Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář pro stavebníky: Nízkoenergetické domy - vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška?

EkoWATT srdečně zve na první ze série seminářů Nízkoenergetické domy - vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška?, který proběhne v pátek 20. října od 10:30 hod. v Českých Budějovicích na Výstavišti v Pavilonu B1 u příležitosti výstavy HOBBY Podzim 2006. Seminář je určen především stavebníkům, kteří chtějí výrazně snížit spotřebu energií a provozní náklady na vytápění u nově stavěných domů nebo u rekonstrukcí starších budov. Stejnou možnost budou mít i zájemci o nízkoenergetické domy v dalších okresech jihočeského kraje - seminář se dále uskuteční také 26. 10. 2006 v Prachaticích, 7. 11. v Táboře, 14. 11. ve Strakonicích, 15. 11. v Třeboni a 23. 11. v Písku. [1] Vstup je volný.

Nízkoenergetické domy oproti běžným novostavbám, které se u nás v současnosti staví, uspoří zhruba 50 % energie a s tím spojených nákladů na vytápění. [2] Ve srovnání se starší výstavbou bývá spotřeba dokonce třetinová i nižší. Úspory energie jsou zajištěny především kvalitní izolací, dále použitím tzv. pasivních solárních prvků (vhodná orientace oken apod.) a řízeným větráním, které minimalizuje tepelné ztráty. Takové domy jsou ve vyspělých evropských zemích již zcela běžné a uvažuje se o tom, že by se měly stát standardem. U nás se přitom podobné stavby objevují zatím jen ojediněle. Například v minulém roce bylo v ČR postaveno asi 17 500 nových rodinných domů. Podle odborného odhadu EkoWATTu jen malé procento z nich svou kvalitou přesahuje stanovené normy spotřeby energie na vytápění a pouhá hrstka z nich je skutečně energeticky úsporných.

Seminář EkoWATTu se proto zaměří především na konkrétní příklady, jak úspor energií ve stavbách dosáhnout. Prezentovány budou také výsledky nedávno ukončeného výzkumného projektu [3], který prokázal, že výrazného snížení provozních nákladů domu až o 43 % lze dosáhnout při zvýšení investičních nákladů o pouhá 4 %. "Nízkoenergický dům tedy nemusí být nijak výrazně dražší než běžná výstavba a investice do energeticky úsporných opatření se může vlastníkovi domu velmi dobře vyplatit," uvádí Karel Srdečný, vedoucí kanceláře EkoWATTu v Českých Budějovicích. "Ani konvenční výstavba ale nemusí být zbytečně energeticky náročná. Pouhá optimalizace projektu standardního domu ušetří kolem 20 % provozní spotřeby energií, nákladů a emisí," dodává Srdečný.

Projekt seminářů o nízkoenergetické výstavbě finančně podpořil Jihočeský kraj v rámci grantového programu na podporu ekologického vzdělání, výchovy a osvěty. Účast na semináři je bezplatná. Každý účastník navíc obdrží CD se programem Hestia, pomocí kterého lze modelovat energetické úspory v konkrétním domě, včetně úspor ekonomických. Novináři jsou srdečně zváni.

Kontakt:

Karel Srdečný
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (The RES and EE Centre)
B. Smetany 19, České Budějovice, 370 01, tel.+ fax: 383839924
e-mail: karel.srdecny@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz - internetová stránka organizace
http://www.energetika.cz - internetový portál se zaměřením na energetiku

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie je nezávislá poradenská organizace, která již 16 let pomáhá občanům, obcím, podnikům a dalším organizacím se zaváděním energetických úspor a s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1996 poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) České energetické agentury. Provozuje dvě poradenská střediska - v Praze a v Českých Budějovicích.

Poznámky:

[1] Semináře proběhnou postupně ve všech okresech jihočeského kraje:
České Budějovice, 20. 10. 2006, 10:30 hod., Výstaviště České Budějovice - Pavilon B1
Prachatice, 26. 10. 2006, 18 hod, Centrum ekologické výchovy Dřípatka, Rumpálova 402
Tábor: 7. 11. 2006 od 17 hod. Střední průmyslová škola strojnická, Komenského 1670
Strakonice, 14. 11. 2006, 17 hod., Gymnázium, Máchova 174
Třeboň: 15. 11. 2006 od 17 hod. - místo bude upřesněno
Písek: 23. 11. 2006 od 16 hod., INKANO - informační kancelář neziskových organizací, Píseckého 131

[2] Nízkoenergetické domy zatím nejsou v ČR přesně definovány. Mezi odbornou veřejností je zvykem pokládat za nízkoenergetický takový dům, jehož roční spotřeba na vytápění je nižší než 50 kWh na m2 vytápěné podlahové plochy.

[3] Výzkumný projekt "Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov, s důrazem na stavebně-energetické souvislosti (VaV-1I/3/35/04)" realizovaný Centrem pro obnovitelné zdroje energie EkoWATT ve spolupráci s ČVUT Praha.

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
logo EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetické konzultační informační středisko. Poradenská a expertní činnost v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich financování; energetické audity a optimalizace, nízkoenergetické domy, studie proveditelnosti, ...

 
 
Reklama