždinek a konstrukcí.

10.4.2006
Ing. Roman Šubrt

Mnoho stavebních materiálů je anizotropních, tedy nemají ve všech směrech stejné vlastnosti. To je známé např. u dřeva, kdy norma uvádí různé součinitele tepelné vodivosti na základě toho, zda se jedná o vedení tepla kolmo k vláknům či rovnoběžně s nimi. Tato problematika se však týká i nejrozšířenějšího stavebního materiálu, kterým jsou různé typy cihelných tvarovek

27.3.2006
Ing. Roman Šubrt

Stávající právní stav nám umožňuje velkou svobodu, je to však i svoboda pro dodavatele jakýchkoliv výrobků a služeb, a proto si při uzavírání smluvních vztahů musíme s dodavatelem vyjasnit, co chceme a jaké vlastnosti má požadované dílo či výrobek mít. 
 
Reklama