Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky v programu Energie 2023

Nová verze programu Energie pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. umožňuje provést výpočet s hodinovým krokem v souladu s ČSN EN ISO 52016-1. Přednáška doc. Dr. Ing. Zbyňka Svobody zazněla na konferenci Energetická náročnost budov 2022.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dynamickou simulací tepelného chování budovy stanovuje hodinové potřeby tepla na vytápění, chlazení a úpravu vlhkosti vzduchu, všechny dílčí hodinové dodané energie a hodinové hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů. Současně podporuje i výpočet hodinových produkcí energie kogeneračními jednotkami, fotovoltaickými systémy a solárními kolektory a určuje míru využití vyrobené energie v budově.

Po provedení výpočtu lze vygenerovat průkaz energetické náročnosti budovy splňující podmínky vyhlášky 264/2020 Sb. po 1. 1. 2023.

Přečtěte si také Datová základna pro hodinový krok a úpravy typických profilů Přečíst článek

Program byl oproti verzím 2020 a 2021 změněn především v samotném výpočtu. Princip zadávání vstupních dat byl v co největší míře zachován kvůli snadnému přechodu ze starších verzí. I nadále je tedy podporováno rychlé zadávání provozních parametrů budovy (teploty, intenzity větrání, vnitřní zisky apod.) jednoduchým výběrem typu smluvního provozního profilu z nabídky, která obsahuje všechny profily zveřejněné na podzim 2022 na stránkách MPO. Současně lze definovat i vlastní uživatelské profily, a to až do úrovně jednotlivých hodin v roce.

Přečtěte si také Princip výpočtu energetické náročnosti budov s hodinovým krokem Přečíst článek

Nejen obalové konstrukce, ale i technická zařízení budov se zadávají obdobným způsobem jako ve verzích 2020 a 2021. Přidána byla možnost definovat hlavní a vedlejší zdroj tepla/chladu místo dosavadního odhadu procentuálních podílů zdrojů na dodávce energie. Program pro takto definované typy zdrojů automaticky určuje podle aktuální situace a zadaných jmenovitých výkonů, zda stačí pro dodávku energie jen hlavní zdroj, nebo zda je třeba i zdroj vedlejší. Tato funkce se s výhodou může použít pro tepelná čerpadla, u kterých lze navíc ve výpočtu zohlednit i výkonové křivky. Rozšířeny byly dále možnosti akumulace nevyužité elektřiny z fotovoltaického systému (baterie, zásobník teplé vody, kombinace).

Základní výstupní soubory (protokol o výpočtu, PENB) jsou v zásadě shodné se soubory generovanými staršími verzemi programu. Pro zájemce o podrobnější výsledky program tiskne navíc detailní přehled všech hlavních hodinových vstupních a výstupních údajů ve formě rozsáhlé tabulky ve formátu CSV, kterou lze otevřít v MS Excelu a dále zpracovávat. K dispozici je také modul zobrazení grafických výstupů, ve kterém lze zobrazit najednou až 5 vybraných veličin (z celkem 45 možných), a to buď pro celý rok, nebo pro jeho jakýkoli časový výsek.

Přednáška Vás s jednotlivými novinkami seznámí podrobněji.