Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

20.10.2013
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Ing. Karel Srdečný

Jakkoli mne to osobně mrzí, zdá se, že termické solární systémy jsou odsouzeny k zániku. Pouze dvě věci by mohly nástup fotovoltaiky zastavit: zvýšení její ceny (např. zvýšením dovozního cla), nebo státní zásah typu zvýšení daně ze slunečního záření.

10.12.2011
EkoWATT

Simulační programy PV*SOL a T*SOL slouží projektantům a dalším odborníkům pro navrhování a výpočet energetických zisků solárních systémů pro přípravu teplé vody, vytápění a fotovoltaiky.

4.11.2010
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Seminář Snižování energetické náročnosti panelových domů Srdečně Vás zveme na seminář týkající se rekonstrukcí panelových domů dne 12.11. a 16.11.2010. Seminář je ohodnocen jedním bodem ČKAIT.

20.8.2009
Mgr. František Macholda, MBA, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Vhodnou kombinací opatření lze snížit potřebu tepla na vytápění o desítky procent a investoři si slibují, že o stejnou hodnotu klesnou i náklady na vytápění. Často se však dostavuje zklamání, protože poklesu provozních nákladů není dosaženo. Jedním z možných důvodů může být i přehlédnutí drobného administrativního detailu spojeného s účtováním dodávek tepla z CZT.

7.11.2008
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Společnost EkoWATT si vás dovoluje pozvat na semináře o přípravě záměru výstavby fotovoltaické elektrárny. Jak postupovat? Kde získat dotace? Přijďte 12. nebo 13. listopadu 2008 na seminář v Praze, ve Středočeském nebo Jihočeském kraji.

2.6.2008
Jiří Beranovský, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Určení správné kombinace akumulační schopnosti budovy, stupně prosklení a orientace oken je cestou k optimalizaci nákladů na vytápění a chlazení.

17.3.2008
Ing.Petr Kotek, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Jak ovlivní geometrie objektu energetickou náročnost? Existuje jiný ukazatel (koeficient) geometrie stavby, než je současně používaný faktor tvaru FT=A/V?

14.1.2008
Mgr. František Macholda, MBA, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Postavení energeticky úsporného domu není ani tak otázkou vyšších investičních nákladů, ale spíš otázkou správného přístupu architektů, projektantů, úředníků a investorů.

5.9.2007
Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

V německém městečku Schönau ve Schwarzwaldu používají všichni jen elektřinu z obnovitelných zdrojů. Následující článek autora nám napoví jak k tomu došlo?

1.12.2005
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie pořádá ve středu 14. prosince 2005 jednodenní seminář v rámci cyklu seminářů o energetice.

29.11.2005
Ing. Jan Truxa, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Trh s energiemi je stále v pohybu a je (bohužel) ovlivňován stejně jako trhy s ostatními komoditami. O tom jsme se přesvědčili na vlastní kůži v nedávné době. Česká republika je od katastrofy v USA vzdálená tisíce kilometrů, ale přesto nás zasáhla velmi rychle zvýšením cen ropných výrobků a zemního plynu.

11.11.2005
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Nyní pokrývá Německo elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z 9,3%, biopalivo tvoří 1,6% celkové spotřeby. V roce 2010 to bude 12,5% a 5,75%, ambiciózní plán však zní: Do roku 2030 bude elektřina z OZE pokrývat téměř 50% a v roce 2050 to bude již téměř 70%.

22.9.2005
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

EkoWATT - Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Česká energetická agentura a Centrum pro komunitní práci střední Čechy si Vás dovolují pozvat na cyklus seminářů o energetice, který se uskuteční ve dnech 11.10. - 13.10.2005.

23.4.2004
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT představilo 21. dubna 2004 v Praze dvojici zcela nových produktů pro každého, kdo chce efektivně snížit svůj účet za energii.

6.2.2002
Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

V poslední době se u nás objevuje nový trend výstavby obecních výtopen na biomasu. Dva konkrétní příklady z Dešné v okrese Jindřichův Hradec a nedaleké rakouské obce Schenkenfelden ukazují, že se na takovou investici dají získat významné dotace.

29.8.2001
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný, Ing. Jan Truxa, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetický audit je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií soubor činností , jejichž výsledkem je jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách, včetně návrhu opatření, které je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Stačí ale tento nástroj pro výběr optimální varianty při plánování energetických investic?