Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny energií – fixace na rok nebo na měsíc, který produkt byl za poslední rok cenově výhodnější?

Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu v druhém květnovém týdnu. Které ceníky na trhu s energiemi doporučujeme ke sjednání. Který produkt byl po roce výhodnější, fix na rok, fix na měsíc? Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně rostou. Distributor EG.D má na svých stránkách novou kalkulačku nákladů na sdílení elektřiny v bytových domech.

Foto © PhotoSG, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Tentokrát je přehled nových ceníků ve srovnání s předcházejícím týdnem velmi stručný, omezuje se pouze na nabídku nových ceníků Pražské plynárenské a Centropolu. Je to ze dvou důvodů. Jednak většinu nových ceníků vydali obchodníci hned ze začátku měsíce, ale hlavně proto, že již pominul důvod k dalšímu zlevňování, protože ceny elektřiny a plynu na burze buď stagnují nebo mírně rostou. Nyní tedy žádný prostor ještě k dalšímu zlevňování. Jde o to, kdo první vydá dražší ceníky než doposud, ale udělat to jako jednomu z prvních se nikomu nechce.

Pražská plynárenská nezlevňuje nyní celý sortiment produktů a omezuje se na produkty s fixní cenou na rok, či na dva. Nově k názvu ceníku je připojen i datum vydání ve formátu měsíce a roku. Z toho usuzuji, že asi by se tyto ceníky mohly měnit častěji než ostatní ceníky dodavatele a že ceny těchto nabídek budou jemněji kopírovat ceny na burze než ostatní produkty dodavatele.

Ceny elektřiny v nových cenících FIX NA ROK 05_24FIX NA 2 ROKY 05_24 patří k nejnižším na trhu a jsou jednotné pro všechny distribuční tarify. Cena s dvouletou fixací je ještě o 100 Kč/MWh nižší než u roční fixace a je snížená na 2 790 Kč/MWh, vše bez DPH. Zákazníci nebudou ani platit vysoký stálý plat, který je stanoven na 99 Kč/měsíc a oproti poslední verzi ceníku se nemění.

V případě plynu dodavatel nabízí stejnou cenu komodity pro oba ceníky, kterou obchodník nově snížil na velmi slušných 1 150 Kč/MWh bez DPH. K ceně komodity se připočítává ještě stálý plat, také ve stejné výši, jako mají předchozí ceníky, 120 Kč/měsíc.

K tomu všemu zákazník, který si sjedná smlouvy vyplněním online formuláře přímo na stránkách dodavatele, tak získá bonus k celkovému účtu za energie u dvouleté fixace ve výši 2 500 a u jednoleté 1 000 Kč, což v porovnání s nabídkami konkurence ještě více zlevní elektřinu nebo plyn od Pražské plynárenské.

Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou celkové náklady na dodávku počítány včetně tohoto bonusu. Umožňuje nám to nabídka Pražské plynárenské, protože bonus ve stejné výši je bez žádných jiných podmínek, jako je například odebírané množství nebo sjednání obou komodit. Naopak, zákazník může při sjednání obou komodit získat bonus až 5 000 Kč. Možnost získání bonusu je důvodem, proč produkty Pražské plynárenské nelze u nás poptat, protože nechceme, aby zákazník kvůli nám přišel o bonus.

V uplynulém týdnu dále snižoval ceny pro své stávající zákazníky CENTROPOL ENERGY. Jedná se o prolongační ceníky dodavatele s názvem FIXNĚ na rok nebo FIXNĚ na 2 roky. Ceny takových produktů bývají vyšší, než jsou nabídky pro nové zákazníky, je to taková daň za neaktivitu zákazníka.

Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden
Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden

Fixní cena na rok nebo na měsíc, který produkt byl za poslední rok cenově výhodnější?

Napadlo mne porovnat cenovou výhodnost dvou produktů po roce. Když ceny u produktů s fixní cenou podle měsíčních kontraktů na burze kolísají, vypadají lákavě, jindy si čtenář Kalkulátoru cen energií TZB-info měsíční fixní ceny ani nevšimne, protože je vyšší. Jak to tedy po roce je?

Pro zodpovězení této otázky jsem prošel archivem článek ze začátku května loňského roku a vybral jsem dva nejvýhodnější produkty, které jsem tehdy doporučoval. Jednalo se o produkt společnosti E.ON Ceník Elektřina online PRO 3/23, který byl tehdy velmi populární a pak ceník obchodníka TEDOM JISTOTA NA MĚSÍC, který také díky ceníkům na měsíc dlouhodobě patřil k nejoblíbenějším na našem trhu. U plynu jsem porovnával fixní produkt společnosti Dobrá energie FIX 12 a měsíční fix obchodníka Eneka FIX na měsíc. Spotřebu a distribuční sazby jsem nechal stejné, jaké mám v doporučovací tabulce, tedy tarif D02d s roční spotřebou 2 MWh, D57d 1/7 MWh a plyn s odběrem 12 MWh za rok. U fixní ceny na měsíc jsem ještě pro výpočet celkových nákladů využil váženého průměru cen podle poměru spotřeby v jednotlivých měsících za uplynulých 12 měsíců.

Jen pro zajímavost, mimo soutěž, jsem připojil i nejvýhodnější spotovou nabídku

Výsledek není překvapující. Ve všech třech kategoriích byl výhodnější tarif s měsíční fixací a ještě výhodnější ceny energií by měli zákazníci, kteří by zvolili tehdy povolený spotový trh. Výsledné ceny jsou uvedeny v následující tabulce. Ceny lze vnímat jako pouze okamžitý stav, kdy ceny na trhu klesají, proto jsou fixní ceny na měsíc a spotové ceny nyní výhodnější. Při růstu cen je tomu naopak. V horizontu pěti až deseti let budou vždy výhodnější produkty s fixní cenou na měsíc nebo spotové ceny před fixací cen na delší období.

Tab. 2: Porovnání cen dodavatelů s fixní cenou na rok, s fixní cenou na měsíc a se spotem
Tab. 2: Porovnání cen dodavatelů s fixní cenou na rok, s fixní cenou na měsíc a se spotem
Graf 1: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě elektřiny D02d.
Graf 1: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě elektřiny D02d.
Graf 2: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě elektřiny D57d.
Graf 2: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě elektřiny D57d.
Graf 3: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě plynu, spotřeba 12 MWh.
Graf 3: Zobrazení fixní ceny a fixní ceny na měsíc za poslední rok v případě plynu, spotřeba 12 MWh.

Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem ke sjednání

Do nabídek zřetelněji promluvily nové ceníky Pražské plynárenské, k jiným změnám v průběhu uplynulého týdne nedošlo. Doporučil bych i vzhledem k výhledu cen na burze raději si zafixovat co nejnižší cenu na rok či na dva.

Tab. 3: Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem, stav k 10. 5. 2024
Tab. 3: Nejvýhodnější nabídky na trhu s elektřinou a plynem, stav k 10. 5. 2024, platnost do vydání dalšího článku (zeleně – novinka na trhu, * – fix na měsíc, ** – cena + bonus, *** spot, **** na neurčito, ale s garancí ceny)

Ceny energií na burzách v ČR

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 10. 5. 2024
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 10. 5. 2024

EG.D spustilo kalkulačku pro sdílení elektřiny v bytových domech

Nový nástroj uvítají ti, kdo mají na starosti hospodaření bytových domů. Jeho výsledky pomůžou jim i majitelům bytů posoudit výhodnost investice do vlastní fotovoltaické elektrárny. Kalkulačka sdílené elektřiny dokáže modelovat průběh spotřeby a navrhne technické řešení přímo pro danou situaci. Porovnává různé velikosti FVE. Na základě této simulace Kalkulačka vyhodnotí, jak moc se fotovoltaika vyplatí a kdy se vstupní náklady vrátí. Služba je dostupná zdarma na webu EG.D.

 
 
Reklama