Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejnovější trendy v energeticky účinné rekonstrukci panelových domů

Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie si Vás dovoluje pozvat na seminář "Nejnovější trendy v energeticky účinné rekonstrukci panelových domů".

Seminář se uskuteční 5. prosince 2008 od 9:00 do 13:00 v Masarykově koleji – Galerie, Thákurova 1, Praha 6.

Seminář je určen projektantům, stavebním úřadům, majitelům a správcům panelových domů - bytovým družstvům, odborům správy obecního majetku měst a obcí.
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů komory ČKAIT a hodnocen jedním bodem.

Program semináře:
9:00 – 10:00 - Blok I.
 • Ing. Vladimír Vlk, MŽP ČR - Odbor udržitelné energetiky a dopravy
  Politika MŽP v oblasti energetických úspor.
 • Ing. Irena Plocková, MŽP - Odbor udržitelné energetiky a dopravy, oddělení energetiky a obnovitelných zdrojů energie
  Význam Průkazu energetické náročnosti budov při rekonstrukci panelových objektů s cílem energetických úspor.
 • Petr Blažek, STOMIX, spol. s r. o.
  Zateplování panelových domů.
10:00 – 10:20 - Přestávka, káva, občerstvení.
10:20 – 11:20 - Blok II.
 • Ing. Vladislav Veselý, Vekra stavební s.r.o.
  Evropské trendy v okenních konstrukcích.
 • Jiří Beranovský, EkoWATT
  Hybridní větrání a rekuperace v panelových domech.
 • Ing. Ivan Cifrinec, Elektrodesign ventilátory, s.r.o.
  Vliv ventilačních a rekuperačních soustav v panelových domech na hluk.
11:20 – 11:40 - Přestávka, káva, občerstvení.
11:40 – 12:40 - Blok III.
 • Petr Kotek, EkoWATT
  Způsoby zjišťování energetického chování domu.
 • Petr Vogel, EkoWATT
  Vliv úsporných opatření na energetickou náročnost panelového domu a kvalitu vnitřního prostředí.
 • František Macholda, EkoWATT
  Energetické hodnocení domu, rozdíly jednotlivých bytů a rozdělení nákladů na vytápění.
12:40 – 13:00 - Závěr semináře, diskuze.

Poplatek za seminář je 390,- Kč bez DPH (464,- Kč s DPH).
Přihlášky zasílejte na e-mail:
Alena Svobodová, alena.svobodova@ekowatt.cz, tel.: 266 710 247

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
logo EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetické konzultační informační středisko. Poradenská a expertní činnost v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich financování; energetické audity a optimalizace, nízkoenergetické domy, studie proveditelnosti, ...

 
 
Reklama