Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obchodníci již nechtějí ještě více zlevňovat, nabídkové ceny elektřiny a plynu před prázdninami zůstávají stejné

Jaké jsou doporučené nabídky elektřiny a plynu na poslední týden v červnu 2023? Ceny na burze začaly opět klesat, dodavatelé ale zatím dále nezlevňují. Do kdy lze dodavateli oznámit, že po skončení závazku zákazník nechce prodloužit smlouvu? A jaký je dnes význam Kodexu v energetických odvětvích?

Kalkulátor cen energií TZB-info

V uplynulém týdnu pokračoval trend v cenách elektřiny a plynu, který začal před třemi týdny a kdy dodavatelé přestali snižovat ceny na dosud nejnižší úroveň. Spíš zavládly obavy z dalšího vývoje cen na burzách. Obchodníci, když zlevňovali, tak jen o málo, nikdo neposunul limit ještě k nižším cenám. S tím koresponduje vývoj fixních cen na měsíc, který na červenec bude rovněž vyšší, než byl na červen.

Minulý týden byl zatím nejklidnějším týdnem od začátku roku, tak jsem vyplnil mezeru v nabídkách aktualizovanými ceníky pro stávající zákazníky, aby domácnosti, kterým končí fixace, měly přehled, jaké jsou ceny v prolongačních cenících. Pro jistotu, že nikdo tyto ceníky nebude poptávat, jsem tabulku doplnil ještě sloupce s informaci, zda nový zákazník může tento ceník poptat.

E.ON stejně jako každý uplynulý měsíc aktualizoval ceník ElektřinaTrend, jež je určený pro stávající zákazníky s fixací na jeden rok. Sice v názvu ceníku je slovo trend, ale ceny v jednotlivých měsících se velmi zřídka mění. Fixace a závazek jsou na jeden rok.

Centropol aktualizoval ceníky pro stávající zákazníky. Tyto ceníky obsahují na tuto dobu velmi slušné ceny i pro ty, kteří si nemohou vybírat z nových nabídek na trhu. Předmětem aktualizace byly produkty Fixně na 1 rok a Partner Profit.

Teplárny Brno sice neaktualizovaly nabídky, ale prodloužily stávající nabídku až do 9. července. Závazek a fixace ceny je do konce roku 2024. Tato nabídka je určena pro nové zákazníky a lze ji poptat.

Lama Energy již vydala nový ceník s cenami fixními po dobu jednoho měsíce podle cen měsíčních kontraktů (Garant Měsíc). Výchozí cena se stanovuje vždy 20.kalendářní den měsíce (když je pracovní nebo nejbližší pracovní den) a  příplatky jsou podobné, jaké má konkurence. Podle tohoto ceníku u elektřiny i u plynu lze tušit, jak stoupnou ceny ostatních obchodníků nabízející stejné produkty.

Trošku mnou zapomenutý je staronový dodavatel s novým názvem Right Power Energy CZ, s.r.o. a s novým sídlem v Praze. Obchodník aktualizoval nabídku elektřiny a plynu se slušnou fixovanou cenou a a se závazkem na 36 měsíců (Tarif FIX 2023 premium).

Tab. 1: Přehled nových nabídek za uplynulý týden (do 23. 6. 2023)
Tab. 1: Přehled nových nabídek za uplynulý týden (do 23. 6. 2023)

Nejvýhodnější nabídky na trhu v předposledním červnovém týdnu

Je to poprvé, kdy se tabulka s nabídkami proti předešlému týdnu vůbec nezměnila. Důvodem je pravděpodobně nejistota ohledně cen elektřiny a plynu v následujícím období. Na druhou stranu i tyto nejlevnější nabídky mají dostatečnou rezervu proti cenám na burze, takže by zatím obchodníci nemuseli začít zdražovat.

Přehled obsahuje vždy dva produkty s fixní cenou po dobu jednoho měsíce a s cenou, která se odvíjí podle měsíčních kontraktů na burze v Praze (PXE). Je to pro ty, kteří jsou připraveni vývoj cen na burze sledovat a případně nějakého nebezpečí ihned změnit produkt. Výpověď je jeden měsíc, tak to nebude problém. Tyto produkty po skončení zastropování cen přejdou na spotové ceny, takže zájemci by si mohli polepšit, protože příplatky k cenám bývají levnější.

V nejvýhodnějších nabídkách je i nabídka s flexibilní cenou, kterou obchodník aktivně upravuje podle poměru na trhu. Mnoho obchodníků sice vydává ceníky na dobu neurčitou, ale tyto ceníky téměř nikdy nemění. Takové nabídky v našem přehledu rozhodně nenajdete. Zákazník v případě zvýšení ceny může ihned změnit dodavatele nebo produkt.

Nabídky s fixní cenou jsou v přehledu maximálně na dva roky, produkty s fixní cenou na delší dobu nepovažuji za příliš solidní. V nabídkách chybí produkt s odstupňovanou cenou po jednotlivých obdobích, protože ty nejsou rovněž příliš férové vůči zákazníkům.

Tab. 2: Přehled nabídek pro nové zákazníky, stav do 23. 6. 2023
Tab. 2: Přehled nabídek pro nové zákazníky, stav do 23. 6. 2023

Úspěšní a neúspěšní dodavatelé

Následující tabulka přináší změny v počtech odběrných míst podle jednotlivých obchodníků. Údaje v tabulce vychází ze statistiky Operátora trhu, která je vydávána každý měsíc. Pro mně tato čísla reprezentují aktivitu jednotlivých obchodníků, ale ne vždy by se dalo se všemi aktivitami vedoucími ke zvýšení počtu zákazníků souhlasit. Ukazuje se, že velký vliv na výsledky v případě elektřiny má nabídka produktu spolu s fotovoltaikou Entri, Tedom, bezDodavatele napojených na spotový trhu. Si slušné nabídky obchodníka a marketingová aktivita pomáhá obchodníkům jako jsou E.ON, Centropol nebo MND. Zájem je i o produkty s fixní cenou na měsíc podle burzy, to dokazují zájem zákazníků o dodávky plynu od Tedomu, Halimeda nebo bezDodavatele.

Na druhou stranu nelze význam měsíčních změn přeceňovat. Jedná se jen o jednu dvanáctinu roku. Důležitější budou výsledky za první půlrok, jedná se ale o náznak určitého trendu.

Tab. 3: Přehled dvaceti úspěšných a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů v květnu 2023
Tab. 3: Přehled dvaceti úspěšných a dvaceti nejméně úspěšných dodavatelů v květnu 2023

V květnu se podle zprávy Operátora trhu zvýšil počet odběrných míst elektřiny na 6 276 706, což je o 8 883 více než v dubnu. Přípojek plynu naopak ubylo o 2 970 na 2 766 634.

Průměrná cena elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu v květnu byla na denním trhu 85,30 EUR/MWh a plyn se obchodoval na vnitrodenním trhu za 34,07 EUR/MWh.

Jaký má význam Etický kodex dodavatele a dá se podle něj řídit?

V současné době sice Etický kodex dodavatele v energetických odvětvích platí, ale má velmi omezený význam. Je to z důvodu, že řada diskutovaných ustanovení Kodexu byla přeměněna v zákonnou úpravu a že již není potřeba naléhat na dodavatele, aby si je dali do Kodexu. Jednalo se zejména o uveřejňování konce závazku a o maximální délku závazku. Je až nepochopitelné, že tyto naprosto základní informace byly předmětem odporu mnohých významných dodavatelů. V Kalkulátoru máme označeny nabídky dodavatelů symbolem Kodexu, jedná se o poslední verzi před tím, něž úřad předal vytvoření Kodexu každému jednotlivému dodavateli. V současné době má Kodex již minimální význam pro zákazníka při výběru z nabídek.

Která lhůta oznámení o úmyslu neprodloužit smlouvu platí, ta ve smlouvě nebo ta v zákoně?

Jedná se o § 11c energetického zákona

(1) Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu, je oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

Toto ustanovení platí od 1. 1. 2022, je mnoho smluv, kde podmínky výpovědi jsou delší, většinou tři měsíce, platí lhůta podle zákona. Doporučuji ale nenechávat lhůtu na poslední chvíli a včas si vybrat z nových nabídek.

Ceny na burze

Proti předešlému týdnu, ceny elektřiny na burzách v ČR mírně klesly. V případě elektřiny až o 10 EUR/MWh a u plynu až o 2 EUR/MWh. Ceny v letních měsících mohou ovlivnit tepla a provozní výpadky atomových elektráren v důsledky chlazení a případného nedostatku vody v Itálii a ve Francii.

Tab. 4: Přehled ceb elektřiny a plynu na burzách v ČR,  stav k 23. 6. 2023
Tab. 4: Přehled ceb elektřiny a plynu na burzách v ČR,  stav k 23. 6. 2023
 
 
Reklama