Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Roman Šubrt


23.1.2006
Ing. Roman Šubrt

Je všeobecným mýtem, že neustále dochází k prudkému zvyšování nároků na tepelné izolace. Pokud se podíváme na předpisy od roku 1992 zjistíme, že ke zvyšování nároků příliš nedochází, zejména v oblasti měrné potřeby tepla na vytápění. Pro přehlednost shrnujeme starší i nové požadavky norem na tepelně izolační vlastnosti staveb.

16.1.2006
Ing. Roman Šubrt

Je dobře, že se stále více lidí zajímá o pasivní a nízkoenergetické domy. Důkazem jsou i množící se dotazy na tento druh staveb na informačním portále www.i-ekis.cz. Tento článek je shrnutím základních informací o této kategorii domů a rozdílu mezi nimi.

2.1.2006
Ing. Roman Šubrt

Lehké meziokenní izolační vložky (MIV) jsou velmi častou konstrukcí v panelových domech. Proto by se jejich opravě či výměně měla věnovat patřičná pozornost. Laická veřejnost, která je majitelem bytů v panelových domech, k problematice jejich revitalizace však přistupuje neodborně. Často spolu se stavební firmou najdou levné řešení, které může v budoucnu znamenat vážné problémy.

19.12.2005
Ing. Roman Šubrt

Při výměně oken je nutné sledovat jeho vlastnosti a vyžadovat takové okno, které splňuje podmínky pro použití v bytové výstavbě s přerušovaným vytápěním (v noci totiž dochází ke snížení vytápěcí teploty a hrozí zvýšená kondenzace vodní páry).

12.12.2005
Ing. Roman Šubrt

Mezi nejzřetelnější výhody zateplení patří snížení tepelných ztrát a tím i snížení nákladů na vytápění. Tento argument je nejstarší a každému je jasný. Po mnohaletých zkušenostech se zateplováním si dovolíme tvrdit, že byť je tento efekt pro obyvatele velmi příjemný, v konečném výsledku je méně podstatný. Podstatně důležitější argumenty pro zateplování jsou však v úplně jiných rovinách, a to: Údržba domu, zdravé a pohodlné prostředí, prevence proti destrukcím.

5.12.2005
Ing. Roman Šubrt

Financování rozsáhlých rekonstrukcí je náročné – cena kompletní rekonstrukce dosahuje několika desítek až stovek tisíc na jeden byt. Tak velkou sumou peněz ve fondu oprav ale disponuje jen málokteré družstvo či společenství vlastníků. Proto se financování obvykle řeší pomocí úvěrů u bank, stavebním spořením či jinou formou půjček.

21.11.2005
Ing. Roman Šubrt

Většina majitelů bytů v panelových domech si neuvědomuje, že v domě je mnoho částí, které potřebují rekonstrukci. Argumentem obvykle je, že tato část slouží, tak proč se jí vůbec zabývat. Níže uvádíme stručný přehled podstatných součástí domů, které je obvykle nutné dříve či později rekonstruovat.

14.11.2005
Ing. Roman Šubrt

Rekonstrukce panelových domů je současné velké téma stavebnictví. Majitelé jsou však často laici, kteří se nechají velmi ovlivnit výřečnými prodejci čehokoliv a tak se stále ještě lze setkat s nekomplexně prováděnou rekonstrukcí, na kterou ve svém důsledku doplatí majitel.

31.10.2005
Ing. Roman Šubrt

Stěny jsou jednou z nejrozmanitějších stavebních konstrukcí. Požadavky na stěny i možnosti různých materiálů a jejich kombinací jsou neuvěřitelně rozsáhlé, a proto nelze očekávat jednoduché shrnutí. Postupně se v rubrice věnované materiálům pro stěny budeme věnovat požadavkům a různým konstrukcím stěn z různých pohledů.

28.2.2005
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Příspěvek byl přednesen na odborné konferenci TZB-2004 v rámci doprovodného programu Aqua-therm Praha 2004 - Zemní plyn pro vytápění - správné řešení. Energetický průkaz a energetický štítek budovy umožňuje porovnávat jednotlivé budovy z hlediska kvality tepelných izolací a tím i předpokládaných nároků na energii potřebnou pro vytápění, ovšem za předpokladu, že jsou zpracovávány podle jednotných kritérií.

27.8.2004
Ing. Roman Šubrt

Energetický průkaz a energetický štítek budovy by měl sloužit pro jednoduché, průhledné a pochopitelné hodnocení budovy z hlediska jejích potřeb energií. Pod pojmem "potřeba energií" je v dnešní době chápána především potřeba energií na vytápění. Je to v podstatě správné pro většinu budov, pro pasivní budovy je nutné tento pohled zpřesnit rozčleněním na jednotlivé dílčí potřeby energií.

14.3.2004
ENERGY CONSULTING, Ing. Roman Šubrt

V pokračování postřehů z mezinárodního veletrhu úspor energií v rakouském Welsu si autor všímá nástupu dřevní štěpky jako paliva pro malé zdroje, Stirlingova motoru na zemní plyn i na peletky a zabrousí i do historie výstavby zděných cihelných domů v Rakousku - Uhersku.

18.12.2001
Ing. Roman Šubrt, Sdružení Energy Centre České Budějovice

Od 1.ledna roku 2002 začíná platit další prováděcí vyhláška Zákona o hospodaření energií - č. 291/2001 Sb. Ukládá pro vyjmenované případy povinnost zpracovat energetický průkaz budovy. Sdružení ECČB přichází s atraktivní nabídkou volně šiřitelného počítačového programu Louisa.

15.2.2001
Roman Šubrt, Energy Centre České Budějovice

Infrakamerou lze kontrolovat a hodnotit tepelné izolace staveb. Zkušenosti s jejím využitím v Energy Centru České Budějovice přiblíží dnešní článek. 
 
Reklama