Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obchodník sice snížil cenu za energie svým zákazníkům, ale ta přesto zůstává vysoko nad stropem

Co ukazuje přehled nových ceníků elektřiny a plynu vydaných minulý týden? Nejvýhodnější nabídky na trhu se již dlouho nemění. Ceny u produktů s fixní cenou na měsíc začínají klesat jako ceny na burze.

Foto © perschfoto, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové nabídky obchodníků

Jednou, alespoň pro mne dlouho očekávanou změnou, je snížení cen obchodníka, který patří k těm větším a tím je eYello. Nové ceny jsou tak někde uprostřed mezi nízkými cenami, výhodnější se mi jeví nové ceny plynu. Nabídka je tradičně bez závazku s tříměsíční výpovědní lhůtou. Obchodník vždy nabízí dvě varianty a to s elektronickou a písemnou komunikací s tím, že písemná komunikace je o 120 Kč na rok dražší. Jinak stálý plat není na tuto dobu nijak vysoký a je stanoven od 90 Kč/měsíc.

Centropol opět snížil cenu pro nové zákazníky, kteří si vyberou produkt FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1 rok o více jak 100 Kč/MWh v porovnání s nedávno vydaným ceníkem z 1. 7. 2023. Je vidět, že Centropol drží slovo, když v reklamě tvrdí, že zlevňuje, kdykoliv to jde.

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Když srovnám Centropol a Lamu energy, tak mohu říci, že začínali stejně, získali v prvních letech liberalizace mnoho zákazníků. Centropol po období útlumu se rozjel, nabírá nové zákazníky a stará se o ceny všech svých zákazníků. Lama energy sice představila nové ceníky určené pro akvizici nových zákazníků s nízkými cenami, ale ceny pro své stávající zákazníky zůstávají nad stropem a dodavatel ztrácí zákazníky. Obchodník od 1. 8. 2023 aktualizoval svoji nabídku pro stávající zákazníky, ale jsou to první ceníky, které i přes výrazné snížení cen jsou stále vysoko nad stropem. Chtěl bych upozornit zákazníky, že takové ceny se mohou přenést do dalšího roku, kdy nebude zastropování a může se stát, že domácnostem kvůli takto vysokým cenám ještě náklady na energie stoupnou.

Lama energy vydala mnoho ceníků pro stávající zákazníky s podobnými cenami, v tabulce je pouze jeden ceník.

Tab. 1: Stručný přehled nových ceníků vydaných dodavateli uplynulý týden, stav k 28. 7. 2023
Tab. 1: Stručný přehled nových ceníků vydaných dodavateli uplynulý týden, stav k 28. 7. 2023

Nejvýhodnější nabídky na trhu za uplynulý týden

Sice obchodníci vydávají nové ceníky, ale ty jsou výrazněji nad v tabulce uvedenými cenami. Nabídky v tabulce jsou již na trhu delší dobu, zatím obchodníci nemají důvod je stahovat. Ke změnám dochází jen u produktů s fixní cenou na měsíc, protože ty jsou závislé na cenách měsíčních kontraktů na burze PXE. U tohoto segmentu se nabídka rozšiřuje, ale v tabulce jsou vždy uvedeny pouze dva nejvýhodnější. Zájemci musí počítat s tím, že mnoho produktů slouží jako náhrada za zakázaný spotový trh pro nové zákazníky z řad domácností a po ukončení mimořádných opatření, by se mohlo stát, že dodavatel ukončí tento produkt a zákazníci přejdou na spotový trh, což by nemělo přinést zásadní změnu cen pro zákazníky.

Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších produktů na trhu, stav k 28. 7. 2023
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších produktů na trhu, stav k 28. 7. 2023

Ceny na burzách v ČR

Proti předcházejícímu týdnu mírně klesly ceny měsíčních kontraktů na dodávky elektřiny i plynu pro všechny měsíce dopředu. Pokles by se měl projevit v levnějších nabídkách měsíčních kontraktů pro domácnosti. Rovněž ceny ročních kontraktů jsou mírně nižší než týden před tím, stejně jako spotové ceny.

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 28. 7. 2023
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 28. 7. 2023

V červnu opět přibylo nových odběrných míst pro dodávku elektřiny, vyplývá to z měsíční zprávy Operátora trhu. Počet přípojek stoupl na 6 284 303, což je o 7 597 více než koncem května. Opačná situace je u plynu, kde počet odběrných míst klesl o 3 171 na 2 763 463, než byl v květnu tohoto roku.

Průměrná cena elektřiny na denním trhu v červnu Operátora trhu činila 95,93 EUR/MWh a plynu na vnitrodenním trhu 34,02 EUR/MWh.

Spotový trh pro domácnosti

Vývoj cen na spotovém trhu se přepočítaně projevuje i v cenách pro domácnosti, které mají produkty se spotovými cenami. V Kalkulátoru jsou ceny uváděny jako průměr (vážený průměr cen podle spotřeby v jednotlivých obdobích) za posledních 12 měsíců. Protože vrchol období nejvyšších cen v historii zasahuje do tohoto průměru, byly průměrné ceny vyšší než nové standardní nabídky. S tím, jak čas bude ukrajovat z nejvyšších cen, budou klesat průměrné ceny velmi rychle a jistě budou brzy konkurovat současným nejlevnějším nabídkám.

Graf 1: Vývoj přepočítaných cen elekřiny na denním trhu Operátora trhu pro domácnosti
Graf 1: Vývoj přepočítaných cen elekřiny na denním trhu Operátora trhu pro domácnosti
Graf 2: Vývoj přepočítaných cen plynu na vnitrodenním trhu Operátora trhu pro domácnosti
Graf 2: Vývoj přepočítaných cen plynu na vnitrodenním trhu Operátora trhu pro domácnosti
 
 
Reklama