Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové, levnější ceníky elektřiny a plynu vydané v pololetí roku 2023

Novinek je tentokrát díky pololetí více než v ostatních týdnech, žádný nový ceník ale nepřispěl k dalšímu snížení úrovně cen energií. V přehledu nejvýhodnějších produktů se zvýšily ceny u produktů s fixací na měsíc červenec. Když nebudete aktivní u některých dodavatelů, mohou vám prodloužit současné vysoké ceny, které ale budou již bez vládní podpory.

Kalkulátor cen energií TZB-info

V uplynulém týdnu a několika následujících dnech byla větší frekvence změn, než týdny před tím. Důvodem byl přelom měsíce a pak také polovina roku. Někteří dodavatelé totiž mění ceníky vždy na přelomu měsíce, jiní raději v průběhu a kvůli novinářům zveřejňují ceníky se zpožděním, aby se tak zbavili nechtěných komentářů.

K těm, kteří pravidelně zveřejňují nové ceníky na přelomu měsíců, patří innogy. Tentokrát náš největší dodavatel plynu udělal více změn než jindy. Opustil ceníky s odstupňovanou cenou a svou nabídku pro nové i pro stávající zákazníky ještě cenově upravil směrem dolů. Obchodník zlevnil rovněž elektřinu. U ceníků innogy se nejedná o snížení ceny u zákazníků s běžící smlouvou, ale o nabídky pro nové i stávající zákazníky s fixací ceny na určité období, kterým skončí předešlý závazek.

Starší změnou jsou ceníky obchodníka Fonergy, který od začátku své existence se profiluje jako velmi slušný obchodník se slušnými cenami. V době energetické krize měl dvě řady ceníků, jednak levnější pro své stálé zákazníky a pak ceníky, které odpovídaly situaci na trhu pro nové zákazníky. Vydáním nových ceníků a s odcházejí energetickou krizí obchodník zase své ceníky sjednotil a zlevnil. Jeho ceníky sice cenou nemohou konkurovat nejlevnějším ceníkům na trhu, ale v případě nízké spotřeby elektřiny na odběrném místě díky minimálnímu stálému platu(zejména u produktu Premium) se jedná o výhodnou nabídku. Obchodník nikoho ze zákazníků nedrží, zákazníci uzavírají smlouvu na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Podobně zákazníkům snížila ceny elektřiny Karlovarská plynárenská a Centropol u produktu Kamarád, který v minulosti patřil k nejvíce kontraverzním produktům na trhu. Počínání Centropolu v poslední době je velmi sympatické a jsem rád, že se tento obchodník vydal právě touto cestou a nabízí dobré ceny pro všechny své zákazníky.

Na přelomu měsíce se projevil také velký rozpor v myšlení obchodníků. Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Dokladem mohou být přemístěné ceníky prodejce Lama Energy. Jedná se ceníky již neexistujícího dodavatele Gas International, jehož zákazníci přešli pod Lama Energy. Tyto ceníky byly vydány v říjnu 2022 a zákazníci platili pěkně vysoké částky, do konce roku 2022 bez státní pomoci. Myslím, že částka málem 13 500 korun za elektřinu a 6 400 za plyn (bez DPH) v dnešní době nesvědčí o dobrých úmyslech prodejce. Zákazníci uvažující o nabídce takového prodejce by se také měli přesvědčit, jak zachází se svými zákazníky.

S novým měsícem se mění ceníky u produktů s fixní cenou na měsíc. Tato cena se odvíjí podle ceny měsíčních kontraktů na pražské burze PXE. Většina dodavatelů počítá průměrnou hodnotu posledních pět pracovních dní v měsíci. Na měsíc červenec elektřina zdražila přibližně o 400 Kč/MWh a plyn o  více jak 200 Kč/MWh.

Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny za uplynulé období, stav k 4. 7. 2023
Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny za uplynulé období, stav k 4. 7. 2023
Tab. 2: Přehled nových ceníků plynu za uplynulé období, stav k 4. 7. 2023
Tab. 2: Přehled nových ceníků plynu za uplynulé období, stav k 4. 7. 2023

Nejvýhodnější nabídky na trhu

Jedinou změnou proti doporučení v předcházejících článcích je zvýšení cen u produktů s fixní cenou na jeden měsíc s cenami podle burzy PXE, kde došlo k navýšení ceny. I přes toto navýšení jsou stále tyto produkty nejlevnější na trhu. U zde doporučených produktů je jednoměsíční výpovědní lhůta, takže zákazníci mají vždy možnost včas přejít na klasický produkt a cenu si zafixovat.

V polovině roku bylo změn v cenících více než obvykle, ale tyto změny se nijak neprojevily na tabulce s nejvýhodnějšími produkty na trhu, protože aktualizované ceníky obchodníků jsou podstatně vyšší. Tento stav trvá již několik týdnů a odpovídá vývoji cen na burzách. Zatím bych nedoporučil čekat na ještě výhodnější nabídky.

Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu, stav k 6. 7. 2023
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu, stav k 6. 7. 2023

Pozor na prolongace, buďte aktivní

Energetický regulační úřad vydal v tiskové zprávě varování týkající se automatického prodlužování smluv:

Ne všechny smlouvy na dobu určitou skončí uplynutím doby, na niž byly uzavřeny. V drtivé většině případů mají spotřebitelé s dodavateli sjednanou tzv. automatickou prolongaci, která zajišťuje automatickou obnovu smlouvy na dobu určitou – typicky za stejných podmínek a na stejnou dobu, jako byla uzavřena smlouva původní. Skrytým nebezpečím však může být to, když se při automatické prolongaci mění cena. A zatímco letos je maximální cena energií omezena cenovými stropy, od příštího roku mohou vysoko nastavené ceny na spotřebitele dopadnout plnou vahou.“

Být aktivní při jednání s dodavateli se však nyní vyplatí všem spotřebitelům, nejen těm, kterým hrozí zdražení kvůli prodloužení smlouvy. Podle zkušeností ERÚ jsou totiž zákazníkům, kteří se dodavateli sami ozvou, nabízeny často výrazně nižší ceny, resp. jiné a levnější produkty, než stojí v oznamovacích dopisech. Vzhledem ke klesajícím cenám na velkoobchodních trzích totiž sílí konkurence na maloobchodním trhu, a tedy i snaha dodavatelů udržet si stávající zákazníky nebo získat nové.“

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR v uplynulém období pokračovaly v mírném růstu, hlavním důvodem jsou odstávky a plánovaná údržba. Možnost razantního zvýšení ceny energetických komodit v průběhu zimy stále trvá, nejvíce ceny ovlivňuje v současné době Čína a její hospodářský růst v kombinaci s tamější možnou abnormálně tuhou zimou. Pokud by se tak stalo, ceny energetických komodit by mohly výrazně růst a vyžádat si pomoc vlád zemí v Evropě.

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 4. 7. 2023
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 4. 7. 2023

Na závěr se podívejme na ceny na spotovém trhu pro domácnosti, na průměrné ceny v jednotlivých měsících a za dvanáct měsíců. Je vidět, že i po započtení krizových měsíců, jsou ceny na spotovém trhu pro domácnosti z pohledu standardních cen velmi nízké, bohužel zakázané.

Tab. 5: Přehled cen na spotových trzích Operátora trhu bez marže obchodníků, stav k 4. 7. 2023
Tab. 5: Přehled cen na spotových trzích Operátora trhu bez marže obchodníků, stav k 4. 7. 2023
 
 
Reklama