Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ministerstvo vnitra rozdělilo přes 27 mil. Kč na ochranu měkkých cílů

Celkem 27 639 000 Kč rozdělilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV mezi kraje včetně hlavního města Prahy, které si o dotace na zvýšení odolnosti měkkých cílů vůči závažným násilným a teroristickým hrozbám požádaly.

Kamery do škol v anticenách Velkého bratra, ilustrační obráze, © Fotolia.com
Kamery do škol v anticenách Velkého bratra, ilustrační obráze, © Fotolia.com

Ozbrojený útočník ve škole a bezpečnostní audity

Nácvik postupu pro případ útoku na školu a personál v rámci projektu Jihočeského kraje „Ozbrojený útočník ve škole“ nebo bezpečnostní audit 44 škol zřizovaných hlavním městem Praha, to jsou některé projekty dotačního programu Ministerstva vnitra (MV) pro kraje na neinvestiční opatření k ochraně měkkých cílů, které resort vnitra letos finančně podpoří.

Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení

Celkem 27 639 000 Kč rozdělilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV mezi kraje včetně hlavního města Prahy, které si o dotace na zvýšení odolnosti měkkých cílů vůči závažným násilným a teroristickým hrozbám požádaly. Šlo o všechny kraje kromě Jihomoravského.
„Ukázalo se, že kraje a města mají o pomoc při posilování ochrany škol a úřadů zájem. To je dobrá zpráva. V ochraně měkkých cílů i podpoře krajů budeme pokračovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že MV uvažuje o vyhlášení programu i v příštích letech.
Mezi další podpořené projekty patří mj. vyhodnocení bezpečnosti a bezpečnostní plány pro školy v Královéhradeckém nebo Olomouckém kraji. Např. Plzeňský kraj se touto formou rozhodl posílit ochranu tří škol ve městě Horažďovice.

Program ochrany možných měkkých cílů je rozdělený na dvě části. Na ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy rozdělilo CTHH mezi osm krajů 8 269 000 Kč, dalších 11 krajů a Praha získaly 19 370 000 na ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení.

Kraje žádaly zejména o podporu projektů zaměřených na zpracování vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství nebo škol a školských zařízení či o prostředky na zpracování bezpečnostních plánů, školení a cvičení zaměřených na ochranu měkkých cílů. Dotační program vychází z vládní Koncepce ochrany měkkých cílů, všechny žádosti přezkoumala odborná komise.

Národní systém ochrany

Jde o další z řady aktivit MV na ochranu míst s výskytem většího množství osob, která mají nižší úroveň zabezpečení proti násilným útokům. MV už mj. vytvořilo Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020 nebo metodiku k vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Vzniklo také Koordinační centrum pro židovské měkké cíle. Cílem všech aktivit je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné účinněji čelit hrozbě například i teroristických útoků.


Video rozhovory, které redakce TZB-info natočila k tématice bezpečnosti škol:

Bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu

Odborníci na konferenci Bezpečná škola 2017 se shodli, že pro školy je vhodná kombinace mechanické, elektro-technické a lidské ochrany (vrátnice) s osvětou a pravidelným nácvikem řešení modelových situací. Ale také zaznělo, že děti musí být informované, ne přestrašené a je třeba vyvážit bezpečnost a komunitní význam škol.

„Je na vás, aby děti, kterým se věnujete, dokázaly rozlišit věrohodné a pravdivé informace a informace zavádějící a dezinformace," řekl zejména směrem k pedagogům na konferenci Ing. Martin Svoboda, ředitel otevřené Národní technické knihovny.
„Život bezpečný není a nikdy nebude. Až bude bezpečný, nebude svobodný. Naším cílem je nezměnit atmosféru školy, zachovat svobodu a přátelskou atmosféru", řekl Mgr. Kupka, starosta města Líbeznice a poukázal na význam prevence: „Je třeba vybavit děti a učitele potřebnými návyky a informacemi. Nácvik, jak se zachovat v nestandardních situacích opakujeme každý rok. Může se jednat o ne zcela výjimečné situace, například jak zvládnout požár."

 
 
Reklama