Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prokazování kvality poplachových systémů – redakční poznámka

V rámci přípravy článku o kvalitě poplachových systémů jsme provedli průzkum obsahu webových stránek velkoobchodních firem, které nabízejí poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Cílem tohoto průzkumu bylo udělat si reálnou představu o jejich přístupu k prokazování shody s požadavky norem.

V rámci přípravy článku Prokazování kvality poplachových systémů – 2. část „výkonnostní a funkční požadavky“ jsme provedli průzkum obsahu webových stránek velkoobchodních firem1), které z pozic „zástupce značky/firmy v ČR“ a „distributor/prodejce“ nabízejí poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (I&HAS, český ekvivalent PZTS – dříve EZS). Cílem tohoto průzkumu bylo udělat si reálnou představu o jejich přístupu k prokazování shody s požadavky evropských (tedy i českých) produktových norem u drátových PZTS ústředen – zde jde konkrétně o normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 = Systémové požadavky, ČSN EN 50131-3 = Ústředny, ČSN EN 50131-6 ed. 3, eventuálně ed. 2 = Napájecí zdroje. Výsledným dokladem, o který nám šlo, je klasifikace zařízení (ústředny systému) do stupně zabezpečení.

Podařilo se nám najít dané prvky či systémy jako samostatné kategorie zboží (EZS, PZTS, zabezpečovací systém, elektrický zabezpečovací systém, poplachový systém, elektronická zabezpečovací signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, poplachový zabezpečovací systém, zabezpečovačka) anebo jako podkategorii kamerových systémů (!!!), ale dostat se bez komplikací k platnému a kvalitně vystavenému dokladu není jednoduché.

Zájemce o takovouto informaci, kterým je nejčastěji montážní firma, se ve složkách určených k podpoře obchodu, či k technické podpoře své realizace zcela jistě setká s katalogovým listem obsahujícím tvrzení: ČSN EN 50131-1 Stupeň 2.

Když bude mít trochu štěstí, tak i s českým instalačním návodem, jehož součástí bude podrobná instruktáž k nastavení obsahující formulace jako například:

  • Tato volba je vyžadována dle standardu normy 50131-3.
  • Pokud je tato volba zapnutá, systém pracuje podle normy EN 50131 Stupně 2.
  • Podle požadavku norem EN 50131, hladina rádiového signálu vysílaná bezdrátovým zařízením je nižší při testovacím režimu. U takto připojených detektorů není možné vzdáleně spustit režim test.
  • Atd.
Obr. č. 1 – Příklad možností nastavení PZTS ústředny Satel pro splnění standardu EN 50131
Obr. č. 1 – Příklad možností nastavení PZTS ústředny Satel pro splnění standardu EN 50131

A když se už přeci jen dostane k hledanému certifikátu, tak by si měl pořádně přečíst jeho obsah. Bohužel i ve 21. století není certifikát jako certifikát. Pro příklad uvádíme tři vybrané s komentářem jejich obsahu:

„No name“ certifikát shody

Certifikát osvědčuje, že výrobek splňuje požadavky NBÚ, v použitých postupech a schématech pro poplachové systémy není uvedeno nic o systému řízení výroby, výběru vzorků, postup obsahuje vybrané články evropských norem, důležitých pro ochranu utajovaných skutečností v ČR. V podstatě se tedy může jednat o osvědčení vybraných parametrů na základě zkoušek jediného výrobku vybraného zadavatelem certifikace, nikoli certifikačním orgánem.

Certificate of Conformity

Certifikát osvědčuje shodu s požadavky evropských (tedy i českých) produktových norem a přesto, že to v certifikátu není výslovně uvedeno, certifikační orgán osvědčuje, že provádí zkoušky vzorků, inspekci výroby, dozor na trhu. Takový certifikát může být považován za průkaz o kvalitě výrobku pro pojišťovny, policii a především pro veřejné zakázky ve všech zemích Evropské unie a dalších zemích využívajících systém evropské normalizace (evropské normy platí ve všech zemích unie a zajišťují soutěžitelům rovné podmínky ve veřejných zakázkách na jednotném trhu).

EU Declaration of Conformity

Prohlášení o shodě firmy Texecom deklaruje, že výrobek plní požadavky evropských směrnic a může být prodáván ve všech zemích Evropské unie. Funkční a výkonové požadavky (stupeň zabezpečení a třídu prostředí, ve kterém může výrobek pracovat) dokládá splněním příslušných výrobkových norem. Dále se v prohlášení dočteme, že výrobky splňují certifikační schéma Britské asociace bezpečnostního průmyslu (BSIA pokrývá 70 % trhu bezpečnostních služeb a výrobků). Certifikovány byly akreditovanou společností „British Standards Institution“, ta je rovněž pověřena vládou funkcí britského národního normalizačního výboru.

Co se v prohlášení nedočteme na první pohled, je že certifikační schéma BSIA obsahuje požadavky na montáž, uvedení do provozu, údržbu, přenos poplachových zpráv, správu planých poplachů a zpracování signálů přijímacím centrem (DPPC). Všechny poplachové systémy nainstalované po roce 2012 musí tyto požadavky splnit, pokud má být zajištěna reakce na poplach. To je v tomto případě výjezd policie.

Takové prohlášení je průkazem o splnění právních předpisů pro evropský trh a je i průkazem o kvalitě výrobku pro pojišťovny, policii a především pro veřejné zakázky ve všech zemích Evropské unie a dalších zemích využívajících systém evropské normalizace. Speciálně pro prostředí Spojeného království navíc osvědčuje, že může být použit při dálkovém střežení majetku.

K dokumentu EU Declaration of Conformity od firmy Texecom je v zahraničí jako jeho nedílná součást také příloha „Certificate of Continued Compliance“ (dle ISO/IEC 17067, schéma 5; pro normy EN 50131-3 a 50131-6 na stupeň zabezpečení 3.

Tento certifikát osvědčuje shodu s požadavky evropských (tedy i českých) produktových norem. Certifikační orgán osvědčuje, že provádí zkoušky vzorků, inspekci výroby, dozor na trhu. Takový certifikát je průkazem o kvalitě výrobku pro pojišťovny, policii a především pro veřejné zakázky ve všech zemích Evropské unie a dalších zemích využívajících systém evropské normalizace (evropské normy platí ve všech zemích unie a zajišťují soutěžitelům rovné podmínky ve veřejných zakázkách na jednotném trhu).

Obr. č. 2 – Podoby předkládaných certifikátů pro výše popsané příklady. Autor: Michal Randa, redakce
Obr. č. 2 – Podoby předkládaných certifikátů pro výše popsané příklady
Autor: Michal Randa, redakce

Fotografie: podklady pro fotografie certifikátů k výrobkům SATEL a Texecom pocházejí od EUROALARM spol. s r.o. a Atis Group s.r.o. Oběma firmám patří i poděkování za otevřenou komunikaci.


Poznámky

1) Přehled firem: ABBAS, a.s., ADI Global Distribution, ALARM ABSOLON, spol. s r.o., ASM 100MEGA Distribution s.r.o., Atis Group s.r.o., Dahua Technology Czech s.r.o., Escad Trade s.r.o., EUROALARM spol. s r.o., Eurosat CS, spol. s r.o., EXPRESS ALARM CZECH s.r.o., HIKVISION Czech s.r.o., JABLOTRON ALARMS a.s., KELCOM International, spol. s r.o., PCS spol. s r.o., PROFIcomms s.r.o., Robert Bosch odbytová s.r.o., SCANLOCK CZ, spol. s r.o., Secutech CZ s.r.o., SICURIT CS, spol. s r.o., Siemens, s.r.o., Techfors CZ s.r.o., TSS Group s.r.o., Tyco Security Products, VARNET s.r.o., VIAKOM CZ s.r.o. ... Zpět