Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Michal Randa


Desigo CC, novinka Siemens s.r.o.
6.6.2015
Michal Randa, redakce

Společnost Siemens, s.r.o., představila novinku - nadstavbový systém Desigo CC, který integruje všechny technologie do jedné řídicí stanice a umožňuje tak flexibilní a energeticky efektivní automatizaci budovy spolu s řízením poplachových systémů.

25.9.2008
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Michal Randa

Jedním ze základních problémů, který provozovatele kamerového systému je splnění povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. V případě prakticky každého kamerového systému se subjekt údajů dostane do záběru minimálně jedné z kamer dříve nežli ke správci samotnému. 
 
Reklama