Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

bylo nalezeno 82 norem

ČSN EN 17840
Posuzování výkonnosti a stavu budov a inženýrských staveb - Rámec pro posuzování v managementu fyzického majetku
Třídicí znak:010671
Účinnost od:1.3.2024

ČSN EN IEC 80000-6 ed. 2
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.10.2023

ČSN EN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.11.2023

ČSN EN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.7.2023
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-3
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021
Opravy:*1 1.21, *2 12.23

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-8
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-11
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.7.2023
Opravy:*1 3.13, *2 12.18
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.4.2020
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN 16247-1
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 16247-1
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 16247-2
Energetické audity - Část 2: Budovy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 16247-2
Energetické audity - Část 2: Budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 16247-3
Energetické audity - Část 3: Procesy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 16247-3
Energetické audity - Část 3: Procesy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 16247-4
Energetické audity - Část 4: Doprava
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 16247-4
Energetické audity - Část 4: Doprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 16247-5
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 17463
Hodnocení energetických investic (VALERI)
Třídicí znak:011507
Účinnost od:1.5.2022

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 50005
Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění
Třídicí znak:011519
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN ISO 3740
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem
Třídicí znak:011603
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 3743-2
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
Třídicí znak:011605
Účinnost od:1.5.2021

ČSN ISO 1996-1
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.3.2017

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.10.2018

ČSN ISO 226
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti
Třídicí znak:011687
Účinnost od:1.1.2024

TNI ISO/TR 17534-2
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 20270
Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil
Třídicí znak:011694
Účinnost od:1.1.2022
Změny:*Z1 6.23

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.9.2023

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.10.2022
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-2
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-2
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN 01 3107
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013107
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.3.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.9.2023

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.3.2023
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 128-33
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 128-43
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.5.2019
Změny:*Z1 4.20, *A1 9.21

ČSN ISO 15786
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Třídicí znak:013133
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 3040
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely
Třídicí znak:013135
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 7083
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Třídicí znak:013138
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN ISO 7083
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013138
Účinnost od:1.1.2022
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 1660
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Třídicí znak:013139
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 16792
Technická dokumentace produktu - Postupy zpracování digitálních dat definujících produkt
Třídicí znak:013160
Účinnost od:1.6.2023

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.1.2022
Opravy:*1 9.22

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 13444
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování
Třídicí znak:013242
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 6412-1
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.5.2021

ČSN 01 3406
Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech
Třídicí znak:013406
Účinnost od:1.11.2015
Opravy:*1 6.16

ČSN EN ISO 8560
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek
Třídicí znak:013420
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 8560
Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013420
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN ISO 11005
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů
Třídicí znak:013712
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 21600
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální manuály pro mechanické produkty
Třídicí znak:013748
Účinnost od:1.7.2023

ČSN EN ISO 81714-1
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Třídicí znak:013790
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 9.09

 
 
Reklama