Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Roman Šubrt


16.1.2013
Ing. Roman Šubrt

Okno je velmi důležitou součástí obvodové konstrukce a jsou na něj kladeny vyšší nároky, než na stěnu, neboť od něj požadujeme stejné vlastnosti jako od stěny, navíc musí být průhledné a velmi často i pohyblivé tak, aby jím bylo možné větrat.

15.1.2013
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

Okno je z hlediska izolací stále nejslabším článkem obvodových konstrukcí. Proto zde probíhá a lze očekávat, že ještě dlouho bude probíhat, překotný vývoj. Jeho směry lze vysledovat i na zahraničních výstavách. Zde si lze i povšimnout, jak se vyvíjejí tepelné izolace a co je v celkem běžné nabídce různých firem.

18.12.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

Zhlaví stropních trámů na obvodových zdech je jedním z velmi namáhaných míst stavby. Obyvatelé starších domů, kde jsou dřevěné trámové stropy, si většinou neuvědomují jaký vliv má jejich bydlení na stropní konstrukci. To může vést k výrazným poruchám - uhnívání zhlaví trámů a následně k finančně velice náročným rekonstrukcím.

4.12.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

Vliv tepelných mostů se výrazně zvyšuje s rostoucími požadavky na tepelnou ochranu budov. Poměrně známý je jejich negativní vliv na energetickou bilanci stavby. Nezaslouženě opomíjený je ale negativní vliv tepelných mostů jako míst pro lokální kondenzaci vodní páry. Tím je vytvářeno ideální prostředí pro růst plísní a v konečném důsledku pak nevhodné mikroklima pro pobyt lidí.

27.11.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

Otvorové výplně jsou důležitou součástí obálky budovy. V současné době prožívají téměř skokový vývoj, přitom v ČR není norma, která by určovala vlastnosti otvorových konstrukcí po zabudování. Zároveň výčet všech požadavků na okna je rozsáhlý, a při tom velmi nepřehledný. Tento stav vedl ke vzniku knihy OKNA, z níž vyjímáme shrnutí požadavků na otvorové výplně.

22.11.2012
Ing. Roman Šubrt

Při koupi nemovistosti hraje dojem větší roli než si kupující připouští. Lze předpokládat, že průkaz energetické náročnosti ovlivní i dojem z prodávané nemovitosti. Cena průkazu zpracovávaného v kanceláři podle dodaných podkladů je minimálně 6 000 Kč. U bytových domů s více jak 12 byty lze cenu odhadnout na 2 000 Kč/byt.

13.11.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

Při zateplování domu je vedle důležité otázky, jakou je tloušťka tepelné izolace, rozhodující použitý materiál, jeho skladba, komplexnost řešení a pochopitelně stav zateplované části objektu.

6.11.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice

V současné době asi není majitele domu, ať již rodinného, firemního či bytového, který by nevěděl, že zateplením, tedy dodatečně instalovanou tepelnou izolací, ušetří velké peníze na vytápění.

reflexní fólie
8.10.2012
Ing. Roman Šubrt, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice

Nejen na stavebním veletrhu, ale i jinde se lze setkat s prodejci reflexních fólií, kteří přesvědčují zákazníky o tom, že tento systém dokáže ušetřit velké množství energie. Dokonce nabízejí reflexní fólii jako náhradu tepelné izolace u neprůsvitných konstrukcí (např. pro zateplování podkroví). Rozhodli jsme se, že spočítáme vliv této reflexní fólie na úniky tepla z objektu. Tento článek se věnuje pouze tepelným ztrátám v zimním období z běžného domu. Nezabývá se otázkou omezení letního přehřívání, kdy může mít reflexní fólie význam ochrany proti sálavému teplu.

27.2.2012
Ing. Roman Šubrt, sdružení Energy Consulting České Budějovice, Ing. Pavlína Charvátová, VŠTE České Budějovice

V zásadě lze provádět tři druhy zateplování. Kontaktní zatepelní z exteriéru, odvětrávané zateplení z exteriéru a zateplení z interiéru. Každé toto řešení má svoje výhody i nevýhody. Jako nejlevnější a nejméně problematické řešení pro většinu domů se jeví vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Ten je složený z lepidla, dále tepelného izolantu, nejčastěji v ČR minerální vlny či pěnového polystyrenu. Tyto tepelné izolanty jsou pak obvykle dále kotveny hmoždinkami a přes ně je provedena vrstva lepidla s výztužnou tkaninou a finální omítka. U tohto systému se v poslední době ukazují jako problematická místa kotvící hmoždinky, a to hned ze dvou příčin.

23.11.2009
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Problematika oken a balkonů – otvorových výplní – je velice rozsáhlá a obsahuje mnoho požadavků. Proto vznikla příručka „Technické podmínky pro koupi a montáž oken“, která se snaží jednoduchou, ale vše obsahující formou popsat požadavky na okna tak, aby i méně znalý technik mohl vůči dodavateli uplatňovat svoje požadavky. V článku je úvodní text této příručky, která je k dispozici ke stažení.

27.8.2009
Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Změna programu Zelená úsporám vyvolala mnoho otázek v souvislosti s již dlouho běžícím programem PANEL, který se od května letošního roku vztahuje i na obytné budovy postavené nepanelovou technologií. Dotazy majitelů bytů v obytných domech jsou jednoduché - co je výhodnější?

27.10.2008
Ing. Roman Šubrt, Sdružení Energy Consulting

Požadavky normy na tepelné izolace a tepelné mosty jsou neustále diskutované téma. Od 1.1.2009 bude toto téma ještě diskutovanější, neboť bude potřeba ke každému projektu pro stavební povolení přiložit Průkaz energetické náročnosti budovy. Nově vydaná kniha je souhrnem řešení nejběžnějších tepelných mostů.

6.2.2008
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Ve dnech 24. až 26. ledna proběhla na Holešovickém výstavišti konference CEEERES 2008 jako doprovodný program výstavy PRAGOBUILDING. Konference se v šesti samostatných blocích zúčastnilo přes 200 přihlášených účastníků a 20 přednášejících. Krátké ohlédnutí přináší následující článek.

14.1.2008
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Do začátku konference zbývá 10 dní a máte poslední možnost přihlásit se na konferenci zdarma a zároveň zdarma získat vstupenku na výstavu PRAGOBUILDING.

17.11.2007
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting o.s.

Konference CEEERES je letos opět pořádaná jako doprovodný program výstavy PRAGOBUILDING, která proběhne 24. až 26. ledna 2008. Novinkou letos je, že účast na konferenci je zdarma a dokonce účastníci, aby mohli na konferenci přijít, dostanou vstupenky (i na výstavu PRAGOBUILDING) zdarma, pokud se přihlásí na www.e-c.cz.

27.8.2007
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, o.s.

Autobusové nádraží v Českých Budějovicích je bezesporu mimořádnou stavbou, alespoň nikde jinde jsem neviděl umístěné nádraží na střeše obchodního domu. Ostatně to je také důvod, proč je v poslední době často prezentovaná, naposledy v časopise Stavebnictví. O čem se však nemluví je zátěž ekologická.

21.05.2007
Ing. Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING

Letošní ročník konference CEEERES´07 byl zároveň doprovodným programem výstavy Panelový dům a byt, která se konala v Praze Holešovicích, čímž byl dán i její obsah a místo konání. Několik postřehů a informací z nedávno proběhlé konference přináší článek hlavního organizátora akce. 
 
Reklama