Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektřinu a plyn dodavatelé již nezlevňují, někteří své nejlevnější nabídky stahují z trhu

Většina dodavatelů elektřiny a plynu nyní s cenami nehýbe, ojediněle někdo zdraží. Jaké jsou k dispozici nejvýhodnější nabídky na dodávku energií ke sjednání? Po delší době přinášíme přehled spotových cen za uplynulý rok. Spotový trh je stále výhodný. Nejnovější ceny na energetických burzách v ČR opět rostou.

Foto © weerapat1003, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Většina dodavatelů nyní s cenami energií nehýbe, ojediněle někdo zdraží

Vývoj na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti přesně odpovídal naší předpovědi toho, co se stane, když ceny na burze rostou. Dodavatelé se snažili držet dříve nabídnuté ceny co nejdéle. Jen ti, kteří mají dlouhodobou strategii spočívající v tom, že periodicky upravují své ceny podle vývoje na burze, ceny měnili, ale protože to dělají vždy na začátku měsíce a nyní jsme uprostřed, dočkali jsme se jediné změny u nejsledovanějších produktů.

Naopak povinnými změnami jsou změny cen u produktů, jejichž cena závisí na cenách měsíčních kontraktů na burze. Dodavatelé s těmito ceníky mají postup a termíny většinou uvedeny v přílohách těchto ceníků. Podle toho jsou obchodníci nuceni aktualizovat ceny podle vývoje na trhu i uplynulý týden.

Tím, jak obchodníci mají povinnost dostatečně brzy zveřejňovat nové ceníky na následující měsíce, objevuje se v Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) více ceníků jednoho produktu, aktuálně můžeme najít ceníky na květen, červen, červenec. Tlačítko pro poptávky z Kalkulátoru umisťujeme vždy na časově nejvzdálenější nabídku dodavatele, protože v současné době je výrazný cenový rozdíl mezi cenou na květen a na červenec, která je mnohem vyšší. Bohužel setkávám se s tím, že obchodníci v reklamě uvádějí cenu na aktuální měsíc, která je výrazně nižší než na následující měsíce.

V současné době máme práci s ceníky pro spotový trh, které jsou některými dodavateli nově zveřejněny ve stejné části stránek spolu s ostatními ceníky pro nové zákazníky. Někdy schází datum platnosti nebo obchodník uvádí platnost již přes rok starou. Navíc tyto ceníky obsahují závazek až na tři roky a prodloužení smlouvy v jiném než zákonem garantovaném termínu. Důležité pro zákazníky je, že podle energetického zákona jsou tyto produkty určeny pouze pro zájemce s průběhovým měřením, nesmí být se závazkem a výpovědní lhůta je jeden měsíc.

Společnost VEMEX Energie pravidelně s měsíčním intervalem zveřejňuje ceníky s novými, fixními cenami na 12 a 24 měsíců, většinou obchodník mění ceník u obou komodit. Pravděpodobně kvůli nárůstu cen na trhu tentokrát upustila od této pravidelné změny a upravila jen ceny plynu u produktu na 12 měsíců. Zvýšení ceny ale není výrazné, nová cena je 1 199 Kč/MWh, dubnová cena byla 1 139 Kč/MWh bez DPH (ceny dále v textu jsou vždy bez DPH). Mimo ceny komodity se zvedl i stálý plat u většiny pásem odběru ze 129 na 139 Kč/měsíc.

Ceny u produktů s fixní cenou na měsíc na červen nebo na červenec se nyní pohybují většinou pod 2 300 Kč/MWh, v případě plynu pod 1 200 Kč/MWh. Zákazníci pořád mají znatelně nižší ceny, než jsou ceny klasických produktů na trhu i přes nárůst cen.

Tab. 1: Přehled některých nových ceníků vydaných dodavateli za poslední týden (* fixní cena na měsíc, červeně – produkt je dražší než předchozí)
Tab. 1: Přehled některých nových ceníků vydaných dodavateli za poslední týden (* fixní cena na měsíc, červeně – produkt je dražší než předchozí)

Nejvýhodnější nabídky na dodávku elektřiny a plynu ke sjednání

Mezi nabídkami je vždy jeden produkt s fixní cenou na měsíc, u elektřiny také jeden spotový tarif a u klasických ceníků jsou většinou produkty, které jsou se závazkem na jeden či na dva roky a s fixní cenou. Kvůli vyšší ceně nabídek bez závazku se málokdy tento druh tarifu dostane do našeho přehledu.

U ceníků bez fixace ale se závazkem uvádím pouze ty ceníky, kde dodavatel v minulosti již prokázal, že v době poklesu cen také u tohoto produktu snižuje ceny. Pro mne jsou nepřijatelné produkty se závazkem na tři roky a ani, ty s postupně klesající fixní cenou.

Čtenářům bych doporučil si v současné době cenu raději zafixovat na rok či na dva. Nepředpokládám, že by ceny energií měly v nejbližší době klesat. S rostoucí cenou bude počet těchto výhodných nabídek ubývat. Ostatně odhadovaný vývoj cen elektřiny a plynu na následující tři roky si můžete prohlédnout v tabulce s burzovními cenami v ČR.

Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu k doporučení
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu k doporučení (* fix na měsíc, ** cena bez prémie za sjednání online ze stránek dodavatele, *** – spotový produkt, **** – na dobu neurčitou, ale s garancí ceny)

Přehled spotových cen za uplynulý rok – spotový trh je stále výhodný

Po delší době přinášíme přehled spotových cen za jednotlivé měsíce uplynulých dvanácti měsíců. Jedná se průměrnou cenu v jednotlivých měsících, ke které je třeba připočíst cenu za zobchodování. Obchodníci si k těmto cenám připočítávají k burzovní ceně částku v rozmezí 200 až 600 Kč/MWh. Takové ceny by měl zákazník, kdyby odebíral proud jako průměrný odběratel. Cena plynu pro topení nemá v létě prakticky žádný význam. Bohužel bez průběhového měření nelze spotový tarif získat, jistá naděje je instalace průběhového měření zdarma pro zákazníky s větším odběrem, než je 7 MWh/rok zdarma distributorem.

Tab. 3: Přehled spotových cen elektřiny a plynu za posledních 12 měsíců
Tab. 3: Přehled spotových cen elektřiny a plynu za posledních 12 měsíců

Ceny na burzách v ČR poslední týden

Ve srovnání s týdnem předtím opět ceny elektřiny a plynu na našich burzách rostly ve všech kontraktech, a to až o více jak deset procent u měsíčních kontraktů.

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden
 
 
Reklama