Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled nejlevnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu

Přehled nejlevnějších dostupných nabídek pro zákazníky s cenovým stropem. MND nově dávají slevu 3 000 Kč při sjednání smlouvy online. Ceny na burze začaly mírně klesat. Překonají dosavadní minima nebo už je to dno?

Foto © TheDigitalWay - Pixabay.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Zákazníkům, kteří mají možnost odejít od dodavatele, se kterým mají zastropované ceny, bych nyní doporučil následující výhodné nabídky:

Dva produkty jsou s fixními cenami vždy na jeden měsíc podle cen na pražské burze PXE, se smlouvou na dobu neurčitou, u Eneky je výpovědní lhůta pouze 1 měsíc. Tyto produkty bych volil například pro překonání období, než dodavatelé ještě více zlevní nebo pro ty, kteří potřebují co nejnižší ceny.

Pro zájemce, kteří chtějí mít jistotu na současnou dobu nízké fixní ceny, je tady nabídka společnosti E.ON Elektřina (Plyn) s fixací na 1 rok. Ani nabídky Dobré energie a EP Energy Trading nejsou špatné, fixace ceny je zde na dva roky. Dobrá energie je součástí EP Energy Trading a nabízí většinou levnější energii, než má EP Energy Trading.

Protože vedle oficiálních ceníků se silně rozmohly neoficiální cenové nabídky, tak následující tabulky mohou být vodítkem pro zákazníky, zda jim obchodník nabízí slušné neoficiální ceny.

Tab. 1: Přehled nabídek, které lze doporučit pro nové zákazníky
Tab. 1: Přehled nabídek, které lze doporučit pro nové zákazníky

MND dávají prémii za sjednání nové smlouvy

Obchodníci z MND se rozhodli dát slevu ve výši 3 000 Kč pro ty nové zákazníky, kteří si sjednají smlouvu online. Jedná se o produkty Plyn z první ruky – plyn se stropem a Proud – Ceník se stropem. Díky této prémii se sníží cena plynu při spotřebě 20 MWh až k 2 000 Kč/MWh a u elektřiny u nejpoužívanějšího tarifu D02d a při spotřebě 2 000 kWh za rok se zákazník díky prémii dostane až na úroveň nejlevnějších nabídek na trhu. To platí pro první rok dodávek. Přitom není vyloučeno, že bude následovat další zlevnění, protože tento produkt upravuje ceny podle poměrů na velkoobchodním trhu.

Nové nabídky v uplynulém týdnu

V minulém týdnu nebyli obchodníci příliš aktivní v nových nabídkách pro zákazníky z řad domácností. Bylo to způsobeno možná blížícími se Velikonocemi nebo spíše stagnací cen na velkoobchodním trhu.

Jedinou významnou nabídku zveřejnil Armex Energy, který aktualizoval ceny produktů určené pro nové zákazníky, nabídky jsou rozděleny podle doby, na kterou zákazníci uzavírají smlouvu. Nové ceníky obchodník připravil jak pro elektřinu tak pro plyn.

Tab. 2: Přehled produktů, které nabízí společnost Armex Energy od 6.4.2023 pro nové zákazníky (cena komodity bez dalších poplatků a bez DPH)
Tab. 2: Přehled produktů, které nabízí společnost Armex Energy od 6. 4. 2023 pro nové zákazníky (cena komodity bez dalších poplatků a bez DPH)

Nikde jsem nenašel zmínku o garanci ceny po období závazku. To zákazníci mají chápat tak, že v mírových dobách se nic neděje a cena jim zůstane fixní. Obchodník jim po dobu závazku cenu nesníží a ani nezvýší. Kdyby se ale něco dělo, propukla další fáze energetické krize, tak je možné zákazníkům cenu zvýšit.

Zákazník má pak možnost vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Výpověď může podat nový, zákazníkem vybraný obchodník, bohužel problém je v tom, že je v tu dobu velmi omezený výběr nabídek.

Ceny na burze v předešlém týdnu

Cenový růst z předešlého týdne se nepotvrdil, ceny elektřiny a plynu na burzách mírně klesly. Pokles však nepřekonal minima z poslední doby. Oproti předminulému týdnu ceny elektřiny na pražské burze PXE u měsíčních i ročních kontraktů klesly zhruba o 10 EUR/MWh. Nastal také pokles cen elektřiny i plynu na spotovém trhu operátora trhu. Uvidíme, zda ceny překonají nedávná minima, nebo zda budou stagnovat na úrovních u elektřiny okolo 120 EUR/MWh a u plynu okolo 45 EUR/MWh. Pokud by měly burzovní ceny překonat dosavadní nedávná minima, znamenalo by to další snižování cen energií na burzách. Uvidíme.

Dobrými zprávami mohou být postupné spouštění bloku jaderné elektrárny na Slovensku, špatnými vypnutí jaderných elektráren v Německu. U plynu uvidíme, zda technologická odstávka dodávek z Norska bude mít nějaký vliv na současné ceny plynu. V každém případě se bude oteplovat, a tak význam burzovních cen pro domácnost, které těmito komoditami topí, u produktů závislých na burze poklesne, protože se nebude topit.

Tab. 3: Vývoj cen elektřiny a plynu na burze PXE a na spotovém trhu ze dne 6. 4. 2023, respektive 7. 4. 2023 (spotový trh)
Tab. 3: Vývoj cen elektřiny a plynu na burze PXE a na spotovém trhu ze dne 6. 4. 2023, respektive 7. 4. 2023 (spotový trh)
Tab. 4: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu bez přirážky obchodníků – ceny jsou čerpány z ročních zpráv Operátora trhu
Tab. 4: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu bez přirážky obchodníků – ceny jsou čerpány z ročních zpráv Operátora trhu