Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Německo přechází na zelenou elektřinu

Nyní pokrývá Německo elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z 9,3%, biopalivo tvoří 1,6% celkové spotřeby. V roce 2010 to bude 12,5% a 5,75%, ambiciózní plán však zní: Do roku 2030 bude elektřina z OZE pokrývat téměř 50% a v roce 2050 to bude již téměř 70%.

Že to Německo přechodem na zelenou energii myslí vážně, dokazuje například farmář z Kleisthöhe, který vyrábí bionaftu a s cenou 0,86 EUR/l (cca 25,40 Kč/l) je bez provozních dotací levnější než fosilní konkurence.

Sdělení: Na začátku listopadu uspořádal Zelený Kruh ve spolupráci s německým partnerem Grüne Liga studijní cestu pro odborníky z českých nevládních ekologických organizací. Kromě funkčních pilotních projektů na výrobu tepla z biomasy, výrobu bionafty, či kogeneraci z bioplynu byl účastníkům konference představen ambiciózní plán Federálního ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, který má za cíl do roku 2020 úplně zrušit výrobu elektřiny z jaderných zdrojů; ve stejném roce by měly obnovitelné zdroje krýt 20% výroby veškeré elektřiny v Německu. "Ano, vypadá to až nerealisticky, nicméně naši odborníci řeší problematiku stability elektrické sítě," tvrdí Daniel Argyropoulos z ministerského Odboru pro mezinárodní a evropské záležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a dodává: "Pouze čtvrtina obyvatel chce pokračovat ve výrobě elektřiny z uhlí a z jádra. Je třeba si uvědomit, že v současné době dávají obnovitelné zdroje práci 130 000 lidí, při obratu 11,3 mld. EUR pomáhají redukovat C02 o 33 miltun ročně. Vláda proto ročně vydává 1,74 mld. EUR na výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů."

"V České Republice je situace v obnovitelných zdrojích sice méně příznivější než v sousedním Německu a podobné plány mohou některým odborníkům připadat spíše z oblasti fantasy," odpovídá na dotaz Ekolistu Jiří Beranovský z centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT, "nicméně důležité je právě to směřování k cílům, které nás při klesajících zásobách fosilních paliv stejně neminou. Do roku 221 př.n.l. si také nikdo nemyslel, že je možné přelézt Alpy se 37 slony, a povedlo se to."

Závěr

Zelený kruh a Grüne Liga nabídne v rámci projektu "Udržitelnost v procesu rozšiřování EU: ekologické a sociálně příznivé projekty v České republice" podobný studijní pobyt dalším odborníkům z řad ekologických nevládních organizací a během ledna 2006 uspořádá odborný seminář. Podrobnosti o plánech německé energetické politiky lze najít na www.bmu.de a na www.erneuerbare-energien.de. Informace o celoněmecké kampani pro obnovitelné zdroje najdete na www.unendlich-viel-energie.de.

 
 
Reklama