Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspory energie u objektů napojených na CZT

Proč se nemusí dostavit očekávané úspory peněz?

Vhodnou kombinací opatření lze snížit potřebu tepla na vytápění o desítky procent a investoři si slibují, že o stejnou hodnotu klesnou i náklady na vytápění. Často se však dostavuje zklamání, protože poklesu provozních nákladů není dosaženo. Jedním z možných důvodů může být i přehlédnutí drobného administrativního detailu spojeného s účtováním dodávek tepla z CZT.

Větišna dodávek tepla je nyní účtována ve dvou položkách. Dvousložková cena tepla se skládá z ceny za sjednané množství a ceny za odebrané množství. Sjednané množství se stanovuje z doběrového diagramu ukončeného roku buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V prvním případě se každý rok stanovuje hodnota na příští rok, a to vždy z posledního ukončeného roku (např. na rok 2010 z roku 2008), ve druhém případě zůstává zachována hodnota z doby vzniku smlouvy. Zákazníci jsou o sjednaném množství informováni každoročně v září a mají možnost se k této informaci vyjádřit do 30. 9.

Jednotková cena GJ by se teoreticky dala vypočítat jako prostý součet ceny GJ sjednaného a odebraného. Ve skutečnosti to tak není, protože občas je chladněji a zákazník odebere více tepla, než bylo sjednáno, jindy je tepleji a odebere méně. Sjednané množství zaplatí vždy, průměrná cena tepla se však pohybuje.

Příklad:

Pražská teplárenská, sazba N36, pásmo A. Cena za sjednané množství 168,20 Kč/GJ, za odebrané množství 249,10 Kč/GJ. Prostým součtem lze očekávat výslednou cenu 417,30 Kč/GJ.

Sjednané množství je 1000 GJ.

Pokud zákazník odebere 600 GJ, zaplatí 1000*168,2 + 600*249,10 = 317 660 Kč, přičemž průměrná cena GJ je 529,4 Kč.

Pokud zákazník odebere 1500 GJ, zaplatí 1000*168,2 + 1500*249,10 = 541 850 Kč, přičemž průměrná cena GJ je 361,2 Kč.

Platí to ovšem i obráceně:

Původní stav: nezateplený objekt, spotřeba 1800 GJ ročně, sjednané množství 1800 GJ ročně, náklady 751 140 Kč.

Stav po zateplení a výměně oken, spotřeba 1100 GJ ročně, sjednané množství nezměněno, náklady 567 770 Kč.

Dosažená úspora energie: 39%

Očekávaná úspora nákladů: 39%, tj. 292 110 Kč.

Dosažená úspora nákladů: 23%, tj. 174 370 Kč.

Výsledný finanční efekt je výrazně menší oproti očekávání investora, a přitom by stačilo jen provést snadný administrativní úkon. Přehlédnutím této "drobnosti" investor přichází o téměř 120 tisíc korun ročně.

Doporučení:

Při investicích do úsporných opatření nelze věnovat pozornost pouze technické stránce řešení, ale je také třeba mít na paměti smluvní souvislosti. Bez změny smlouvy s dodavatelem tepla se finanční úspora nedostaví.

Poznámka: Ceny tepla a způsob stanovování sjednaného množství tepla vycházejí z podmínek Pražské teplárenské, a.s. Ceny jsou uvedeny bez 9% DPH.

 
 
Reklama