Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rizika, která by mohla zvýšit cenu elektřiny a plynu

Zranitelným zákazníkům na trhu s energiemi pomůže nové nařízení vlády. TEDOM nabízí zajištění ceny elektřiny a plynu na topnou sezónu 2024/2025. Jaké změny přináší nové ceníky na začátek června. V tabulce najdete nejvýhodnější nabídky pro dodávky elektřiny a plynu. Jak ceny elektřiny ovlivňují obnovitelné zdroje a jaká rizika mohou zvýšit ceny energií?

Foto © Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

TEDOM nabízí zajištění ceny elektřiny a plynu na příští zimu

Na přelomu měsíce je obvykle více změn ceníků než jindy. Tentokrát změn nebylo příliš, protože doba je nejistá, jsou zde určitá rizika, že ceny na trhu půjdou výše a nikomu se nechce měnit ceny, aby neodradil své potencionální zákazníky.

Z téměř povinných změn, které dodavatelé dělají na začátku každého měsíce a kde ceny jsou určovány cenami na velkoobchodním trhu, bych připomněl nové ceníky plynu u společnosti innogy Energie a pak u jednoho produktu obchodníka VEMEX Energie. Jedná se o nabídky s fixní cenou a závazkem většinou na rok nebo na dva. Nové ceníky s odstupňovanou cenou a se závazkem až na tři roky se v současné době neobjevují.

ČEZ Prodej snížení cen elektřiny oznámil již dříve, a tak jej do novinek uplynulého týdne tentokrát neuvádím. Jen bych se chtěl zmínit o tom, že mne zaujala reklama na sjednání nové smlouvy na vybraných pobočkách České pošty i se získáním štědrého bonusu násobeného počtem sjednaných odběrných míst.

Vedle ceníků s fixní cenou měnili dodavatelé i ceníky s fixní cenou na měsíc, někteří vydali nové ceníky na červen a jiní již na červenec. Očekávám, že další dny uvidíme první srpnové ceníky tohoto produktu.

CENTROPOL ENERGY v uplynulém týdnu vydal nové ceníky s fixní cenou na rok či na dva s názvem FIXNĚ na 1 rok nebo FIXNĚ na 2 roky, které jsou určeny pro stávající zákazníky a obsahují nižší cenu komodity než předchozí ceníky s výjimkou dvouletého produktu, u které obchodník sice snížil cenu komodity, ale zvýšil stálý plat. V tomto případě má dodavatel ještě velké možnosti ve snižování cen proti akvizičním ceníkům.

innogy Energie měnila všechny dostupné ceníky plynu pro nové i pro své stávající zákazníky. Dodavatel zvýšil ceny razantněji již minulý měsíc, tentokrát ceny komodity mírně snížil, stejně jako mírně klesly ceny plynu na burze, celkem jednotně pro všechny ceníky se závazkem. Ceny elektřiny se u žádného produktu neměnily.

VEMEX Energie stejně jako minulý měsíc měnil pouze ceník s fixní cenou a ceníky se závazkem na rok se sice druhý měsíc po sobě zvýšily, ale s cenou plynu 1 249 Kč/MWh bez DPH (vždy bez DPH) je stále tato nabídka velmi slušná.

TEDOM energie stejně jako loni připravil nabídku fixní ceny elektřiny i plynu přes následující zimní období s platností do konce března 2025. Ceny komodity jsou sice výrazně nižší, než byly loni (o několik stovek), ale letos jsou ceny energií podstatně nižší, než byly loni. Naopak výše stálého platu je tentokrát o 20 Kč/měsíc vyšší. Zákazník má na zváženou, zda si jistotu na zimu zabezpečí tímto produktem nebo využije výrazně levnější nabídky konkurentů, třeba smlouvu na rok.

Fixní ceny na měsíc u dodavatelů jsou výrazně vyšší než na květen nebo ještě vyšší než na duben. Přesto se zatím jedná o nejlevnější nabídky na trhu, i když jsou bez záruky ceny na delší období. Zákazníci stále mají možnost v případě obav ukončit tento produkt do měsíce a vybrat si něco z dosti široké nabídky fixních produktů na delší období.

Tab. 1: Novinky na trhu s energiemi za uplynulý týden (červeně růst cen u stejných produktů ve srovnání s předcházejícím ceníkem)
Tab. 1: Novinky na trhu s energiemi za uplynulý týden (červeně růst cen u stejných produktů ve srovnání s předcházejícím ceníkem)

Zranitelným zákazníkům na trhu s energiemi pomůže nařízení MPO, schválila vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nařízení, které více chrání zranitelné zákazníky, kteří jsou závislí na nepřetržité dodávce elektřiny kvůli svému zdravotnímu stavu. Výpadek dodávek elektřiny by jim mohl způsobit vážné zdravotní problémy, proto nově budou mít určité výhody proti běžným zákazníkům. Vztahovat se bude na zařízení nezbytná pro zachování základních životních funkcí, jež nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Nařízení začne platit 1. července 2024.

Definici zranitelného zákazníka jsme zavedli v rámci novely energetického zákona LEX OZE II. Nyní nařízením specifikujeme, za jakých podmínek je možné tento institut uplatnit. Zjednodušeně se jedná o situaci, kdy osoby ve svém bydlišti používají zdravotnické prostředky nezbytné pro základní životní funkce, které potřebují nepřetržitou dodávku elektřiny. Jde například o oxygenerátory, prostředky pro domácí dialýzu, antidekubitní matrace a další,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, v případě problémů s placením záloh za energie tyto zákazníky nařízení ochrání před rychlým omezením dodávek elektřiny.

Zranitelný zákazník bude mít právo na bezplatné upozornění na neplnění platebních povinností, na bezplatné adresné upozornění na omezení nebo zajištění návaznosti dodávek elektřiny po dobu 3 měsíců. Platí, že lidé budou moci zvláštní práva využívat jen v místě svého bydliště. Pokud zranitelný zákazník odebírá energie v odběrném místě vedeném na jiného majitele, bude třeba, aby spolu podepsali dohodu, kterou následně předloží dodavateli elektřiny.

Lidé, kteří budou mít pro přiznání institutu zranitelného zákazníka nárok, svému dodavateli elektřiny doloží potvrzení o splnění podmínek, které vydává praktický lékař nebo lékař, který prostředek pro terapii či kompenzaci zákazníkovi předepsal. Potvrzení je platné po dobu 2 let ode dne jeho vyhotovení nebo dobu kratší, stanoví-li tak lékař na základě zdravotního stavu zranitelné osoby,“ říká vrchní ředitel energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Z měsíční zprávy Operátora trhu o trhu s elektřinou a s plynem

V květnu se obchodovala elektřina na denním trhu s průměrnou cenou 63,13 EUR/MWh a plyn na vnitrodenním trhu byl za 31,76 EUR/MWh. Opět se zvýšil počet přípojek elektřiny na 6 641 030, což je o 4 464 více než v dubnu. Dlouhodobě opačný trend je v případě plynu, kdy v květnu klesl počet přípojek o 2 246 na 2 742 280.

Na následujícím grafu ze zprávy je názorně vidět, jak ceny elektřiny výrazně ovlivňují obnovitelné zdroje. Cena elektřiny v dobách špičkového odběru (červená čára – SPOT MARKET PEAK LOAD INDEX) je po většinu měsíce nižší než cena elektřiny mimo špičku, kdy cena více závisí na dodávkách z tradičních zdrojů.

Graf 1: Vývoj cen elektřiny a denního trhu v květnu 2024 (Zdroj OTE a.s.)
Graf 1: Vývoj cen elektřiny a denního trhu v květnu 2024 (Zdroj OTE a.s.)

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu pro sjednání

Opět není nic nového, tedy až na novou spotovou cenu, která je mírně vyšší, než byla uplynulý týden (jedná se o 12měsíční průměrnou cenu) a nabídku Tepláren Brno, která zmizela z přehledu, protože u původní nabídky neprodloužila platnost pro poptávání a ani nevydala nové ceníky. Jak dodavatele znám, nové nabídky se objeví v průběhu prvních dní tohoto měsíce.

Přehled nejvýhodnějších nabídek pro dodávky elektřiny a plynu
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek pro dodávky elektřiny a plynu (* fixní cena na měsíc, ** cena i s bonusem pro nové zákazníky za sjednání online na stránkách dodavatele, *** spotové ceny, **** smlouva na dobu neurčitou s fixní cenou a se sankcí za nedodržení doby fixace)

Rizika, která by mohla zvýšit cenu elektřiny a plynu

Ceny sice mírně klesly, ale stále vidím reálné nebezpečí jejich růstu. První, i když lokální nebezpečí pro elektřinu, vidím v tom, že Ukrajina přichází o energetické zdroje a stává se dovozcem elektřiny ze zahraničí. Tak asi současná nadvýroba elektřiny na Slovensku poteče jinam.

Pro plyn vidím potenciál pro růst zejména v ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu ke konci roku a pak také možný zákaz importu LNG z Ruska do zemí jako Španělsko, Francie nebo Portugalsko. Na druhou stranu je plynu dost a spotřeba je stále nižší současně s vysokými zásobami v zásobnících.

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR v pátek dne 31. 5. 2024 s procentuálním rozdílem proti předchozímu týdnu.
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR v pátek dne 31. 5. 2024 s procentuálním rozdílem proti předchozímu týdnu.
 
 
Reklama