Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jednodenní seminář o energetice

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie pořádá ve středu 14. prosince 2005 jednodenní seminář v rámci cyklu seminářů o energetice.

Jednodenní seminář bude probíhat v budově rektorátu Českého vysokého učení technického (ČVUT), Zikova 4, Praha 6 - Dejvice, seminář je určen především pro zástupce státní správy a veřejné správy, studenty vysokých škol a odbornou i laickou veřejnost.

Jednodenní seminář se zaměřuje na následující témata:
Rozhodování a plánování v energetice
Spotřebitelé energie, ekonomika energetických úspor
Nízkoenergetické domy - levné bydlení.

Tento seminář je výběrem toho nejzajímavějšího z třídenního cyklu seminářů, které probíhaly v říjnu 2005. Vybraná témata vyplývají z dotazníkového šetření, které bylo provedeno po skončení třídenního semináře.

Hlavním cílem jednodenního semináře je předat účastníkům informace o plánování a rozhodování v energetice, o spotřebě a úsporách energie v běžné praxi, o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie a o posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí (SEA). Seminář bude rozšířen o výsledky výzkumu a vývoje VaV-1I/3/35/04 "Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov, s důrazem na stavebněenergetické souvislosti", který podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Přihlášky a podrobný sylabus přednášek jsou k dispozici na internetových stránkách www.ekowatt.cz nebo energetickém informačním portálu www.energetika.cz. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
logo EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetické konzultační informační středisko. Poradenská a expertní činnost v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich financování; energetické audity a optimalizace, nízkoenergetické domy, studie proveditelnosti, ...

 
 
Reklama